Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do wskazania osób do najmu TBS

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-08-24

Czy jest możliwa cesja partycypacji w TBS, w sytuacji kiedy umowa została zawarta w 2003 r. i posiada zapis o tym, że partycypującemu przysługuje prawo do wskazania osób do najmu przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy? Jest również w tej umowie postanowienie: „W przypadku, kiedy od umowy odstępuje partycypujący z przyczyn leżących po jego stronie, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wskaże następcę, który zgłosi się na jego miejsce i dokona wpłaty równowartości sumy podlegającej zwrotowi. W takim przypadku TBS dokona zwrotu wpłaconej kwoty potrącając z niej 5% jako koszt własny”.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Skoro umowa została zawarta w 2003 roku to oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu obowiązującym w tamtym okresie.

Zgodnie z art. 29 w brzmieniu z tamtego okresu „pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskiwaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali”.

Przepis ten nie zawierał żadnych informacji o cesji partycypacji. W tej sytuacji należało uwzględnić przepisy Kodeksu cywilnego, które dotyczą cesji praw.

Podstawę do zawarcia takiej umowy stanowi art. 509 Kodeksu cywilnego. Umowa taka winna być zawarta na piśmie, najlepiej w formie aktu notarialnego. W przypadku zawarcia takiej umowy strony ustalają wartość odstępnego. W przypadku umowy, którą Pani zacytowała, takie działanie jest dopuszczalne, a umowa jedynie reguluje formę przejścia partycypacji z jednego partycypanta na drugiego, nowego.

Zatem z nowym partycypantem należy zawrzeć umowę cesji i zgłosić do TBS odstąpienie od swojej partycypacji, wskazując nowego partycypanta, który już w umowie cesji zobowiązuje się do pokrycia kosztów partycypacji w TBS. Można tu, w umowie cesji, dopisać kwotę odstępnego, która pozostanie do dyspozycji przenoszącego partycypację.

W posiadanych od Pani informacjach nie widzę przeszkód do dysponowania prawem partycypacji. Jeśli informacja nadal budzi wątpliwości, proszę o podanie kontekstu zapytania, konkretnej okoliczności, która spowodowała Pani wątpliwość. Postaram się sprecyzować informacje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »