Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowne ubieganie się o najem lokalu komunalnego po odmowie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-06-05

Odmówiono mi prawa do najmu lokalu komunalnego po zmarłej teściowej (mój mąż – czyli jej syn – zmarł pierwszy). Zamieszkuję lokal wraz z córką oraz jej mężem. Z powodu przekroczenia kryterium dochodowego przez zięcia odmówiono mi najmu. Córka z zięciem postanowili się wyprowadzić. Czy mogę ubiegać się kolejny raz o najem? Czy mogę wejść w najem mieszkania zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów? Dodam, iż zamieszkiwałam na stałe z najemcą przez 35 lat do chwili jego śmierci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowne ubieganie się o najem lokalu komunalnego po odmowie

Przepisy o ochronie praw lokatorów

Niestety w Pani sytuacji wszystko zależy od gminy.

Zacznę od artykułu 30 ustawy o ochronie praw lokatorów. Niestety ten artykuł nie może Pani dotyczyć. Zgodnie z tym przepisem:

„1. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu”.

Ustawa weszła w życie 10 lipca 2001 roku. W tym czasie Pani zamieszkiwała lokal na podstawie zgody matki współmałżonka, a ona zajmowała lokal na podstawie tytułu prawnego, jakim jest umowa najmu. Nie takiej sytuacji dotyczy ten przepis. Tutaj mieszkanie miało najemcę zgodnego z prawem.

Nie dotyczy też Pani art. 691 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”. Pani nie należy do kręgu osób najbliższych najemcy.

Zasady przyznawania prawa do lokali

Gminy mają uchwalone zasady najmu lokali mieszkalnych z zasobu gminnego. Tam należy poszukiwać odpowiedzi na Pani pytanie. Gminy maja prawo ustalić kryterium dochodowe dla lokatorów, które uprawnia ich do otrzymania lokalu z zasobu komunalnego. Mają także szczegółowe zapisy dotyczące wstąpienia w najem osób zamieszkujących w lokalu w sytuacji opuszczenia go przez głównego najemcę , a które to osoby nie należą do kręgu osób uprawnionych z art. 691 Kodeksu cywilnego. Niestety tutaj można zaznaczyć, że taki lokator musi spełniać to kryterium. Kryterium liczone jest jako dochód na osobę w gospodarstwie lub jedną osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Jeśli córka z synem się wyprowadzą, to dochód ten zmieni się, ale czy wówczas Pani sama też go nie przekroczy? (dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym).

Ubieganie się o najem drugi raz

Nie ma przepisu, który nakazywałby ponowne rozpatrzenie sprawy w takiej sytuacji ale nie ma też przepisu, który wskazywałby, że liczy się dochód tylko na chwilę śmierci głównego najemcy. W takiej sytuacji sugeruję ponowne złożenie wniosku z uzasadnieniem zmiany sytuacji rodzinnej i finansowej. Przy czym warto sprawdzić, czy gmina nie wpisała w uchwałę o zasadach wynajmu lokali kryterium powierzchni na osobę. Może się bowiem okazać, że Pani sama może spełnia kryterium dochodowe, ale lokal jest dla Pani za duży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »