Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osoby, które wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-05-09

Czy mogę zostać głównym najemcą mieszkania komunalnego po zmarłym ojczymie. Cztery lata temu zmarła moja mama, która była głównym najemcą przez 30 lat. Po jej śmierci głównym najemcą został mój ojczym. Niestety niedawno zmarł. Ja jestem zameldowany w tym mieszkaniu od 30 lat, ale od pewnego czasu mieszkam za granicą, nadal jednak przebywam w tym mieszkaniu od czasu do czasu (święta, uroczystości rodzinne itp.). Żyje syn ojczyma, który nigdy tam nie mieszkał i nie jest zameldowany. Nie jest też zameldowany mój brat od strony matki, który tam mieszkał ok. 25 lat temu. Czy jest szansa, aby nie stracić tego mieszkania? Gdybym miał zostać głównym najemcą, czy syn ojczyma oraz mój brat musieliby się zrzec roszczeń do mieszkania? Czy musi być wcześniej przeprowadzona sprawa spadkowa?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Na wstępie zaznaczam, iż samo zameldowanie nie oznacza, że ma się prawo do przebywania w mieszkaniu czy domu. Zameldowanie ma znaczenie tylko dla celów administracyjnych (na przykład przy załatwianiu spraw w urzędzie pracy itp.). Prawo do przebywania w lokalu wynika nie z zameldowania tylko z własności lub współwłasności mieszkania lub domu, decyzji spółdzielni o przydziale mieszkania lokatorskiego, decyzji urzędu gminy o przydziale mieszkania komunalnego albo z umowy z właścicielem lokalu (na przykład umowy najmu czy bezpłatnego użyczenia).

Umowa najmu, jaką zawarła Pana matka, a następnie Pana ojczym, powinna zostać aneksowana w zakresie osób wynajmujących. Innego sposobu nie ma, nawet zważając na przepisy Kodeksu cywilnego1, które przywołuję poniżej, miałby Pan prawo zamieszkiwania w lokalu, ale w przypadku wypełnienia przesłanek z przepisu.

Ustawa2 chroni lokatorów jedynie posiadających tytuł do lokalu, nie w lokalu zameldowanych:

„Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (…).”

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 691. § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.”

Co do ostatniego pytania: gdyby udało się Panu zostać najemcą mieszkania, nie będzie konieczności regulowania dodatkowych kwestii (np. spadkowych), ponieważ to Pan będzie osobą uprawnioną do przebywania w mieszkaniu.

Akty prawne:

1. (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”)

2. (Dz. U. 2001 r. Nr 71, poz. 733) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego („Ustawa”)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Uwzględnienie nadpłaty czynszu mieszkania komunalnego

Głównym najemcą lokalu komunalnego był mój ojczym, jestem tam zameldowana i mieszkałam z nim do chwili jego śmierci, teraz chcę zostać najemcą...

Kupując mieszkanie nie zawsze tracimy prawo do lokalu komunalnego

Mieszkam z żoną i pełnoletnią córką w mieszkaniu komunalnym. Zamierzam kupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe, którego łączny...

Prawo do wstąpienia w najem lokalu komunalnego

Mojemu dziadkowi zmarła siostra, która wynajmowała mieszkanie komunalne. Czy dziadek ma prawo do tego lokalu? Dziadka siostra nie miała dzieci ani innej...

Donos do administracji o niezamieszkiwaniu mieszkania komunalnego

Jestem najemcą mieszkania w Polsce, regularnie płacę czynsz. Pracuję za granicą, dwa razy do roku jestem w Polsce, mieszkanie jest zadbane. Sąsiad...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »