Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oddanie do dyspozycji mieszkania w celu najmu

Autor: Iwona Lewandowska

Jestem właścicielem mieszkania, które obecnie wynajmuję. Ponieważ nie mogę zajmować się tym najmem osobiście (wyjechałem na drugi koniec kraju), ustanowiłem moją mamę pełnomocnikiem. Moja sytuacja materialna jest lepsza niż mamy, dlatego chciałbym, by to jej przypadały korzyści z najmu, tym bardziej że to ona zajmuje się mieszkaniem. Czy w związku z tym mogę na przykład wydzierżawić mamie to mieszkanie, by mogła wynajmować je w swoim imieniu i czerpać z najmu pożytki? W jakiej formie byłoby najlepiej jej oddać do dyspozycji to mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oddanie do dyspozycji mieszkania w celu najmu

Umowa użyczenia z możliwością podnajmu

W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie zawarcie z Pana mamą umowy użyczenia lokalu w rozumieniu art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.). Zgodnie z tym przepisem przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Oddanie rzeczy do korzystania w ramach tej umowy jest oczywiście nieodpłatne.

Biorący w używanie (czyli Pana mama) może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu, jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy (art. 712 § 1 K.c.). Ustawa wprost wskazuje, że bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania (art. 712 § 2 K.c.). W związku z powyższym umowa użyczenia powinna zawierać w treści wprost wskazanie, że Pan jako użyczający wyraża zgodę na oddanie lokalu osobie trzeciej do używania przez biorącego w używanie. Ewentualnie umowa może nie zawierać takiej adnotacji, a może Pan wyrażać każdorazowo zgodę na piśmie na wynajem lokalu przez Pana mamę. W przedstawionej sytuacji, w mojej ocenie, lepiej będzie zawrzeć zgodę na dalsze oddanie lokalu w używanie osobie trzeciej już bezpośrednio w umowie użyczenia.

Wynajęcie mieszkania przez biorącego w używanie

Na podstawie umowy użyczenia Pana mama jako biorący w używanie, za Pana zgodą wyrażoną w umowie, będzie mogła oddać lokal w używanie osobie trzeciej. Oznacza to, że będzie mogła także wynająć mieszkanie osobie trzeciej – na podstawie umowy najmu. Nie zwolni to Pana mamy z odpowiedzialności za postępowanie osoby trzeciej (najemcy) w sposób sprzeczny z umową lub właściwościami i przeznaczeniem lokalu, ani za przypadkową utratę lub zniszczenie lokalu. Jednakże umowa najmu zawierana będzie w takiej sytuacji przez Pana mamę w jej własnym imieniu. W konsekwencji wszelkie korzyści (w tym czynsz z tytułu najmu), jak również obowiązki (w tym koszty utrzymania), będą obciążać Pana mamę.

Umowa użyczenia może być wpisana do księgi wieczystej nieruchomości (w dziale III), zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl