Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Osoby, które wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Autor: Agata Alberska

Czy mogę zostać głównym najemcą mieszkania komunalnego po zmarłym ojczymie. Cztery lata temu zmarła moja mama, która była głównym najemcą przez 30 lat. Po jej śmierci głównym najemcą został mój ojczym. Niestety niedawno zmarł. Ja jestem zameldowany w tym mieszkaniu od 30 lat, ale od pewnego czasu mieszkam za granicą, nadal jednak przebywam w tym mieszkaniu od czasu do czasu (święta, uroczystości rodzinne itp.). Żyje syn ojczyma, który nigdy tam nie mieszkał i nie jest zameldowany. Nie jest też zameldowany mój brat od strony matki, który tam mieszkał ok. 25 lat temu. Czy jest szansa, aby nie stracić tego mieszkania? Gdybym miał zostać głównym najemcą, czy syn ojczyma oraz mój brat musieliby się zrzec roszczeń do mieszkania? Czy musi być wcześniej przeprowadzona sprawa spadkowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby, które wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Prawny tytuł do lokalu

Na wstępie zaznaczam, iż samo zameldowanie nie oznacza, że ma się prawo do przebywania w mieszkaniu czy domu. Zameldowanie ma znaczenie tylko dla celów administracyjnych (na przykład przy załatwianiu spraw w urzędzie pracy itp.). Prawo do przebywania w lokalu wynika nie z zameldowania tylko z własności lub współwłasności mieszkania lub domu, decyzji spółdzielni o przydziale mieszkania lokatorskiego, decyzji urzędu gminy o przydziale mieszkania komunalnego albo z umowy z właścicielem lokalu (na przykład umowy najmu czy bezpłatnego użyczenia).

Umowa najmu, jaką zawarła Pana matka, a następnie Pana ojczym, powinna zostać aneksowana w zakresie osób wynajmujących. Innego sposobu nie ma, nawet zważając na przepisy Kodeksu cywilnego1, które przywołuję poniżej, miałby Pan prawo zamieszkiwania w lokalu, ale w przypadku wypełnienia przesłanek z przepisu.

Ustawa2 chroni lokatorów jedynie posiadających tytuł do lokalu, nie w lokalu zameldowanych:

Przejście prawa do lokalu po zmarłym

„Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (…).”

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 691. § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.”

Co do ostatniego pytania: gdyby udało się Panu zostać najemcą mieszkania, nie będzie konieczności regulowania dodatkowych kwestii (np. spadkowych), ponieważ to Pan będzie osobą uprawnioną do przebywania w mieszkaniu.

Akty prawne:

1. (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”)

2. (Dz. U. 2001 r. Nr 71, poz. 733) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego („Ustawa”)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl