Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem ze sprzedażą wynajmowanego mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-24

Kilka miesięcy temu wynająłem mieszkanie na czas określony. Wynająłem, gdyż miałem trudności z jego sprzedażą. Obecnie trafili się chętni dokonać zakupu mieszkania. Wbrew wcześniejszym ustnym uzgodnieniom najemca nie chce udostępnić do wglądu mieszkania zainteresowanym. Rozumiem, że w okresie obowiązywania umowy ma do tego prawo. Czy po okresie obowiązywania umowy mogę żądać natychmiastowego opuszczenia mieszkania bez ingerencji sądu? Czynsz przyjąłem w całości z góry. Spisana umowa zawiera datę, okres, na jaki została zawarta, wysokość czynszu, dane stron, przedmiot najmu. Czy najemcę chroni w tym przypadku fakt narodzin dziecka? Czy ustne zapewnienie np. o sprzedaży mu mieszkania jest dla mnie wiążące?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Pyta Pan, czy po okresie obowiązywania umowy może żądać natychmiastowego opuszczenia mieszkania bez ingerencji sądu. Otóż żądać oczywiście Pan może, bo zgodnie z art. 675 Kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz, w dodatku w stanie niepogorszonym aczkolwiek jeżeli najemca nie zastosuje się do tego obowiązku jedyną prawnie dopuszczalną drogą jest uzyskanie wyroku sądowego nakazującą wydanie Panu lokalu (potocznie zwanego eksmisyjnym).

Po rozwiązaniu umowy najemca wciąż będzie posiadaczem mieszkania  w złej wierze, bo będzie widział, iż nie posiada tytułu prawnego do korzystania z niego.

Prawo jednakże stoi tu całkowicie po jego stronie. Jak bowiem stanowi art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego, przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

Tak więc teoretycznie były najemca mógłby Panu wytoczyć powództwo o przywrócenie mu posiadania lokalu. Czy je wytoczyłby, oczywiście nie wiem, ale taką możliwość ma.

Pyta Pan też, czy najemcę chroni w tym przypadku fakt narodzin dziecka – wyjaśniam, że nie chroni. Rozmowy ustne o sprzedaży nie są wiążące. Umowa kupna–sprzedaży mieszkania musi mieć formę aktu notarialnego i bez zachowania tej formy jest bezwzględnie nieważna, więc nawet gdyby Pan zawarł umowę ustnie, nie zmieniłoby to faktu, że do skutecznego zawarcia umowy nie doszło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak rozwiązać umowę najmu zawartą na czas określony?

Zawarłam umowę najmu na czas określony – na 18 miesięcy (3 miesiące już minęły). Pomijam fakt, że nieruchomość nie była przygotowana do wynajmu na...

Czy można na siłę wejść do wynajmowanego mieszkania?

Mam umowę najmu, która została wypowiedziana tuż przed śmiercią właściciela mieszkania (właściciel zmarł zanim bieg wypowiedzenie upłynął)....

Sprzedaż mieszkania i odstąpienie od umowy najmu

Jestem właścicielką mieszkania. Zawarłam umowę najmu mieszkania do końca września tego roku. Ponieważ najemca był zainteresowany kontynuacją umowy...

Nieuczciwy najemca garażu

Mam problem z nieuczciwym najemcą garażu. W styczniu podpisałam umowę wynajmu garażu. Przez 5 miesięcy nie wpłynęły żadne pieniądze,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »