Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z zamianą mieszkania komunalnego na większe

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2018-03-09 • Aktualizacja: 2021-07-03

Tata jest najemcą mieszkania komunalnego o pow. niecałe 14 m2. Czy może zameldować mamę (swoją żonę) na takim metrażu? Rodzice chcą zamienić mieszkanie na większe, niestety ze względu na to, że tylko tata jest tam zameldowany, gmina nie chce się zgodzić na zamianę na większe – powyżej 50 m2. Mieszkanie należy do gminy miejskiej, jest bez roszczeń, ale też bez możliwości wykupu. Mama od niedawna tam mieszka, ponieważ swoje mieszkanie własnościowe przepisała na córkę (moją siostrę), ale jest jeszcze u niej zameldowana. Bardzo nam zależy, aby rodzice to małe mieszkanie zamienili na większe. Nawet znaleźli już kogoś, kto ma zadłużone mieszkanie, ale za to o pow. 64 m. Gdyby tata mógł zameldować mamę, zamiana na większe byłaby możliwa, inaczej może zamienić na maks. 40 metrów. Czy da się to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z zamianą mieszkania komunalnego na większe

Obowiązek meldunkowy

W zakresie samych zagadnień „meldunkowych” (czyli dotyczących obowiązku meldunkowego), sprawa wydaje się prosta. Przepisy prawne – tak dawniejsze, jak i zawarte w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – przewidują obowiązek „zameldowania się” (w przypadku zamieszkiwania „pod danym adresem”) i „wymeldowania się” (w przypadku zakończenia zamieszkiwania „pod danym adresem”). Chodzi o określenia skrócone, ponieważ zameldowanie i wymeldowanie są dokonywane prze organ administracji publicznej (szczebla gminnego) w decyzji administracyjnej – decyduje więc („meldując” lub „wymeldowując”) organ władzy publicznej, a nie najemca lub dysponent mieszkania (np. reprezentująca określoną gminę administracja domów lub administracja mieszkań).

Załatwianiu ważnych spraw sprzyja korzystanie z formy pisemnej. Skoro Pańska mama (żona najemcy) mieszka w odnośnym mieszkaniu komunalnym – zwłaszcza mając „pod tym adresem” miejsce swego zamieszkania, w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego (K.c.) – to niezwłocznie powinno dojść do złożenia wniosku o zameldowanie żony najemcy. Trzeba zgłosić się do „wydziału meldunkowego” i złożyć wniosek o zameldowanie „pod tym adresem” (skutkujący także wymeldowaniem „z dawnego adresu”). Proponuję unikać zbędnej rozmowności – w tym pytania urzędników lub osób z administracji domów (mieszkań) komunalnych – o możliwość zameldowania Pańskiej mamy „pod tym adresem”. Po prostu: trzeba złożyć wniosek o zameldowanie (być może na formularzu urzędowym) i czekać na wydanie decyzji administracyjnej (prawdopodobnie o zameldowaniu). Sam fakt zamieszkiwania Pańskiej Mamy w tymże mieszkaniu komunalnym oznacza powstanie obowiązku zawnioskowania o jej zameldowanie – najprościej będzie, jeżeli taki wniosek złoży Pańska mama, a najemca potwierdzi (w tym samym lub innym piśmie), że Pańska mama mieszka „pod danym adresem”.

Chodzi o wywiązanie się z obowiązku meldunkowego – czyli jednego z obowiązków prawnych – a nie o prowadzenie „dysput” z urzędnikami lub z osobami zajmującymi się „gospodarką mieszkaniową”. Powstał obowiązek – należy go wykonać.

Mieszkanie w trakcie małżeństwa

Gdy już Pańska mama będzie zameldowana „pod danym adresem” (a zwłaszcza po upływie terminu do zaskarżenia decyzji administracyjnej o jej zameldowaniu), przyjdzie czas na ewentualne podejmowanie dalszych czynności – np. zawnioskowanie o przydzielenie innego mieszkanie komunalnego – być może „w trybie” tak zwanej zamiany najmu, przewidzianej w ustawie o ochronie praw lokatorów…. Czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu Pańskiej mamy można by spożytkować na zapoznanie się z ustawą o ochronie praw lokatorów oraz z właściwą uchwałą w sprawie udostępniania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Lektura przepisów powinna ułatwić Państwu (zwłaszcza Pańskim rodzicom) opracowanie strategii działania – w tym unikanie ewentualnych pułapek; proponuję np. uważać na problemy związane z zobowiązaniem się do zapłacenia zaległości czynszowych związanych z innym mieszkaniem komunalnym (którego mogłaby dotyczyć tak zwana zamiana najmu). Nie tylko w takich okolicznościach należy wpierw zapoznać się z całą treścią, której dotyczyć może podpis, a dopiero następnie ewentualnie podpisać dokument. Żadnego podpisywania bez wcześniejszego przeczytania!

Proszę zwrócić uwagę na treść art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.”. Mam na uwadze dwa konteksty w związku Pańskimi słowami. Pierwszy dotyczy odnośnego mieszkania komunalnego; tytuł prawny – w postaci umowy najmu (art. 659 i następne K.c. oraz część przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów…) i związanego z tą umową statusu najemcy – do rzeczonego mieszkania komunalnego przysługuje Pańskiemu tacie. Zacytowany art. 281 K.r.o. przyznaje swoisty tytuł prawny do tegoż mieszkania również Pańskiej mamie (jako żonie najemcy). Jeżeli Pańska siostra ustanowiła na rzecz Państwa mamy służebność osobistą (art. 296 i następne K.c.) – np. służebność mieszkania (art. 301, art. 302 K.c.) – to (z uwagi na art. 281 K.r.o.) swoisty tytuł prawny do zamieszkiwania w mieszkaniu, w którym służebność osobista przysługuje Pańskiej mamie; w realiach polskich służebności osobiste (w tym służebność mieszkania) dość często ustanawia obdarowany na rzecz darczyńcy (byłego właściciela nieruchomości, domu lub mieszkania). Taka sytuacja mogłoby przyczynić się do komplikacji w związku z mieszkaniem komunalnym (tym albo ewentualnie innym), ponieważ w przepisach (w tym uchwałach rad gmin lub rad miast) na ogół przewiduje się możność wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego, jeżeli najemcy takiego mieszkania przysługuje tytuł prawny do innego mieszkania (w tej samej miejscowości, gminie lub w okolicy), jeżeli z takiego mieszkania można skorzystać.

Proszę bardzo rozważnie podchodzić do ryzyka w związku z zobowiązywaniem się do spłacania cudzego zadłużenia (np. dotyczącego innego mieszkania komunalnego). Różnie bywa z możliwością kupienia mieszkania komunalnego; czasami rady gmin (rady miast) zmieniają uchwały w tym zakresie – poza przepisami ustawy gospodarce nieruchomościami te zagadnienia regulowane są w aktach prawa miejscowego (np. w uchwale rady gminy lub rady miasta). Przydać może się „trzymanie ręki na pulsie”, np. zapoznawanie się co jakiś czas z pracami właściwej rady lub z aktami prawa miejscowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »