Proszę wypełnić formularz - Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!  /  Pracujemy 7 dni w tygodniu

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Oświadczenia i zgody zgodnie z RODO:

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.

8 tysięcy pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 78 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Michał Soćko

Ukończył w 2010 r. stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwieńczone ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Następnie, w latach 2011-2013, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując przy tym pochwałę Dziekana za bardzo dobre wyniki z kolokwiów rocznych. Po złożeniu egzaminów radcowskich w 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Równolegle z aplikacją radcowską, w latach 2012-2015, był uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku prawo, prowadzonych w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia te ukończył, broniąc pracę doktorską zatytułowaną Potrącenie i egzekucja z wynagrodzenia za pracę, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Wykłada prawo administracyjne, cywilne i prawo pracy. Michał Soćko jest autorem kilkunastu artykułów naukowych napisanych w języku polskim, jak i angielskim oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym (m.in. w prawie rzeczowym, spadkowym, zobowiązań, rodzinnym i opiekuńczym, prawie autorskim), ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Witam, drugi raz skorzystałem z pomocy portalu www.eporady24.pl i na pewno po raz kolejny skorzystam w przyszłości. Wszelka pomoc i cierpliwość Pani Hanny Żurowskiej była wręcz nieoceniona. Sprawa, mimo że trwała dość długo to dzięki pytaniom dodatkowym została wyjaśniona w całości. Zdecydowanie wszystkim polecam. Naprawdę warto.

Marek, konsultant, 24 lata

Bardzo się cieszę, że skorzystałam z ePorad24. Jest to duże ułatwienie w korzystaniu z porady prawnej.Będę polecać znajomym.

Maria, chemik, 62 lata

Dziękuje za wyjątkowo dobrze wykonaną robotę. Zlecę państwu zapewne do równie efektywnego rozwiązania nie jeden jeszcze problem. Nie skorzystam już z miejscowych prawników od wszystkiego, którzy maja dla klienta kilka minut na kilka zdawkowych zdań. Dziękuję za miłe wiadomości. Dziękuje za dwa cenne upominki.Pozdrawiam.

Kazimierz, 57 lat

Serwis działa bardzo dobrze; szybko, sprawnie i wyczerpująco odpowiadają prawnicy na pytania. dziękuję za pomoc.

Klaudia, 35 lat

Pozytywnie oceniam fachowość i rzetelność, choć nie dowiedziałem się więcej niż sam wyszperałem w internecie. Pytania i tematyka jakie mnie nurtowały są bardzo popularne w Polsce w związku z masową emigracją zarobkową. Odpowiedź była wyczerpująca i w pełni zrozumiała. Polecam.

Irek

Pełen profesjonalizm za przystępną cenę.

Wojciech, 53 lata

Wszystko jasne. Dziękuje bardzo i pozdrawiam.

Ryszard, informatyk, 28 lat

Odpowiedź satysfakcjonująca, portal jest bardzo praktyczny i przyjazny klientowi. Łatwo, szybko i wygodnie, do tego z dobrym rezultatem końcowym. Można zadawać dowolną ilość pytań jeżeli coś nie jest do końca zrozumiałe. Serdecznie polecam.

Anna, 25 lat

Dziekuje za fachową odpowiedz na moje pytanie.

Jan

Odpowiedzi na moje pytania były wyczerpujące i bardzo szybkie. Serdecznie dziękuję.

Krystyna

Wycena – bardzo szybka. Przygotowanie pisma (w tym porada) – realnie do 2 dni roboczych (gotowe przed 15:00, więc na upartego, do 16:00 można nawet złożyć osobiście). Czyli znów – zgodnie z obietnicą zawartą na stronie. Ceny – nie są wygórowane, najważniejsze iż nie zależą od wartości kwoty o którą spór się toczy. Jest dobrze. Największy plus – szybki dostęp do wielu prawników: radców, adwokatów ze specjalizacją z wielu dziedzin, każdy w swojej; w tradycyjnym modelu kancelarii jest 2-3 adwokatów (radców) i aplikant (potocznie sekretarka: przynieś, podaj, pozamiataj), trzeba chodzić do różnych miejsc aby coś załatwić.

Krzysztof, przedsiębiorca, 32 lata

Bardzo szybka porada prawna, skuteczna, merytoryczna. BARDZO DZIĘKUJĘ PANI MONIKO. POZDRAWIAM.

Krzysztof, przedsiębiorca, 54 lata

Witam. Bardzo wyczerpujące opracowanie na zadane pytanie oceniam jako profesjonalne. Bardzo miła obsługa i życzliwe dążenie do dania wyczerpujących odpowiedzi. Jestem zadowolony z usługi. Polecam skorzystać z porad.

Stefan, technik mechanik, 57 lat

Pełen profesjonalizm, szybka wyczerpująca odpowiedź. Jeszcze raz gorąco dziękuję.

Piotr

Witam. Pierwszy raz korzystałam z tego typu usługi. Z odpowiedzi jestem zadowolona, jest wyczerpująca i bardzo pomocna.

Dorota

Jestem pod wrażeniem kompetencji i jasności sformułowań w odpowiedziach. Ważne dla laika z tej dziedziny jest zrozumienie tekstu. Odpowiedzi są wyczerpujące. Bardzo dziękuję.

Agata

Przebieg zgodny z oczekiwaniami. Odpowiedź satysfakcjonująca. Szybko i sprawnie. Serwis godny polecenia.

Sylwester, 41 lat

Konkretne i szybkie odpowiedzi na zadane pytania.

Krzysztof, inżynier informatyk, 39 lat

Pragnę podzielić się z internautami moją opinią na temat ePorad24. Zachęcam wszystkich do skorzystania z tej formy pomocy prawnej. Można opisać ją w kilku słowach: profesjonalizm, szybkość, rzetelność oraz życzliwość. W przyszłości mam zamiar korzystać z tego wspaniałego serwisu.

Melania

Dziękuję za poradę, jaką uzyskałam od Pani Małgorzaty Rybarczyk. Jestem bardzo zadowolona z jakości usług świadczonych przez ePorady24.pl. Skorzystałam kilkakrotnie z możliwości zadawania dodatkowych pytań, co jest bardzo pomocne. Jeśli będę w przyszłości korzystać z usług prawniczych, bardzo prawdopodobne, że ponownie się do Was zgłoszę. Pozdrawiam.

Anna, specjalista BHP, 35 lat

Dziękuję za porade, gdyż nie wiedziałem, jakie kroki mam poczynić, jako że po raz pierwszy mam do czynienia ze zgłoszeniem problemu do sądu.

Władysław, emeryt, jednoosobowa działalność gospodarcza, 69 lat

Na swoje pytanie dotyczace prawa do zasiłku przedemerytalnego uzyskałam wszechstronną i wyczerpującą poradę od p. Marty Handzlik. Odpowiedź była jasna, zrozumiała i napisana jezykiem „dla ludzi”. Jestem w 100% zadowolonym klientem, dlatego polecam Wasz serwis każdemu. Dziękuję.

Maria

Dziękuję za podpowiedź i poradę. Porada pozwoliła mi – laikowi w tego typu sprawach – podjąć odpowiednie kroki prawne za naprawdę niezbyt wygórowaną cenę. Teraz już wiem, że jeśli kiedykolwiek będę potrzebował pomocy, to zwrócę się do Was. Pozdrawiam.

Marian, prywatny przedsiębiorca, 50 lat

Szybko i profesjonalnie, bez wychodzenia z domu można liczyć na pomoc serwisu. Wykorzystałem w pełni otrzymane informacje, moje pismo trafiło już do sądu i oczekuję obecnie na rozprawę. Na pewno tu wrócę, kiedy będę potrzebował porady, wszystkim gorąco polecam.

Sławomir

Bardzo dziękuję! Odpowiedź jest jednoznaczna i dla mnie w pełni zrozumiała oraz zadowalająca. Zachowam ePorady24.pl w pamięci i będę polecał innym.

Wiesław, emerytowany nauczyciel akademicki, 80 lat

Opinia w pełni zadowalająca i zrozumiała mimo skomplikowanej sprawy, znakomite tempo pracy, sympatyczny kontakt. Polecam.

Marek

Otrzymałem dokładne i wyczerpujące informacje na problem występujący w moim przypadku. Posłużyłem się Państwa wskazówkami, ale moja interwencja w firmie (renomowanej – Nissan) odniosła mizerny skutek. Mój wniosek reklamacyjny został przez producenta, centralę serwisową w całości odrzucony. No cóż, takie są realia naszego prawa. Zostałem sam z perspektywą inwestycji w nowe urządzenie. Mimo wszystko bardzo dziękuję za poradę prawną, była profesjonalna. Pozdrawiam.

Leszek, architekt, 53 lata

Dziękuję za szybkie i pomocne odpowiedzi Panu Krzysztofowi Bigoszewskiemu. System bardzo sprawny, jestem bardzo zadowolona.

Marzena, 42 lata

Czas oczekiwania na poradę był bardzo krótki, odpowiedź udzielona przez Pana Tomasza Ciasnotę na zadane pytanie  była dla mnie zrozumiała. Jeżeli chodzi o cenę to również była przystępna.Bardzo mi Pan pomógł. Dziękuję.   

Joanna

Udzielona odpowiedź wyjaśniła mi kwestie zawarte w pytaniu w sposób wyczerpujący i pozwoliła na wszczęcie postępowania prawnego we właściwy sposób. Ponadto mogłem zadać dodatkowe pytanie i uzyskałem wyjaśnienie w szczegółowej kwestii. Jestem zadowolony z udzielonej porady prawnej.

Józef, 63 lataSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka