Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obawy o utratę mieszkania mimo spłacania zadłużenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-03-06

Z powodu kłopotów finansowych nasze mieszkanie jest zadłużone. Spłaciliśmy już część zadłużenia, ale wciąż są długi. Komornik sporządzić spis i oddał sprawę do sądu celem wyznaczenia terminu licytacji. Co możemy zrobić, by nie utracić mieszkania? Czy możemy nie zgodzić się z wyceną?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Oczywiście najprostszym sposobem byłoby zapłacić należność, wiem, iż to rozwiązanie, gdyby było możliwe, przyszłoby Państwo jako pierwsze na myśl, ale może mają Państwo od kogo pożyczyć środki, aby spłacić należność, wówczas egzekucja zostanie umorzona i w ogóle do licytacji nie dojedzie.

Druga możliwość to uproszenie wierzyciela, aby udzielił Państwu zwłoki w zapłacie zadłużenia i wstrzymał egzekucję tych należności. Taką możliwość daje art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „to przepisem komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

O tym informuję niejako na marginesie.

Natomiast odpowiadając konkretnie na Pani pytania, wyjaśniam, iż jest taka możliwość. Z tego, co zrozumiałam z opisu Pani problemu, miał miejsce tzw. opis i oszacowanie, jest to po prostu ustalenie wartości rynkowej mieszkania. Ów opis i oszacowanie można zaskarżyć. Zgodnie z treścią art. 950 Kodeksu postępowania cywilnego termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Ukończeniem jest właściwie doręczenie postanowienia komornika o dokonaniu opisu i oszacowania.

Jeśli jednak ten termin nie został przez Panią zachowany, to pozostaje tylko i wyłącznie wniosek o przywrócenie terminu do zaskarżenia opisu i oszacowania, ale tu niestety od decyzji sądu zależy, czy termin ten przywróci, musi Pani wykazać w każdym razie, że ten termin upłynął bez Pani winy.

Proszę jednak pamiętać, że w czasie licytacji mieszkanie może się w ogóle nie sprzedać i wówczas, gdy w 2 licytacjach nikt mieszkania nie kupi, egzekucja zostanie umorzona, o czym mówi o tym art. 985 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »