Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ponowne ubieganie się o najem lokalu komunalnego po odmowie

Autor: Katarzyna Nosal

Odmówiono mi prawa do najmu lokalu komunalnego po zmarłej teściowej (mój mąż – czyli jej syn – zmarł pierwszy). Zamieszkuję lokal wraz z córką oraz jej mężem. Z powodu przekroczenia kryterium dochodowego przez zięcia odmówiono mi najmu. Córka z zięciem postanowili się wyprowadzić. Czy mogę ubiegać się kolejny raz o najem? Czy mogę wejść w najem mieszkania zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów? Dodam, iż zamieszkiwałam na stałe z najemcą przez 35 lat do chwili jego śmierci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowne ubieganie się o najem lokalu komunalnego po odmowie

Przepisy o ochronie praw lokatorów

Niestety w Pani sytuacji wszystko zależy od gminy.

Zacznę od artykułu 30 ustawy o ochronie praw lokatorów. Niestety ten artykuł nie może Pani dotyczyć. Zgodnie z tym przepisem:

„1. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu”.

Ustawa weszła w życie 10 lipca 2001 roku. W tym czasie Pani zamieszkiwała lokal na podstawie zgody matki współmałżonka, a ona zajmowała lokal na podstawie tytułu prawnego, jakim jest umowa najmu. Nie takiej sytuacji dotyczy ten przepis. Tutaj mieszkanie miało najemcę zgodnego z prawem.

Nie dotyczy też Pani art. 691 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”. Pani nie należy do kręgu osób najbliższych najemcy.

Zobacz również: Wniosek o przepisanie mieszkania komunalnego

Zasady przyznawania prawa do lokali

Gminy mają uchwalone zasady najmu lokali mieszkalnych z zasobu gminnego. Tam należy poszukiwać odpowiedzi na Pani pytanie. Gminy maja prawo ustalić kryterium dochodowe dla lokatorów, które uprawnia ich do otrzymania lokalu z zasobu komunalnego. Mają także szczegółowe zapisy dotyczące wstąpienia w najem osób zamieszkujących w lokalu w sytuacji opuszczenia go przez głównego najemcę , a które to osoby nie należą do kręgu osób uprawnionych z art. 691 Kodeksu cywilnego. Niestety tutaj można zaznaczyć, że taki lokator musi spełniać to kryterium. Kryterium liczone jest jako dochód na osobę w gospodarstwie lub jedną osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Jeśli córka z synem się wyprowadzą, to dochód ten zmieni się, ale czy wówczas Pani sama też go nie przekroczy? (dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym).

Zobacz również: Mieszkanie komunalne po śmierci głównego najemcy

Ubieganie się o najem drugi raz

Nie ma przepisu, który nakazywałby ponowne rozpatrzenie sprawy w takiej sytuacji ale nie ma też przepisu, który wskazywałby, że liczy się dochód tylko na chwilę śmierci głównego najemcy. W takiej sytuacji sugeruję ponowne złożenie wniosku z uzasadnieniem zmiany sytuacji rodzinnej i finansowej. Przy czym warto sprawdzić, czy gmina nie wpisała w uchwałę o zasadach wynajmu lokali kryterium powierzchni na osobę. Może się bowiem okazać, że Pani sama może spełnia kryterium dochodowe, ale lokal jest dla Pani za duży.

Zobacz również: Prawa najemcy lokalu komunalnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl