Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z wynajętym mieszkaniem firmie dla jej pracownika

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-14

Wynajęłam lokal mieszkalny firmie. Okazało się że owa firma wprowadziła tam swojego pracownika z rodziną. Umowa się kończy za miesiąc. Firma, z którą zawarłam umowę, nie chce przedłużyć umowy i ponoć nakazała swojemu pracownikowi wyprowadzić się. I tu się zaczyna problem – ten pracownik z rodziną nie chce się wyprowadzić. Jakie mam prawa i jak mogę odzyskać mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powództwo o eksmisję

W sposób całkowicie legalny, tj. w majestacie prawa, może się Pani pozbyć niechcianych lokatorów, którzy nie mają żadnego prawa do zamieszkiwania w nim, tylko poprzez eksmisję. Niestety wiem, że to jest rozwiązanie niezbyt korzystne dla właściciela lokalu, ale jedyne gwarantujące powodzenie. Wszelkie bowiem działania typu wstrzymanie dostawy mediów do mieszkania może być nawet potraktowane jako przestępstwo. Czasami sprawdzają się działania typu wprowadzenie dodatkowych osób do lokalu, które by „współzamieszkiwały” z lokatorami, zmuszając je do dobrowolnej wyprowadzki, ale nie są to działania stricte prawne.

Jeżeli lokator nie wyprowadzi się, po zakończeniu najmu będzie Pani mogła przeciwko niemu wystąpić z powództwem eksmisyjnym na podstawie art. 222 Kodeksu cywilnego. § 1 tego przepisu mówi, że „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Zakończenie najmu

Natomiast inną rzeczą jest to, że zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, a oznacza to, że najemca, jeżeli w lokalu będzie zamieszkiwał jego pracownik, z obowiązku tego się nie wywiąże, a więc jeśli poniesie Pani szkodę, tj. chociażby utraci czynsz najmu, który by Pani uzyskała, gdyby nie działanie firmy będącej najemcą, będzie Pani mogła więc dochodzić od niej odszkodowania.

Niezależnie też od powyższego za czas zamieszkiwania niechcianego lokatora, po dniu wygaśnięciu umowy najmu będzie Pani mogła dochodzić od niego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pani lokalu w oparciu o treść art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 4 lipca 2012 roku, sygn. akt I CSK 641/11, „wysokość takiego wynagrodzenia powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku”, czyli innymi słowy powinno być ono na poziomie standardowego czynszu najmu za tego rodzaju lokal.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »