Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do wstąpienia w najem lokalu komunalnego

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-18

Mojemu dziadkowi zmarła siostra, która wynajmowała mieszkanie komunalne. Czy dziadek ma prawo do tego lokalu? Dziadka siostra nie miała dzieci ani innej rodziny. Dziadek ją od czasu do czasu odwiedzał, ale z nią nie mieszkał i nie opiekował się nią, bo sam jest już bardzo niedołężny. Czy jest szansa, aby dziadek uzyskał prawo do wstąpienia w najem tego lokalu?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Odpowiedź na postawione pytanie zawarta jest w treści art. 691 K.c., zgodnie z którym:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.”

W opisanym przypadku mamy do czynienia z dwoma negatywnymi przesłankami. Pierwsza to taka, że Pani dziadek nie zamieszkiwał stale ze swoją siostrą – najemcą mieszkania. Po drugie, jako rodzeństwo Pani dziadek nie jest przewidziany w katalogu osób, które by z takiego prawa mogły skorzystać. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W opisywanym przypadku, „próbując zastosować wykładnię najbardziej korzystną, można by było wywodzić, że zmarła siostra była osobą obowiązaną do alimentów na rzecz dziadka”. Jak podkreśla się w literaturze: „Pewne kłopoty mogą się wiązać ze zidentyfikowaniem osób, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Mamy bowiem do czynienia z jednej strony z szerokim kręgiem osób, wobec których najemca może być obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, a z drugiej z osobami, wobec których najemca rzeczywiście jest zobowiązany do takich świadczeń (dokonuje świadczeń). Należy jednak brać po uwagę, że przepis dotyczy osób pozostających w lokalu po śmierci najemcy, a zgodnie z brzmieniem art. 691 § 2 K.c. osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Do oceny, kto ma prawo w omawianym przypadku wstąpić w stosunek najmu, należy więc przyjmować stan faktyczny w chwili śmierci najemcy. Żadna z wymienionych w tym przepisie osób nie może zatem na podstawie omawianego przepisu wstąpić w stosunek najmu przed śmiercią najemcy”.*

Nawet gdyby przyjąć, że zmarła siostra dziadka była zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tegoż, to bezspornym jest, że dziadek nie zamieszkiwał z nią na stałe, co wyłącza jego prawo do wstąpienia w najem.

Jedyne co Pani dziadek może zrobić, to udać się do urzędu i przedstawić swoją sytuację osobistą, mieszkaniową, przywiązanie do mieszkania. Szanse na podpisanie z nim umowy są jednak uzależnione w szczególności od zapotrzebowania miasta, a także nakładów, które zmarła poczyniła w lokalu.

* Ewa Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 691 Kodeksu cywilnego, 2011.08.01

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykupienie mieszkania komunalnego przez siostrę

Moja żyjąca matka była głównym najemcą mieszkania komunalnego, w którym wychowałem się razem z siostrą. Ja po ślubie wyprowadziłem się 20 lat...

Wejście w najem mieszkania komunalnego przez wnuka

Jakie mam szanse jako wnuczka na wejście w najem mieszkania komunalnego po zmarłej babci? Jestem zameldowana w tym mieszkaniu od 30 lat. Z babcią...

Uwzględnienie nadpłaty czynszu mieszkania komunalnego

Głównym najemcą lokalu komunalnego był mój ojczym, jestem tam zameldowana i mieszkałam z nim do chwili jego śmierci, teraz chcę zostać najemcą...

Kupując mieszkanie nie zawsze tracimy prawo do lokalu komunalnego

Mieszkam z żoną i pełnoletnią córką w mieszkaniu komunalnym. Zamierzam kupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe, którego łączny...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »