Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z bratem alkoholikiem a eksmisja

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-07-20

Mam problem z bratem alkoholikiem. Brat (I grupa niepełnosprawności) jest zameldowany w moim mieszaniu, wynajmuje je ode mnie (umowa najmu niedługo się kończy). Ostatnio przestał płacić czynsz i chciałbym go eksmitować. Brat na umowie napisał, że jeżeli nie będzie płacił czynszu to sam opuści lokal. Jak w tej sytuacji pozbyć się brata z mieszkania, jeżeli ma meldunek?

Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Sprawy mieszkaniowe nie należą do łatwych, tym bardziej gdy w grę wchodzą jeszcze stosunki rodzinne. W Pana pytaniu tak naprawdę chodzi o dwie kwestie, zupełnie odrębne pod względem prawnym – eksmisja oraz meldunek.

Nie znam dokładnie treści umowy najmu, jaka Państwa łączy, odwołuję się jedynie w tej sprawie do przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa najmu została opisana w Kodeksie cywilnym, w tytule XVII – najem i dzierżawa, opisują ją art. 659 i następne Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy, zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego jest wydanie najemcy rzeczy do używania, za co najemca płaci umówiony czynsz. Umowa powinna zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Z Pana punktu widzenia najważniejsze w przedmiotowej kwestii będą przepisy związane z możliwością wypowiedzenia najmu oraz możliwościami wynajmującego, gdy najemca nie płaci umówionego czynszu. Problematykę tę reguluje art. 687 Kodeksu cywilnego. Zawarty jest tam zapis, iż gdy najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu. Tak więc, jeśli zalega on z płatnościami za więcej niż dwa miesiące, może Pan tę umowę wypowiedzieć, dając ten dodatkowy termin na zapłatę. Jak nie zapłaci, można wysłać pismo z natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeśli się nie wyprowadzi, można wówczas wszcząć sprawę o eksmisję. Mimo że zostało podpisane oświadczenie, w którym zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania, nie można przeprowadzić egzekucji bez wyroku sądowego, gdyż w ustawie określono ściśle, jakie dokumenty mogą być tytułem wykonawczym – należą do nich np. wyroki sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności, akty notarialne o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, natomiast dokument prywatny zawierający takie oświadczenie do nich już nie należy. Równie dobrze może Pan poczekać do chwili, kiedy zakończy się i wygaśnie umowa, gdyż i tak należy dać miesiąc na spłatę zaległego czynszu. Potem jednak należy wezwać do opuszczenia lokalu, żeby nie było wątpliwości, że umowa jest milcząco przedłużona.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kwestia, że Pana brat jest tam zameldowany, nie ma żadnego wpływu na sprawę o eksmisję, gdyż meldunek jest tylko kwestią administracyjną, aby móc prowadzić rejestr ludności, by odnaleźć obywatela gdzieś, a nie ma nic wspólnego z prawami do lokalu. Tak więc można założyć sprawę o eksmisję osobie zameldowanej, zresztą i tak wymeldować Pana brata tak naprawdę będzie można po przeprowadzeniu eksmisji.

Niestety będzie Pan musiał uzbroić się w cierpliwość, gdyż sprawa może trochę potrwać. Pod względem prawnym sprawa jest prosta – trzeba tylko wskazać, że strony łączyła umowa najmu, Pana brat zalegał z płatnościami, albo też że umowa wygasła (co może być trochę prostsze). Prawdopodobnie sprawa skończyłaby się na jednej rozprawie, ale będzie trzeba trochę poczekać na wyznaczenie terminu sprawy.

Drugim, dość poważnym problemem, jest kwestia wspomnianej przez Pana niepełnosprawności (niezależnie od przyczyny). Mianowicie zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd musi orzec o uprawnieniu o otrzymaniu lokalu socjalnego lub też braku takiego uprawnienia. Prawo do lokalu socjalnego musi być orzeczone m.in. wobec osoby niepełnosprawnej. Dlatego też wówczas sąd orzeka eksmisję, ale zawiesza jej wykonanie do czasu otrzymania lokalu socjalnego, a to potrafi trwać, zależnie od gminy, nawet wiele miesięcy. Jeśli Pan zdecyduje się na tę opcję, niestety trzeba być na to przygotowanym, chyba że brat dobrowolnie opuści lokal.

Jak będzie Pan miał wyrok sądu, może Pan udać się do urzędu z wnioskiem o wymeldowanie i tam go przedstawić. Nie zawsze jest łatwo wymeldować osobę trzecią, zwykle należy wykazywać, że dana osoba już tam nie mieszka, ale w przypadku eksmisji jest to łatwiejsze. Bez eksmisji będzie to bardzo trudne, gdyż on faktycznie wciąż tam mieszka. Są to jednak dwie zupełnie osobne kwestie, gdyż meldunek jest sprawą administracyjną, a eksmisja należy do prawa cywilnego i wiąże się z prawem do zajmowania lokalu, do posiadania go, mieszkania w nim.

Tak więc, aby załatwić rzecz zgodnie z prawem, powinien Pan wypowiedzieć umowę najmu lub też poczekać aż wygaśnie i wówczas wszcząć sprawę o eksmisję, jeśli nie będzie możliwe wykonanie tego w sposób dobrowolny. Później będzie można dokonać wymeldowania. Niestety, jak wspominałam, procedura ta może potrwać ze względu na konieczność oczekiwania na rozprawę oraz przyznanie lokalu socjalnego, chyba że takie żądanie nie będzie zgłoszone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »