Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odłączenie ciepłej wody z powodu długów czynszowych

• Opublikowane: 2023-01-09 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W moim lokalu mieszkalnym w bloku zostałam odcięta od ciepłej wody przez osobę ze wspólnoty mieszkaniowej. Powodem odłączenia ciepłej wody jest zaleganie z czynszem. Niestety miałam trudny okres w życiu osobistym i zawodowym, mam dzieci. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odłączenie ciepłej wody z powodu długów czynszowych

Odcięcie wody jako działanie nielegalne

Działanie wspólnoty w postaci odcięcia Pani od ciepłej wody z uwagi na zaleganie z opłatami za lokal jest sprzeczne z prawem.

Zarówno ustawa Prawo energetyczne, jak i ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków upoważniają co prawda do odcięcia wody, ale jedynie przedsiębiorców, którzy zajmują się ich dostarczaniem, nie zaś zarząd wspólnoty, administratora wspólnoty czy członków wspólnoty.

Odłączenie ciepłej wody przez przedsiębiorstwo

Potwierdził to także sam Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku o sygn. akt I ACa 278/11. W sprawie, w której wyrokował wyżej wskazany sąd jeden z członków wspólnoty zalegał z opłatami za wodę, wobec czego wspólnota w celu przymuszenia zapłaty zaległości podjęła uchwałę o odcięciu dopływu wody. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę wspólnoty jako sprzeczną z prawem i wskazał, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody. Nadto, z odcięciem wody przez przedsiębiorcę powiązana jest konieczność udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poinformowanie o możliwościach korzystania z tego punktu oraz zawiadomienie właściwego inspektora sanitarnego, zarządu gminy oraz odbiorcy usługi co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody.

A zatem prawo pozwala na odcięcie wody jedynie przedsiębiorcom, którzy zajmują się jej dostarczeniem i tylko po spełnieniu wyżej wskazanych warunków.

Jeśli więc wspólnota mieszkaniowa chce odciąć wodę w lokalu z uwagi na jego zadłużenie, to najpierw musi wystąpić o to z wnioskiem do przedsiębiorstwa, które dostarcza wodę do bloku, przy czym w 90% przypadków takie wniosku rozpatrywane są przez przedsiębiorstwa negatywnie, bo zwykle odcinają wodę tylko, gdy przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa, odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (odbiorcą usług jest jednak wspólnota mieszkaniowa, chyba że umowę podpisała Pani bezpośrednio jako lokator, wówczas faktycznie istnieje prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo wodę odetnie).

Odszkodowanie za odłączenie wody

Proszę więc zwrócić się do zarządu wspólnoty z okazaniem zgody przedsiębiorstwa dostarczającego wodę do bloku na jej odcięcie do Pani lokalu, wyznaczając termin, np. 1 dzień, pod rygorem wystąpienia do sądu cywilnego o odszkodowanie. Wszak Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie o sygnaturze akt III Ca 389/10 wskazał, że „pozbawienie właściciela lokalu ogrzewania w okresie zimowym w celu zmuszenia go do zapłaty zaległości narusza zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje i naraża właściciela na komplikacje zdrowotne. Odcięcie właścicielowi lokalu ogrzewania w okresie zimowym powoduje zatem powstanie po stronie członków zarządu wspólnoty konsekwencje odszkodowawcze”. A zatem na zasadzie analogii może Pani wystąpić o odszkodowanie za brak ciepłej wody, co naraża Panią na zachorowanie, bowiem mycie się w zimnej wodzie, nawet latem, może wywołać przeziębienie, a nawet szok termiczny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl