Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za psa w spółdzielni mieszkaniowej

Marek Gola • Opublikowane: 2021-04-03

Potrzebuje pomocy w sprawie dotyczącej prawa spółdzielczego. Dostałem nakaz zapłaty, na który musze odpowiedzieć, w sprawie opłaty za posiadanie psa, którego posiadaczem nie jestem. Spółdzielnia w pozwie o zapłatę powołuje się na uchwałę walnego zgromadzenia członków, w której uchwalono opłatę za psa, nie zmieniając w tym zakresie statutu. Prawo spółdzielcze stanowi, że posiadacz własnościowego lokalu w spółdzielni jest zobowiązany do opłat zgodnych ze statutem. Problem polega na tym, iż w statucie spółdzielni nie ma takiej opłaty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata za psa w spółdzielni mieszkaniowej

Sprzeciw od nakazu zapłaty opłaty za psa

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż nie może Pan wnieść odpowiedzi na pozew, lecz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Co istotne sprzeciw winien być wniesiony na formularzu, który załączam. Odpowiedź na pozew musiałby Pan wnieść tylko wówczas, gdyby otrzymał Pan odpis pozwu, a nie nakaz zapłaty. Jak wczyta się Pan w nakaz zapłaty, zauważy Pan, że jest w nim napisane, że ma Pan albo zapłacić, albo wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni.

Niezgodna z przepisami opłata za psa

Przechodząc do meritum, wskazać należy, iż po pierwsze należałoby prześledzić uchwałę WZ w poszukiwaniu przesłanek umożliwiających nałożenie takiej opłaty, by następnie w sprzeciwie od nakazu zapłaty wskazać, iż po pierwsze przesłanki nie występują – albowiem m.in. nie ma Pan psa, a po drugie nawet gdyby Pan miał, opłata jest założona w sposób niezgodny z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Skoro opłata za posiedzenie psa została uchwalona przez WZ winna była znaleźć odzwierciedlenie w statucie. Jeżeli nie znalazła, wówczas nie ma podstaw do obciążenia nią osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni.

Zasadne jest zatem wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. O ile odpis pozwu był na formularzu, sprzeciw także winien Pan złożyć na formularzu (w załączeniu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »