Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie długami za mieszkanie komunalne

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-22

Przed laty byłam najemcą mieszkania komunalnego, potem mieszkała w nim inna rodzina za moją zgodą (ponosząc opłaty). W 2002 r. zrzekłam się praw do mieszkania. Czy obecnie możliwe jest obciążenie mnie długami za to mieszkanie? Nie przebywam w nim od lat, nie jestem zameldowana.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Na wstępie należałoby przeanalizować dowody: Pani pismo z rezygnacją z lokalu, informacje, jakie miał zarządca nieruchomości dotyczące osób faktycznie mieszkających w lokalu, udostępnienia lokalu innym lokatorom. Ma to niebagatelne znaczenie.

Nie wiem, od jak dawna lokatorzy mieszkali, a Państwo już nie. Wskażę ostatnie przepisy, odnosząc się do Pani wyjaśnień o piśmie z 2002 roku.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się na przestrzeni lat sytuację prawną dotyczącą osób zajmujących lokale mieszkalne za zgodą najemcy, ale bez zgody wynajmującego, uznać należy, iż od momentu wprowadzenia regulacji w 1994 roku umowa podnajmu lub oddania w bezpłatne używanie lokalu zawarta bez zgody wynajmującego nie była nieważna (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego) ani bezskuteczna, w związku z tym, że ustawa nie przewidywała możliwości potwierdzenia umowy przez wynajmującego. Należy przyjąć, że wskazane umowy były zawierane pod warunkiem zawieszającym (tak też m.in. K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2005, s. 442). Warunek zawieszający jest warunkiem prawnym, do którego w drodze ostrożnej analogii można stosować przepisy o warunku. Konsekwencje braku zgody na podnajem (lub oddanie do nieodpłatnego używania) w odniesieniu do najemcy lokalu mieszkalnego zostały określone w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wskazaną regulacją, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Może wypowiedzieli umowę najmu, a Pani o tym nie wie. A jeśli nie, to należy przeanalizować Pani pismo z 2002 roku, czy można je potraktować jako wypowiedzenie najmu.

Wypowiedzenie to jedno, a zwrot przedmiotu najmu to kolejna rzecz, do której zasadniczo była Pani zobowiązana.

Zwrot przedmiotu najmu objawia się bowiem nie tylko w fizycznym udostępnieniu wynajmującemu dostępu do rzeczy, np. na skutek wydania kluczy, ale przede wszystkim na umożliwieniu wynajmującemu dysponowania rzeczą. Jeśli właściciel/zarządca nie mógł – mimo Pani wypowiedzenia – nadal korzystać z mieszkania, wynająć go komuś innemu, na skutek Pani decyzji o umieszczeniu tam lokatorów – może być Pani pociągnięta do odpowiedzialności za czynsz. Chyba że umowa została wypowiedziana i nie jest już Pani najemcą.

Jednak gdyby były podstawy do obciążenia Pani – powinna Pani dochodzić regresem od zajmujących loka zwrotu należności. Nadto zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, razem z najemcą, czyli Panią, do zapłaty czynszu solidarnie zobowiązane są pełnoletnie osoby zajmujące lokal. Więc ich zobowiązanie do zapłaty czynszu wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »