Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do wskazania osób do najmu TBS

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-08-24

Czy jest możliwa cesja partycypacji w TBS, w sytuacji kiedy umowa została zawarta w 2003 r. i posiada zapis o tym, że partycypującemu przysługuje prawo do wskazania osób do najmu przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy? Jest również w tej umowie postanowienie: „W przypadku, kiedy od umowy odstępuje partycypujący z przyczyn leżących po jego stronie, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że wskaże następcę, który zgłosi się na jego miejsce i dokona wpłaty równowartości sumy podlegającej zwrotowi. W takim przypadku TBS dokona zwrotu wpłaconej kwoty potrącając z niej 5% jako koszt własny”.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Skoro umowa została zawarta w 2003 roku to oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu obowiązującym w tamtym okresie.

Zgodnie z art. 29 w brzmieniu z tamtego okresu „pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskiwaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali”.

Przepis ten nie zawierał żadnych informacji o cesji partycypacji. W tej sytuacji należało uwzględnić przepisy Kodeksu cywilnego, które dotyczą cesji praw.

Podstawę do zawarcia takiej umowy stanowi art. 509 Kodeksu cywilnego. Umowa taka winna być zawarta na piśmie, najlepiej w formie aktu notarialnego. W przypadku zawarcia takiej umowy strony ustalają wartość odstępnego. W przypadku umowy, którą Pani zacytowała, takie działanie jest dopuszczalne, a umowa jedynie reguluje formę przejścia partycypacji z jednego partycypanta na drugiego, nowego.

Zatem z nowym partycypantem należy zawrzeć umowę cesji i zgłosić do TBS odstąpienie od swojej partycypacji, wskazując nowego partycypanta, który już w umowie cesji zobowiązuje się do pokrycia kosztów partycypacji w TBS. Można tu, w umowie cesji, dopisać kwotę odstępnego, która pozostanie do dyspozycji przenoszącego partycypację.

W posiadanych od Pani informacjach nie widzę przeszkód do dysponowania prawem partycypacji. Jeśli informacja nadal budzi wątpliwości, proszę o podanie kontekstu zapytania, konkretnej okoliczności, która spowodowała Pani wątpliwość. Postaram się sprecyzować informacje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »