Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie przez mamę mieszkania spółdzielczego siostrze

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-28

Moja mama oddała prawo najmu swojego dużego mieszkania spółdzielczego mojej siostrze. W tym czasie za niewielkie pieniądze można było mieszkania spółdzielcze wykupić na własność – co też siostra zrobiła. Ja nie byłam tam wówczas zameldowana. Czy mam jakieś prawa do części tego mieszkania czy chociażby jakiejś rekompensaty? Dodam, że mama żyje, a siostra obecnie to mieszkanie wynajmuje. Czuję się poszkodowana decyzją mamy.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Umowa taka uprawnia członka do korzystania z lokalu, pomieszczeń przynależnych, np. piwnicy, pomieszczeń wspólnych, np. korytarza, przez czas nieoznaczony (umowa na czas określony byłaby w tej części nieważna – art. 58 § 1 K.c.) oraz pobierania pożytków cywilnych z zastrzeżeniem art. 9 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie może być przedmiotem darowizny.

Z uwagi na powyższe Pani mama nie mogła w żaden sposób przenieść spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, bowiem prawo to nie może być zbyte. Prawo to jest bowiem prawem niezbywalnym.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ukształtowane jako bezterminowe prawo obligacyjne na rzeczy cudzej, niezbywalne i niedziedziczne, zaś wierzyciele członka nie mogą z niego zaspokoić swej wierzytelności (por. jednak art. 14 i 15 ustawy); można je jednak przekształcić w odrębną własność lokalu na warunkach określonych w art. 12. Z tej ostatniej możliwości skorzystała Pani siostra.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Miała Pani prawo do roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „do zachowania roszczenia, o którym mowa powyżej, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia”.

W chwili obecnej, z uwagi na niedochowanie przez Panią terminów, nie widzę podstaw do dochodzenia jakiejkolwiek rekompensaty z uwagi na powyższe działanie matki, gdyż, jak mniemam, sytuacja wyglądała w ten sposób, że Pani mama rozwiązania umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W odniesieniu do tegoż lokalu zawarta została nowa umowa, ale z Pani siostrą z uwagi na fakt, iż Pani nie zgłosiła swojej gotowości. Z przykrością stwierdzić należy jednak, iż nie zmienia to jednak okoliczności, że nie ma Pani prawa do tego lokalu ani też prawa do rekompensaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »