Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-04-03

Mieszkałam z mamą do śmierci w mieszkaniu spółdzielczym, zadłużonym, bez członkostwa w spółdzielni. Moje rodzeństwo spadek odrzuciło. Niestety brat ma dziecko i z niewiedzy nie odrzucił spadku w imieniu nieletniej. Spłacam zadłużenie. Mieszkanie chcę potem wykupić, ale w spółdzielni kazali uregulować sprawy spadkowe. Oprócz długu jest wkład mieszkaniowy, a dziedziczę wraz z bratankiem. Co teraz muszę zrobić? Brat chce się dogadać ze mną. Jedyne wyjście to dział spadku? Czy potrzeba na to zgody sądu? Jako uczestnika działu muszę wpisać małoletniego czy rodziców? A może mogę w spółdzielni inaczej się dogadać? Czy musi być ten dział, czy wystarczyłoby informacja, że dziecko spłaciłam?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odziedziczenie zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Co zrobić, gdy jednym ze spadkobierców jest osoba małoletnia

Niestety w opisanej przez Panią sytuacji nie ma innego wyboru jak przeprowadzenie działu spadku. Do wybory pozostaje tylko decyzja, czy dokona Pani tego na drodze postępowania sądowego, czy też przed notariuszem. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 Kodeksu cywilnego).

Aby jednak wszcząć którąkolwiek z procedur, musi Pani, a dokładniej rodzice małoletniego, uzyskać zgodę na przeprowadzenie działu spadku. Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Obiektywnym i sprawdzalnym miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartość przedmiotu objętego wyrażoną w postępowaniu sądowym czynnością dyspozytywną oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Tak więc dział spadku, który może przyczynić się do nabycia określonej wartości majątkowej, stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.

Zgodnie z art. 156 opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek i zezwolenie na dokonanie czynności prawnej, przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego (art. 156 w zw. z art. 178 § 2), musi rozpatrzyć, czy planowana czynność prawna, ma na celu ochronę praw podopiecznego, a m.in. szeroko rozumianych jego praw majątkowych (art. 184 ? 1) oraz czy jest korzystna i celowa dla niego, a także czy odpowiada względom gospodarczym (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24.02.1995 r., sygn. akt II CRN 155/94).

Tak więc zgodę na dział spadku muszą uzyskać rodzice małoletniego dziecka przed dokonaniem czynności, w innym razie czynność tak będzie nieważna.

Jeżeli więc będzie Pani składać wniosek w sądzie, to jako uczestnika zawsze wpisuje Pani dziecko, wskazując, iż jest małoletnie i reprezentowane jest przez rodziców XY.

Jak rozliczyć wkład mieszkaniowy na wielu spadkobierców

Wkład mieszkaniowy podlega ogólnym zasadom dziedziczenia, zgodnie z art. 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Oznacza to więc, iż spółdzielnia nie może dokonać zmiany ?własności? mieszkania bez wskazania na czyją rzecz wkład faktycznie przechodzi. Zgodnie bowiem z ustawą jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

Tak więc nie ma Pani innej możliwości, by rozliczyć wkład mieszkaniowy, jak przeprowadzenie działu spadku w postępowaniu sądowym lub poprzez zawarcie umowy u notariusza, jednak do obu tych wariantów konieczne jest uzyskanie zgody sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »