Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Połączenie okresu najmu mieszkań komunalnych w celu wykupu z bonifikatą

Autor: Katarzyna Nosal

Moje pytanie dotyczy możliwości wykupienia w przyszłości od gminy mieszkania z bonifikatą. Chodzi o mieszkanie komunalne. Od 1945 roku moi dziadkowie mieszkali w lokalu komunalnym. Potwierdza to zezwolenie z 1945 r. na zajęcie lokalu (umowy najmu nie ma). Tam urodziła się moja matka i mieszkała do 2003 roku, kiedy to lokal się spalił. Wtedy rodzina otrzymała inny lokal komunalny, który chcemy wykupić. W 2006 r. zmarła babcia i głównym najemcą stała się mama. Czy jest możliwość połączenia okresu najmu mieszkania spalonego z obecnie zamieszkałym lokalem? Jaka jest podstawa prawna połączenia okresu najmu dwóch lokali komunalnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Połączenie okresu najmu mieszkań komunalnych w celu wykupu z bonifikatą

Okres najmu lokali miejskich

Ustaliłam, że w chwili obecnej w Pani mieście w kwestii zbywania między innymi lokali komunalnych obowiązuje uchwała, którą przesyłam w załączniku. Zgodnie z tą uchwałą ustalono określone kwoty bonifikaty uzależnione od okresu najmu, bez zaznaczenia, że chodzi o najem dokładnie tego lokalu, który ma być nabyty z bonifikatą. Dalej uchwała stanowi wprost:

„Do okresu najmu, od którego uzależnia się wysokość bonifikaty, zalicza się łączny okres zajmowania lokali,

jeżeli podstawą zajmowania był stosunek najmu, niezależnie od tego w jaki sposób oraz w jakiej dacie lokale, bądź budynki, w których znajdują się lokale, stały się nieodpłatnie własnością Gminy. Do okresu tego zalicza się również:

1) okres najmu poprzedniego najemcy, jeżeli ubiegający się o nabycie wstąpił w stosunek najmu na podstawie:

a) art. 691 Kodeksu cywilnego,

b) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.),

c) odrębnych przepisów regulujących zasady najmu lokali komunalnych; o ile jest osobą, o której mowa w art. 691 Kodeksu cywilnego albo rodzicem lub wnukiem poprzedniego najemcy lub jego współmałżonka albo rodzeństwem poprzedniego najemcy;

2) okres najmu lokalu, o którym mowa w art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.)”.

Zobacz również: Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Możliwość połączenia okresu najmu dwóch lokali

Niewątpliwie mama jest osobą, która wstąpiła w stosunek najmu po babci na podstawie art. 361 Kodeksu cywilnego. Tu jednak wykaże się najmem 17-letnim. Sama Pani przyznaje, że poprzednie mieszkanie babci nie miało umowy najmu, co w mojej ocenie jest zaniedbaniem ze strony urzędników. Myślę jednak, że można spróbować pokusić się o polemikę na temat ciągłości tamtego okresu i możliwości połączenia go z okresem dotyczącym obecnego mieszkania.

Zacznijmy od tego, że sama uchwała mówi o łącznym okresie zajmowania lokali, a nie lokalu. Można wiec założyć, że chodzi tu o sytuację, gdy nie zmieniła się podstawa zajmowania lokalu (stosunek cywilnoprawny dotyczący lokalu komunalnego), ale zmienił się lokal (położenie).

Po drugie przepis stanowi: „niezależnie od tego w jaki sposób oraz w jakiej dacie lokale, bądź budynki, w których znajdują się lokale, stały się nieodpłatnie własnością Gminy”. To też sugeruje, że sprawa dotyczy także lokali, które dopiero w toku czasu stawały się własnością gminy.

Przydział mieszkania po wojnie

Po trzecie, można sięgnąć do ustaw dotyczących najmu lokali. Pisze Pani, że babcia zajmowała lokal od 1945 roku na podstawie zezwolenia. Domyślam się, że chodzi o dokument wydany przez Komisje Mieszkaniową. To rodzaj przydziału. Podstawa do zajmowania lokalu trwała na mocy każdej kolejnej ustawy dotyczącej lokali mieszkalnych. W roku 1995 wprowadzono ustawę o najmie lokali mieszkalnych, która to ustawa porządkowała te kwestie. Zgodnie z art. 56 ustawy najem nawiązany na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu jest, w rozumieniu ustawy, najmem umownym zawartym na czas nie oznaczony.

W mojej ocenie, powołując się na ten przepis, można wywieść, że w przypadku lokalu zajmowanego od 1945 r. możemy mówić o ciągłości stosunku najmu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl