Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo syna do lokalu komunalnego po ojcu, gdy syn przebywa w zakładzie karnym

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-08-04

Zmarł ojciec mojego syna, który był głównym najemcą lokalu komunalnego. Syn jest w tym mieszkaniu zameldowany i mieszkał w nim, ale od paru lat odbywa karę w zakładzie karnym. W tym roku jednak wychodzi na wolność, czy ma prawo do tego lokalu po ojcu?

 

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W mojej ocenie syn ma pełne prawo, by ubiegać się o uznanie wstąpienia w stosunek najmu po ojcu.

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego (K.c.) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Zatem najistotniejsze w opisanym problemie jest ustalenie pojęcia stałe zamieszkiwanie oraz ustalenie, czy obejmuje ono sytuację taką, w jakiej znajduje się Pani syn. Przy czym wyraźnie podkreślić należy, że zameldowanie nie ma nic wspólnego ze stałym zamieszkiwaniem.

Stałe zamieszkiwanie w Kodeksie cywilnym rozumiane jest jako przebywanie z zamiarem stałego pobytu. Jest to miejsce, w którym dana osoba ma centrum życiowe. Sam fakt przymusowego czasowego pobytu w wiezieniu nie powoduje, że dana osoba przestaje mieć stałe miejsce zamieszkania. O stałym zamieszkiwaniu w lokalu najemcy można mówić tylko wtedy, gdy cała życiowa działalność danej osoby zostanie ześrodkowana w tym właśnie lokalu w ten sposób, że stanie się on jej centrum życiowym, tzn. gdy w mieszkaniu tym będą koncentrowały się wszystkie jej sprawy osobiste i majątkowe. Jeśli korespondencja była kierowana do syna na ten adres, syn nie ma innego lokalu, do którego może wrócić po odbyciu kary, to trudno mówić, by miał centrum życiowe w wiezieniu, gdzie przebywa nie na skutek własnego wyboru, ale ze względu na przymus.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Takie stanowisko wyrażają też sądy, zarówno powszechne, jak i administracyjne. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22.10.2009 r. (sygn. akt IIISA/Lu 361/09) czytamy: „Przepis art. 25 kodeksu cywilnego określa miejsce zamieszkania jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. O wypełnieniu jego przesłanek świadczą dwie okoliczności – zewnętrzna, czyli faktyczne przebywanie, oraz wewnętrzna, czyli zamiar stałego pobytu. Ustalenie zamiaru powinno nastąpić w oparciu o kryteria zobiektywizowane, świadczące o woli skoncentrowania swoich spraw w danej miejscowości (por. post. NSA z dnia 30 marca 2006 r., sygn. akt I OW 265/05, LEX 198360). W ocenie Sądu ta okoliczność została w sprawie wykazana, bo trudno przyjąć, aby syn skarżącej miał zamiar stałego skupienia swych spraw życiowych w zakładzie karnym. Jeśli zaś chodzi o faktyczny pobyt, to – odwołując się do orzecznictwa w zakresie zameldowania czy wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy lokalu – stwierdzić należy, iż przerwa w faktycznym przebywaniu w miejscu stałego zamieszkiwania, nawet gdy wykazuje cechy długotrwałości, nie pozbawia danej osoby miejsca zamieszkania wynikającego z zamiaru stałego pobytu i nie wskazuje na zmianę miejsca zamieszkania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1978 r., sygn. akt IV CR 242/78, OSNC z 1979 r. Nr 6, poz. 120 oraz wyrok z dnia 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I CKN 1179/98).”

Syn powinien złożyć w gminie wniosek o wpisanie go do umowy najmu w miejsce najemcy, który zmarł. W przypadku odmowy może ubiegać się o swoje prawa przed sądem cywilnym w postępowaniu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy siostra może zbyć prawo najmu mieszkania komunalnego

Siostra jest głównym najemcą w mieszkaniu komunalnym, a ja nie mam gdzie mieszkać. Czy siostra może zbyć prawo na mnie, tj. przepisać na mnie to...

Udostępnienie mieszkania komunalnego członkowi rodziny

Siostrze mojego narzeczonego parę lat temu przyznano mieszkanie z miasta. Obecnie ona wraz z rodziną przebywa za granicą. My pobierzemy się za 2...

Długotrwała nieobecność jednego z najemców mieszkania komunalnego

Moja mama chce wykupić mieszkanie komunalne. Problem w tym, że nie może tego zrobić, gdyż najemców jest dwóch. Pierwszym najemcą jest mama, drugim mój...

Dziedziczenie mieszkania komunalnego po osobie ubezwłasnowolnionej

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Z tego, co wiem, jeśli odziedziczę mieszkanie w tym samym mieście, urząd miasta wypowie mi umowę najmu. Moja...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »