Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie przez mamę mieszkania spółdzielczego siostrze

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-28

Moja mama oddała prawo najmu swojego dużego mieszkania spółdzielczego mojej siostrze. W tym czasie za niewielkie pieniądze można było mieszkania spółdzielcze wykupić na własność – co też siostra zrobiła. Ja nie byłam tam wówczas zameldowana. Czy mam jakieś prawa do części tego mieszkania czy chociażby jakiejś rekompensaty? Dodam, że mama żyje, a siostra obecnie to mieszkanie wynajmuje. Czuję się poszkodowana decyzją mamy.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Umowa taka uprawnia członka do korzystania z lokalu, pomieszczeń przynależnych, np. piwnicy, pomieszczeń wspólnych, np. korytarza, przez czas nieoznaczony (umowa na czas określony byłaby w tej części nieważna – art. 58 § 1 K.c.) oraz pobierania pożytków cywilnych z zastrzeżeniem art. 9 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie może być przedmiotem darowizny.

Z uwagi na powyższe Pani mama nie mogła w żaden sposób przenieść spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, bowiem prawo to nie może być zbyte. Prawo to jest bowiem prawem niezbywalnym.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ukształtowane jako bezterminowe prawo obligacyjne na rzeczy cudzej, niezbywalne i niedziedziczne, zaś wierzyciele członka nie mogą z niego zaspokoić swej wierzytelności (por. jednak art. 14 i 15 ustawy); można je jednak przekształcić w odrębną własność lokalu na warunkach określonych w art. 12. Z tej ostatniej możliwości skorzystała Pani siostra.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Miała Pani prawo do roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „do zachowania roszczenia, o którym mowa powyżej, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia”.

W chwili obecnej, z uwagi na niedochowanie przez Panią terminów, nie widzę podstaw do dochodzenia jakiejkolwiek rekompensaty z uwagi na powyższe działanie matki, gdyż, jak mniemam, sytuacja wyglądała w ten sposób, że Pani mama rozwiązania umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W odniesieniu do tegoż lokalu zawarta została nowa umowa, ale z Pani siostrą z uwagi na fakt, iż Pani nie zgłosiła swojej gotowości. Z przykrością stwierdzić należy jednak, iż nie zmienia to jednak okoliczności, że nie ma Pani prawa do tego lokalu ani też prawa do rekompensaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykup mieszkania według wartości rynkowej

Czy mam prawo jako najemca mieszkania spółdzielczego do wykupu tego mieszkania według wartości rynkowej? Jak powinna przebiegać procedura? Czy spółdzielnia...

Czy stałam się właścicielem mieszkania spółdzielczego?

Byliśmy małżeństwem od 1990 r. Mąż miał mieszkanie spółdzielcze, ja się do niego wprowadziłam. Po 4 latach wykupiliśmy mieszkanie na własność. Nie...

Wkład mieszkaniowy po śmierci byłej żony

Małżonkowie nabyli prawo do mieszkania spółdzielczego 1992 r. (wkład mieszkaniowy); jest dwoje dzieci. Rozwód był w 2003 r., nie ustalono w ciągu...

Czy spółdzielnia może podejmować działania za plecami członka?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo głównemu najemcy mieszkania ze spółdzielczym przydziałem mieszkania założyć sprawę w sądzie bez jego wiedzy,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »