Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuregulowane prawo do najmu mieszkania komunalnego

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-21

Najemcami mieszkania komunalnego byli moi rodzice, którzy zmarli w zeszłym roku. Mieszkałam w tym mieszkaniu i regulowałam wszystkie należności i rachunki. W tym miesiącu otrzymałam pismo wzywające do udzielenia informacji o ilości osób zamieszkałych i o dacie ustanowienia prawa do najmu lokalu. To pismo uświadomiło mi, że nie mam uregulowanej kwestii prawa do najmu. Czy muszę opuścić mieszkanie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.), który ma zastosowanie do lokali mieszkalnych:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.”

Wstąpienie w stosunek najmu następuje niezależnie od tego, czy powstał on na podstawie umowy najmu, czy na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale (uchwała SN z 23.10.1978 r., III CZP 52/78, OSNCP 1979, Nr 5, poz. 89). Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa, a więc bez potrzeby zawarcia umowy między uprawnioną osobą a wynajmującym. Stosunek najmu ulega przekształceniu podmiotowemu po stronie najemcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na wskazane w przepisie osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, i w związku z tym nie należy do spadku (art. 922 K.c.), a w braku osób uprawnionych wygasa.

Pani, po śmierci rodziców, jest osobą uprawnioną do wstąpienia w stosunek najmu jako „dzieci najemcy i jego współmałżonka”. Co ważne, nieistotne jest, czy jest Pani wspólnym dzieckiem zmarłych najemców, czy tylko jednego z nich. Kolejnym warunkiem jest to, aby dziecko stale mieszkało z najemcą do chwili jego śmierci.

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani udać się do właściwej administracji i poinformować o zaistniałej sytuacji oraz zwrócić się z wnioskiem o zawiązanie umowy najmu. Proszę pamiętać, że w stosunek najmu wstąpiła Pani z mocy prawa. W przypadku odmowy, Pani jako osoba uprawniona, na podstawie art. 691 K.c. w zw. z art. 189 K.p.c. może żądać ustalenia na drodze procesu cywilnego, że wstąpiła w stosunek najmu. Ma Pani bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy (uchwała Sądu Najwyższego z 21 marca 1977 r., III CZP 19/77, LexPolonica nr 352535, OSNCP 1977, nr 10, poz. 178, i z 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, LexPolonica nr 315272, OSNC 1997, nr 4, poz. 35, które zachowują aktualność).

W wyroku z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 527/00, OSNC 2002, Nr 12, poz. 159, Sąd Najwyższy podkreślił, że żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Szanse na mieszkanie komunalne babci, gdy własne się wynajmuje

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym w Warszawie, do którego wyłączne prawo najmu miała moja babcia – zmarła przed 2 miesiącami. Nie jestem tu...

Podnajem mieszkania komunalnego bez zgody gminy

Z powodu zawarcia przeze mnie z moją babcią umowy podnajmu mieszkania komunalnego na czas nieokreślony urząd gminy wysłał mi mailem wypowiedzenie umowy...

Jakie mam szanse na zatrzymanie mieszkania komunalnego?

W mieszkaniu komunalnym po rewitalizacji mieszkała moja mama, która ostatnio zmarła. W mieszkaniu zameldowana jest wnuczka, która opiekowała się babcią....

Czy mam jakąś szansę, aby nie stracić mieszkania komunalnego?

Ostatnio zmarł mój ojciec, który mieszkał w mieszkaniu komunalnym. W ubiegłych latach staraliśmy się o wykup tego mieszkania, ale nam...

Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą?

Ponad 20 lat temu wykupiliśmy z mężem mieszkanie komunalne i otrzymaliśmy bonifikatę. Potem zamieniliśmy to mieszkanie na większe (też komunalne)....

Wniosek o mieszkanie komunalne a zarobki z zagranicy

Z powodu długu straciliśmy umowę najmu mieszkania komunalnego. Teraz zaległości są opłacone. Mąż pracuje za granicą, a ja tylko dorywczo, gdy go...

Czy mama może wykupić mieszkanie komunalne tylko na siebie?

Moi rodzice są najemcami mieszkania komunalnego (oboje widnieją na umowie). Wraz z mamą myślałyśmy o wykupie mieszkania. Rodzice mają...

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »