Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi osoby uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu od gminy

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-05-04

Moja znajoma, pomimo że ma takie uprawnienie, nie mieszka w przydzielonym lokalu komunalnym. Jej rodzice zadłużyli mieszkanie i po śmierci matki ojciec wraz z nią zostali eksmitowani. W zamian za to otrzymali od gminy jednopokojowy lokal o niskim standardzie (bez łazienki, toaleta na półpiętrze i mały pokoik). Nie dało się tam mieszkać z ojcem i znajoma kilka lat temu się wyprowadziła. Jest jednak obciążana kosztami mieszkania, mimo że tam nie mieszka. Czy można wyrzec się ojca, gdyż już dotychczasowe długi obciążają moją znajomą? Czy można wymeldować go z lokalu (przydział jest na niego, czyli on jest głównym lokatorem), gdyż moja znajoma żyje w ciągłej niepewności co do możliwych długów?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Przede wszystkim jak dobrze rozumiem Pana znajoma nie mieszka w lokalu komunalnym, pomimo że ma do tego prawo. Jest też obciążana kosztami mieszkania, mimo że tam nie mieszka.

Po pierwsze swojego ojca nie można się prawnie wyrzec, a nawet gdyby była taka możliwość, to obciążanie Pana znajomej opłatami nie ustałoby.

Podstawą do obciążania Pana znajomej kosztami utrzymania mieszkania jest zapewne jej tam zameldowanie lub dopisanie jej jako uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu oraz przeświadczenie zarządcy nieruchomościami z ramienia gminy, że ona nadal tam mieszka.

Podstawą prawną jest więc art. 688 zn. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Przepis powyższy został dodany przez art. 26 ustawy o ochronie praw lokatorów. Wynika więc z niego, że za zapłatę czynszu i innych opłat związanych z najmem lokalu mieszkalnego solidarnie z najemcą odpowiadają także osoby pełnoletnie stale z nim zamieszkujące. Ich odpowiedzialność ogranicza się jednak tylko do czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania w najętym lokalu. Chodzi tu o osoby, które nie są współnajemcami lokalu, ale stale zamieszkują w najętym lokalu. Stale zamieszkują z najemcą osoby, dla których w najętym lokalu znajduje się centrum aktywności życiowej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Do odpowiedzialności osób wskazanych w omawianym przepisie stosuje się zasady określone w art. 366 K.c., dotyczącym solidarności dłużników. Najemca zatem i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego i ma on swobodny wybór w żądaniu całości lub części świadczenia od wszystkich łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna (art. 366 § 1).

Z solidarnej odpowiedzialności najemcy i innych osób z nim zamieszkujących skorzystać może nie tylko wynajmujący, ale i inne podmioty będące wierzycielami z tytułu innych niż czynsz opłat związanych z korzystaniem z najętego lokalu.

Tak więc jedynie wykazanie w ewentualnym sporze sądowym, że w danym czasie Pana znajoma w lokalu nie zamieszkiwała, uwolni ją od zapłacenia opłat związanych z wynajętym lokalem przez jej ojca jako głównego najemcę.

Ponadto Pana znajoma nie jest właścicielem lokalu i nie może usunąć z lokalu swojego ojca z byle powodu. Nie może go też wymeldować, gdyż nie ma do tego podstaw (zamieszkuje on w tym lokalu). Jeżeliby nie zamieszkiwał w lokalu, to oczywiście Pana znajoma powinna ten fakt zgłosić w urzędzie gminy w celu wszczęcia z urzędu postępowania o wymeldowanie go z lokalu. Proszę pamiętać, że wymeldowanie nie pozbawia lokatora prawa do zamieszkiwania w lokalu. Może jednak spowodować (fakt niezamieszkiwania w danym lokalu) pozbawienie uprawnienia do lokalu komunalnego osobę, która faktycznie z tego lokalu nie korzysta.

Aby nie płacić w przyszłości za ten lokal, Pana znajoma powinna się stamtąd wymeldować oraz złożyć oświadczenie w gminie, iż w tym lokalu nie zamieszkuje. Niestety będzie to skutkowało rozwiązaniem z nią umowy najmu lokalu komunalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Eksmisja syna bez zapewnienia lokalu zastępczego

Moja ciocia mieszka z synem alkoholikiem. On nie pracuje, nie dokłada się w żaden sposób do budżetu domowego. Znęca się nad nią fizycznie...

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego

Jestem współnajemcą wraz z moim ojcem mieszkania komunalnego. Ojciec jest alkoholikiem i jest uciążliwy dla mieszkańców. Po kilkukrotnych skargach...

Eksmisja i brak miejsca do zamieszkania

Dostałam nakaz eksmisji. Ja i dziecko nie mamy się dokąd wyprowadzić. Nie mamy prawa do lokalu socjalnego, bo mąż ma dom (ruinę) na wsi. Nie mieszkamy...

Kiedy małżonek ma prawo domagać się eksmisji drugiego małżonka?

Mam męża alkoholika, który codziennie tylko pije i śpi. Od prawie roku nie daje na życie, pół roku już nie pracuje. Oczywiście żyje na mój koszt....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »