Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osoby, które wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-05-09

Czy mogę zostać głównym najemcą mieszkania komunalnego po zmarłym ojczymie. Cztery lata temu zmarła moja mama, która była głównym najemcą przez 30 lat. Po jej śmierci głównym najemcą został mój ojczym. Niestety niedawno zmarł. Ja jestem zameldowany w tym mieszkaniu od 30 lat, ale od pewnego czasu mieszkam za granicą, nadal jednak przebywam w tym mieszkaniu od czasu do czasu (święta, uroczystości rodzinne itp.). Żyje syn ojczyma, który nigdy tam nie mieszkał i nie jest zameldowany. Nie jest też zameldowany mój brat od strony matki, który tam mieszkał ok. 25 lat temu. Czy jest szansa, aby nie stracić tego mieszkania? Gdybym miał zostać głównym najemcą, czy syn ojczyma oraz mój brat musieliby się zrzec roszczeń do mieszkania? Czy musi być wcześniej przeprowadzona sprawa spadkowa?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Na wstępie zaznaczam, iż samo zameldowanie nie oznacza, że ma się prawo do przebywania w mieszkaniu czy domu. Zameldowanie ma znaczenie tylko dla celów administracyjnych (na przykład przy załatwianiu spraw w urzędzie pracy itp.). Prawo do przebywania w lokalu wynika nie z zameldowania tylko z własności lub współwłasności mieszkania lub domu, decyzji spółdzielni o przydziale mieszkania lokatorskiego, decyzji urzędu gminy o przydziale mieszkania komunalnego albo z umowy z właścicielem lokalu (na przykład umowy najmu czy bezpłatnego użyczenia).

Umowa najmu, jaką zawarła Pana matka, a następnie Pana ojczym, powinna zostać aneksowana w zakresie osób wynajmujących. Innego sposobu nie ma, nawet zważając na przepisy Kodeksu cywilnego1, które przywołuję poniżej, miałby Pan prawo zamieszkiwania w lokalu, ale w przypadku wypełnienia przesłanek z przepisu.

Ustawa2 chroni lokatorów jedynie posiadających tytuł do lokalu, nie w lokalu zameldowanych:

„Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (…).”

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 691. § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.”

Co do ostatniego pytania: gdyby udało się Panu zostać najemcą mieszkania, nie będzie konieczności regulowania dodatkowych kwestii (np. spadkowych), ponieważ to Pan będzie osobą uprawnioną do przebywania w mieszkaniu.

Akty prawne:

1. (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”)

2. (Dz. U. 2001 r. Nr 71, poz. 733) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego („Ustawa”)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »