Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie wynajmowanego mieszkania z usterkami a potrącenie z kaucji

Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-18

Wynajmowałam mieszkanie. Niedawno je odebrałam od najemcy. Przed odbiorem nie sprawdziłam dokładnie jego stanu. W protokole przekazania mieszkania nie wpisano również, że mieszkanie wydano brudne. Usterki odkryłam dopiero podczas sprzątania. Zrobiłam zdjęcia. Czy mogę, mimo braku wpisu o usterkach w protokole, potrącić ich naprawę z kaucji?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W mojej ocenie odpowiedzi na Pani pytanie nie należy poszukiwać w treści przepisów prawa materialnego ani w postanowieniach umowy, albowiem, jeśli ktoś doprowadził do uszkodzenia najmowanego lokalu, powinien oczywiście za to odpowiedzieć. W Pani przypadku należy skupić się na płaszczyźnie dowodowej, tj. czy jest Pani w stanie wykazać, udowodnić, że usterki, które Pani odkryła, powstały na skutek używania mieszkania przez najemcę.

Należy podkreślić szczególne znaczenie art. 6 K.c., zgodnie z którym – ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Innymi słowy, należy zastanowić się, czy zdjęcia, którymi Pani dysponuje, są wystarczającym dowodem w sprawie, tj. czy można je w jakiś sposób podważyć. Pierwszym sposobem podważenia wskazań dotyczących usterek będzie brak adnotacji w protokole wydania; po drugie, niewiedza, kiedy zdjęcia zostały wykonane; trzecia kwestia do ustalenia – czy lokal dotychczas zajmowany po wyprowadzeniu się najemcy był zamieszkiwany przez inne osoby.

Uważam, że same zdjęcia są zbyt słabym dowodem w sprawie, by jedynie na ich podstawie wygrać sprawę w sądzie – zakładając, że najemca odda sprawę do sądu. Dobrze byłoby, gdyby miała Pani świadka, który potwierdzi fakt zastania w mieszkaniu usterek zaraz po spisaniu protokołu, kiedy lokal nie był zajmowany przez nikogo innego, a odkryte usterki nie były możliwe do sprawdzenia podczas „wydania lokalu”.

W mojej ocenie powinna Pani spróbować polubownie załatwić tę sprawę poprzez próbę potrącenia określonej kwoty z kaucji.

Na koniec dodam, że jeżeli umowa nie przewidywała obciążenia kosztami sprzątania mieszkania, to w mojej ocenie nie może Pani obciążyć najemcy tymi kosztami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »