Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność za długi osoby uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu komunalnym

Autor: Tomasz Krupiński

Moja znajoma, pomimo że ma takie uprawnienie, nie mieszka w przydzielonym lokalu komunalnym. Jej rodzice zadłużyli mieszkanie i po śmierci matki ojciec wraz z nią zostali eksmitowani. W zamian za to otrzymali od gminy jednopokojowy lokal o niskim standardzie (bez łazienki, toaleta na półpiętrze i mały pokoik). Nie dało się tam mieszkać z ojcem i znajoma kilka lat temu się wyprowadziła. Jest jednak obciążana kosztami mieszkania, mimo że tam nie mieszka. Czy można wyrzec się ojca, gdyż już dotychczasowe długi obciążają moją znajomą? Czy można wymeldować go z lokalu (przydział jest na niego, czyli on jest głównym lokatorem), gdyż moja znajoma żyje w ciągłej niepewności co do możliwych długów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność za długi osoby uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu komunalnym

Odpowiedzialność do spłaty czynszu

Przede wszystkim jak dobrze rozumiem Pana znajoma nie mieszka w lokalu komunalnym, pomimo że ma do tego prawo. Jest też obciążana kosztami mieszkania, mimo że tam nie mieszka.

Po pierwsze swojego ojca nie można się prawnie wyrzec, a nawet gdyby była taka możliwość, to obciążanie Pana znajomej opłatami nie ustałoby.

Podstawą do obciążania Pana znajomej kosztami utrzymania mieszkania jest zapewne jej tam zameldowanie lub dopisanie jej jako uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu oraz przeświadczenie zarządcy nieruchomościami z ramienia gminy, że ona nadal tam mieszka.

Podstawą prawną jest więc art. 688 zn. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Przepis powyższy został dodany przez art. 26 ustawy o ochronie praw lokatorów. Wynika więc z niego, że za zapłatę czynszu i innych opłat związanych z najmem lokalu mieszkalnego solidarnie z najemcą odpowiadają także osoby pełnoletnie stale z nim zamieszkujące. Ich odpowiedzialność ogranicza się jednak tylko do czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania w najętym lokalu. Chodzi tu o osoby, które nie są współnajemcami lokalu, ale stale zamieszkują w najętym lokalu. Stale zamieszkują z najemcą osoby, dla których w najętym lokalu znajduje się centrum aktywności życiowej.

Zobacz również: Zmiana głównego najemcy mieszkania komunalnego

Odpowiedzialność solidarna

Do odpowiedzialności osób wskazanych w omawianym przepisie stosuje się zasady określone w art. 366 K.c., dotyczącym solidarności dłużników. Najemca zatem i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego i ma on swobodny wybór w żądaniu całości lub części świadczenia od wszystkich łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna (art. 366 § 1).

Z solidarnej odpowiedzialności najemcy i innych osób z nim zamieszkujących skorzystać może nie tylko wynajmujący, ale i inne podmioty będące wierzycielami z tytułu innych niż czynsz opłat związanych z korzystaniem z najętego lokalu.

Tak więc jedynie wykazanie w ewentualnym sporze sądowym, że w danym czasie Pana znajoma w lokalu nie zamieszkiwała, uwolni ją od zapłacenia opłat związanych z wynajętym lokalem przez jej ojca jako głównego najemcę.

Ponadto Pana znajoma nie jest właścicielem lokalu i nie może usunąć z lokalu swojego ojca z byle powodu. Nie może go też wymeldować, gdyż nie ma do tego podstaw (zamieszkuje on w tym lokalu). Jeżeliby nie zamieszkiwał w lokalu, to oczywiście Pana znajoma powinna ten fakt zgłosić w urzędzie gminy w celu wszczęcia z urzędu postępowania o wymeldowanie go z lokalu. Proszę pamiętać, że wymeldowanie nie pozbawia lokatora prawa do zamieszkiwania w lokalu. Może jednak spowodować (fakt niezamieszkiwania w danym lokalu) pozbawienie uprawnienia do lokalu komunalnego osobę, która faktycznie z tego lokalu nie korzysta.

Aby nie płacić w przyszłości za ten lokal, Pana znajoma powinna się stamtąd wymeldować oraz złożyć oświadczenie w gminie, iż w tym lokalu nie zamieszkuje. Niestety będzie to skutkowało rozwiązaniem z nią umowy najmu lokalu komunalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl