Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do mieszkania komunalnego mimo wypowiedzenia umowy najmu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-29

Teściowa wypowiedziała umowę najmu lokalu komunalnego, ale się nie wymeldowała. Zabrała wszystkie swoje rzeczy razem z meblami. Teraz chce wrócić. Czy ma jakieś prawo do tego mieszkania? Ja jestem teraz głównym najemcą i dostałam pismo, że do tego lokalu mam prawo ja i syn.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zameldowanie nie daje prawa do lokalu. Zgodnie z zapisami ustawy o ewidencji ludności zgodnie z konstrukcją przyjętą w ustawie zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Organ meldunkowy nie rejestruje natomiast uprawnień do lokalu, którego dotyczy wniosek.

 

Może ją Pani wymeldować w trybie administracyjnym. Realizacja administracyjnoprawnego obowiązku meldunkowego uregulowana została w ustawie z 2010 r. o ewidencji ludności. Zgodnie z art. 35 ustawy „właściwy organ wydaje na wniosek bądź z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania”.

 

W sprawie o wymeldowanie niebudzącym wątpliwości obowiązkiem organów jest ustalenie, czy wobec danej osoby zaistniały przesłanki do jej wymeldowania, tj. opuszczenie miejsca pobytu stałego i nie zrealizowanie obowiązku meldunkowego, które wynikają z ustawy o ewidencji ludności.

 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest pogląd, że mieszkanie jest tylko wówczas stałym miejscem pobytu przebywających w nim osób, gdy stanowi dla nich wyłączne centrum życiowe, w którym w szczególności: mieszkają, nocują, spożywają posiłki, wypoczywają przyjmują gości, przechowują rzeczy osobiste, koncentrują swoje miejsce pracy, nauki, opieki medycznej itp. (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 1417/08, opubl. w Lex 555261).

 

Jeśli przyjmie Pani teściową – to będzie tam mieszkać. Nie ma natomiast prawa żądać przywrócenia jej prawa do lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »