Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezwoływanie zebrania rocznego przez zarządcę nieruchomości

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-11-13

Wspólnota mieszkaniowa powierzyła osobie prowadzącej działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jako osobie spoza grona właścicieli, zarządzanie w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, tj. z udziałem notariusza. Jakie konsekwencje grożą takiemu zarządcy, w sytuacji kiedy nie zwołuje zebrania rocznego i tym samym nie uzyskuje absolutorium?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Brak wypełniania przez zarząd/zarządcę jego ustawowych kompetencji poważnie wpływa na funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej. Zebrania zwołuje zarząd lub zarządca, ustanowiony w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali lub zarządca przymusowy ustanowiony przez sąd (w trybie art. 26), co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2009 r. (sygn. akt V CSK 258/08, LEX nr 490428), „wprawdzie literalnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 1994 r. o własności lokali wynika, że gdy uchwała jest podejmowana w trybie indywidualnego zbierania głosów, to głosy te zbiera zarząd, ale należy przez to rozumieć, że dotyczy to tylko sytuacji, gdy zarząd wspólnoty mieszkaniowej wykonuje swoje obowiązki osobiście. Jeżeli na mocy art. 18 ustawy o własności lokali zarząd został powierzony osobie fizycznej, nie ma przeszkód, aby głosy w imieniu zarządu zbierał ustanowiony zarządca”.

Po upływie tego terminu legitymację do zwołania zebrania rocznego uzyskuje każdy właściciel lokalu (art. 30 ust. 1 i 1a).

 
Obecnie ustawowa dawca wyszedł naprzeciw na potrzebom wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z regulacją art. 30 ust. 1a „w wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli”.
 
Uprawnienie do zwołania rocznego zebrania nabywa każdy z właścicieli. Fakt niewypełniania przez zarząd funkcji ustawowych jest podstawą do ustanowienia zarządu komisarycznego. Uważam, że wspólnota powinna przemyśleć tę kwestię, chociaż zwołanie zebrania rocznego pozwoli dokonać oceny pracy zarządu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »