Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postawienie spółdzielni mieszkaniowej w stan likwidacji

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-04-25

Przed dwoma laty ze spółdzielni mieszkaniowej wyodrębniły się wspólnoty, w wyniku czego spółdzielni pozostała tylko kotłownia, która sprzedaje energię cieplną i podpisała umowę na zarządzanie. W tej chwili wspólnoty wykonują termomodernizację budynków i zakładają gaz. W rezultacie od października wypowiedzą umowy o zarządzanie i dostawę energii cieplnej. Zarząd spółdzielni stanął przed problemem, co dalej z działalnością. Nadmienię, że spółdzielnia ma niewielki kredyt do spłacenia, ale nie będzie raczej problemu ze spłatą do października. Pozostanie do uregulowania zadłużenie za węgiel około 20 tys. zł. Więcej zobowiązań spółdzielnia nie ma. Na umowy o pracę zatrudnione są dwie osoby: prezes i księgowa. Co w opisanej sytuacji powinien zrobić zarząd spółdzielni?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za udzielone odpowiedzi jestem z nich zadowolony oraz z prędkości udzielonych odpowiedzi. 
Jan, rencista, 65 lat
Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania

Obawiam się, że w opisanej sytuacji niewiele można zrobić, bo niestety nie można zablokować wypowiedzeń umów o zarządzanie przez wspólnoty mieszkaniowe. Jeśli taką decyzję podjęły i umowę wypowiedziały, to niestety jest to już fakt dokonany. Oczywiście można próbować wynegocjować cofnięcie wypowiedzeń, proponując powiedzmy niższe stawki, ale rozumiem, że w tej akurat sytuacji nie bardzo jest to możliwe.

Dlatego też jeśli nie ma możliwości pozyskania innych wspólnot, którymi zarządzałaby spółdzielnia – co oczywiście ratowałoby sytuację, to niestety należałoby pomyśleć o likwidacji spółdzielni.

W myśl art. 1 ust. 7 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

Zgodnie natomiast z treścią art. 113. § 1 Prawa spółdzielczego spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

„1) z upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono;

2) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości;

3) wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1 zarząd spółdzielni (likwidator) zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółdzielni i zawiadomi o tym właściwy związek rewizyjny. Jeżeli zarząd (likwidator) tego nie uczyni, zgłoszenia dokona związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.”

W Państwa przypadku możliwe byłoby postawienie spółdzielni w stan likwidacji na podstawie podjętych uchwał.

Jeśli bowiem spółdzielnia nie będzie prowadziła działalności, a będzie w dalszym ciągu generowała jakieś koszty, to i tak w efekcie będzie musiało dojść do jej upadłości i wówczas, zamiast zarządu, w roli likwidatora będzie występował syndyk, co tylko zwiększy koszty zakończenia bytu spółdzielni, o ile w ogóle będą środki na prowadzenie postępowania upadłościowego.

Chciałabym też zwrócić Pani uwagę na treść wyroku z 6 września 2011 r. (sygn. I UK 61/11) w którym Sąd Najwyższy podkreślił, że jak tylko zarząd spółdzielni stwierdzi przewagę pasywów nad aktywami podmiotu, powinien w odpowiednim terminie zwołać walne zgromadzenie spółdzielni, które ma się zastanowić nad jej dalszym losem. Jeśli walne zgromadzenie spółdzielni zdecyduje o niezwłocznym zgłoszeniu wniosku o upadłość, zarząd ma to uczynić. W Państwa przypadku spółdzielnia jeszcze reguluje zobowiązania więc jest możliwość uniknięcia kosztownej upadłości.

Wydaje mi się to najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji. Nic innego, poza zakończeniem bytu spółdzielni, doradzić nie mogę, chyba że oczywiście znajdą się dla spółdzielni inni kontrahenci. I jeszcze słowo co do zatrudnionych (prezesa i księgowej) – stosunki pracy winny być raczej rozwiązane celem minimalizacji kosztów. Można na podstawie uchwały wypowiedzieć umowy o pracę, a funkcję prezesa pełnić nieodpłatnie. Majątek spółdzielni może zostać w trakcie likwidacji sprzedany przez likwidatora m.in. po to, aby pokryć istniejące zobowiązania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Książeczka czynszowa

Wiele lat temu kupiłem (traktując to jako inwestycję) mieszkanie od cioci, która obawiała się, że nie będzie w stanie w przyszłość go...

Obawy o utratę mieszkania mimo spłacania zadłużenia

Z powodu kłopotów finansowych nasze mieszkanie jest zadłużone. Spłaciliśmy już część zadłużenia, ale wciąż są długi. Komornik sporządzić spis...

Ulga mieszkaniowa – zakup nieruchomości na współwłasność, zakup za granicą

Rok temu nabyłam aktem własności od gminy mieszkanie i chcę sprzedać je przed upływem 5 lat, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na własne cele...

Jak przenieść udział w mieszkaniu ze spłatą?

Sześć lat temu wykupiliśmy z bratem mieszkanie komunalne po rodzicach (po 50%). Teraz ustaliliśmy, że brat mnie spłaci. Czy w związku z tym...

Dłużnik zagrożony bezdomnością

Moja koleżanka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej. Jak sama mówi: „chyba przyjdzie mi mieszkać na ulicy”. Jest...

Zrzeczenie się prawa do lokalu

Jestem współwłaścicielem mieszkania (wraz z siostrą i bratem, czyli 1/3 całości). Chciałbym zrzec się prawa do tego lokalu, aby nie ponosić...

Ustalenie przyczyny szkody powstałej w mieszkaniu sąsiada

Jestem właścicielem mieszkania w bloku. Kilka dni temu sąsiad mieszkający  pode mną powiadomił mnie, że pojawiły się na ścianie...

Zmiana sposobu użytkowania budynku – usługi hotelarskie

Moja firma zajmuje się wynajmem mieszkań w systemie hotelowym (usługi noclegowe). Kupiłem dom, który planuję dostosować do tej działalności. Planuję...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »