Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do mieszkania komunalnego mimo wypowiedzenia umowy najmu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-29

Teściowa wypowiedziała umowę najmu lokalu komunalnego, ale się nie wymeldowała. Zabrała wszystkie swoje rzeczy razem z meblami. Teraz chce wrócić. Czy ma jakieś prawo do tego mieszkania? Ja jestem teraz głównym najemcą i dostałam pismo, że do tego lokalu mam prawo ja i syn.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zameldowanie nie daje prawa do lokalu. Zgodnie z zapisami ustawy o ewidencji ludności zgodnie z konstrukcją przyjętą w ustawie zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Organ meldunkowy nie rejestruje natomiast uprawnień do lokalu, którego dotyczy wniosek.

 

Może ją Pani wymeldować w trybie administracyjnym. Realizacja administracyjnoprawnego obowiązku meldunkowego uregulowana została w ustawie z 2010 r. o ewidencji ludności. Zgodnie z art. 35 ustawy „właściwy organ wydaje na wniosek bądź z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania”.

 

W sprawie o wymeldowanie niebudzącym wątpliwości obowiązkiem organów jest ustalenie, czy wobec danej osoby zaistniały przesłanki do jej wymeldowania, tj. opuszczenie miejsca pobytu stałego i nie zrealizowanie obowiązku meldunkowego, które wynikają z ustawy o ewidencji ludności.

 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest pogląd, że mieszkanie jest tylko wówczas stałym miejscem pobytu przebywających w nim osób, gdy stanowi dla nich wyłączne centrum życiowe, w którym w szczególności: mieszkają, nocują, spożywają posiłki, wypoczywają przyjmują gości, przechowują rzeczy osobiste, koncentrują swoje miejsce pracy, nauki, opieki medycznej itp. (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/08, opubl. w Lex 555261).

 

Jeśli przyjmie Pani teściową – to będzie tam mieszkać. Nie ma natomiast prawa żądać przywrócenia jej prawa do lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »