Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo syna do lokalu komunalnego po ojcu, gdy syn przebywa w zakładzie karnym

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-08-04

Zmarł ojciec mojego syna, który był głównym najemcą lokalu komunalnego. Syn jest w tym mieszkaniu zameldowany i mieszkał w nim, ale od paru lat odbywa karę w zakładzie karnym. W tym roku jednak wychodzi na wolność, czy ma prawo do tego lokalu po ojcu?

 

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

W mojej ocenie syn ma pełne prawo, by ubiegać się o uznanie wstąpienia w stosunek najmu po ojcu.

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego (K.c.) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Zatem najistotniejsze w opisanym problemie jest ustalenie pojęcia stałe zamieszkiwanie oraz ustalenie, czy obejmuje ono sytuację taką, w jakiej znajduje się Pani syn. Przy czym wyraźnie podkreślić należy, że zameldowanie nie ma nic wspólnego ze stałym zamieszkiwaniem.

Stałe zamieszkiwanie w Kodeksie cywilnym rozumiane jest jako przebywanie z zamiarem stałego pobytu. Jest to miejsce, w którym dana osoba ma centrum życiowe. Sam fakt przymusowego czasowego pobytu w wiezieniu nie powoduje, że dana osoba przestaje mieć stałe miejsce zamieszkania. O stałym zamieszkiwaniu w lokalu najemcy można mówić tylko wtedy, gdy cała życiowa działalność danej osoby zostanie ześrodkowana w tym właśnie lokalu w ten sposób, że stanie się on jej centrum życiowym, tzn. gdy w mieszkaniu tym będą koncentrowały się wszystkie jej sprawy osobiste i majątkowe. Jeśli korespondencja była kierowana do syna na ten adres, syn nie ma innego lokalu, do którego może wrócić po odbyciu kary, to trudno mówić, by miał centrum życiowe w wiezieniu, gdzie przebywa nie na skutek własnego wyboru, ale ze względu na przymus.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Takie stanowisko wyrażają też sądy, zarówno powszechne, jak i administracyjne. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22.10.2009 r. (sygn. akt IIISA/Lu 361/09) czytamy: „Przepis art. 25 kodeksu cywilnego określa miejsce zamieszkania jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. O wypełnieniu jego przesłanek świadczą dwie okoliczności – zewnętrzna, czyli faktyczne przebywanie, oraz wewnętrzna, czyli zamiar stałego pobytu. Ustalenie zamiaru powinno nastąpić w oparciu o kryteria zobiektywizowane, świadczące o woli skoncentrowania swoich spraw w danej miejscowości (por. post. NSA z dnia 30 marca 2006 r., sygn. akt I OW 265/05, LEX 198360). W ocenie Sądu ta okoliczność została w sprawie wykazana, bo trudno przyjąć, aby syn skarżącej miał zamiar stałego skupienia swych spraw życiowych w zakładzie karnym. Jeśli zaś chodzi o faktyczny pobyt, to – odwołując się do orzecznictwa w zakresie zameldowania czy wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy lokalu – stwierdzić należy, iż przerwa w faktycznym przebywaniu w miejscu stałego zamieszkiwania, nawet gdy wykazuje cechy długotrwałości, nie pozbawia danej osoby miejsca zamieszkania wynikającego z zamiaru stałego pobytu i nie wskazuje na zmianę miejsca zamieszkania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1978 r., sygn. akt IV CR 242/78, OSNC z 1979 r. Nr 6, poz. 120 oraz wyrok z dnia 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I CKN 1179/98).”

Syn powinien złożyć w gminie wniosek o wpisanie go do umowy najmu w miejsce najemcy, który zmarł. W przypadku odmowy może ubiegać się o swoje prawa przed sądem cywilnym w postępowaniu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »