Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem ze sprzedażą wynajmowanego mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-24

Kilka miesięcy temu wynająłem mieszkanie na czas określony. Wynająłem, gdyż miałem trudności z jego sprzedażą. Obecnie trafili się chętni dokonać zakupu mieszkania. Wbrew wcześniejszym ustnym uzgodnieniom najemca nie chce udostępnić do wglądu mieszkania zainteresowanym. Rozumiem, że w okresie obowiązywania umowy ma do tego prawo. Czy po okresie obowiązywania umowy mogę żądać natychmiastowego opuszczenia mieszkania bez ingerencji sądu? Czynsz przyjąłem w całości z góry. Spisana umowa zawiera datę, okres, na jaki została zawarta, wysokość czynszu, dane stron, przedmiot najmu. Czy najemcę chroni w tym przypadku fakt narodzin dziecka? Czy ustne zapewnienie np. o sprzedaży mu mieszkania jest dla mnie wiążące?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Pyta Pan, czy po okresie obowiązywania umowy może żądać natychmiastowego opuszczenia mieszkania bez ingerencji sądu. Otóż żądać oczywiście Pan może, bo zgodnie z art. 675 Kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz, w dodatku w stanie niepogorszonym aczkolwiek jeżeli najemca nie zastosuje się do tego obowiązku jedyną prawnie dopuszczalną drogą jest uzyskanie wyroku sądowego nakazującą wydanie Panu lokalu (potocznie zwanego eksmisyjnym).

Po rozwiązaniu umowy najemca wciąż będzie posiadaczem mieszkania  w złej wierze, bo będzie widział, iż nie posiada tytułu prawnego do korzystania z niego.

Prawo jednakże stoi tu całkowicie po jego stronie. Jak bowiem stanowi art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego, przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

Tak więc teoretycznie były najemca mógłby Panu wytoczyć powództwo o przywrócenie mu posiadania lokalu. Czy je wytoczyłby, oczywiście nie wiem, ale taką możliwość ma.

Pyta Pan też, czy najemcę chroni w tym przypadku fakt narodzin dziecka – wyjaśniam, że nie chroni. Rozmowy ustne o sprzedaży nie są wiążące. Umowa kupna–sprzedaży mieszkania musi mieć formę aktu notarialnego i bez zachowania tej formy jest bezwzględnie nieważna, więc nawet gdyby Pan zawarł umowę ustnie, nie zmieniłoby to faktu, że do skutecznego zawarcia umowy nie doszło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »