Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie o braku roszczeń do mieszkania

Autor: Marek Gola

Dwa lata temu rozwiodłem się. Mieszkałem z żoną w mieszkaniu komunalnym, którego jestem głównym najemcą. Była żona nigdy nie była w tym mieszkaniu zameldowana. Teraz przy zamianie mieszkania administracja odmawia, gdyż chce od byłej żony oświadczenia o braku roszczeń do tego mieszkania komunalnego. Czy to możliwe? Jak to wygląda w świetle prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie o braku roszczeń do mieszkania

Wspólna umowa najmu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pana pytania wynika, że przed dwoma laty rozwiódł się Pan. W trakcie małżeństwa mieszkał Pan z żoną w mieszkaniu komunalnym. Głównym najemcą był Pan. W chwili obecnej chce się Pan zamienić mieszkaniami, jednak gmina odmawia wobec braku oświadczenia byłej żony, że nie rości sobie praw do mieszkania. Zastanawia się Pan, czy jest to możliwe.

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że umowa najmu została zawarta w trakcie trwania małżeństwa.

O ile popatrzylibyśmy jedynie na przepis art. 281 K.r.o., zgodnie z którym, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, można byłoby uznać, że prawo do mieszkania ustało wobec byłej żony.

Zobacz również: Czy w małżeństwie można kupić mieszkanie tylko na siebie?

Prawo najmu a rozwód

Jednakże taka wykładnia jest wadliwa, albowiem konieczne jest wskazanie na przepis art. 6801 § 1 K.c., zgodne z którym małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Wobec powyższego, o ile prawo najmu powstało w trakcie trwania małżeństwa, bez znaczenia jest, czy Pan jest najemcą głównym, czy też nie, co powoduje, że prawo najmu do lokalu komunalnego jest prawem przysługującym Panu i byłej żonie, co wymaga albo podziału majątku, albo zrzeczenia się tego prawa przez byłą żonę.

Zobacz również: Zrzeczenie się swojej części mieszkania

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl