Problemy z rozliczaniem i zwrotem kaucji

• Data: 2023-09-15 • Autor: Katarzyna Bereda

Kilka lat wynajmowałam mieszkanie. Właścicielka nie przyjechała odebrać lokalu, a teraz twierdzi, że sporo rzeczy jest zepsutych. Dodatkowo w trakcie trwania umowy podwyższyła czynsz, ale bez aneksu. Teraz zleciła komuś odmalowanie mieszkania i chce mi to potrącić z kaucji. W ogóle kaucję już powinna dawno oddać, a robi problemy przy jej rozliczaniu. Mieszkanie użytkowałam normalnie. Co mam teraz zrobić wobec roszczeń właścicielki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problemy z rozliczaniem i zwrotem kaucji

Kaucja przy umowie najmu

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów:

„1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub najmu socjalnego lokalu;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji”.

Zgodnie natomiast z ust. 4 powyższej regulacji „kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż wpłacona kaucja ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć brak uiszczania czynszu przez najemcę. Jednak jak widać, ustawodawca posłużył się dość szerokim uregulowaniem takiej kwestii, iż dotyczy ona wszelkie należności z tytułu najmu lokalu. Możemy więc tu mówić o np. zużyciu energii lub innych mediów, a także szkód spowodowanych przez najemcę.

Zwrot zapłaconej kaucji

Jeżeli natomiast nie uregulowali Państwo innego terminu w umowie do zwrotu kaucji, należy posłużyć się regulacją ustawową, a więc wynajmujący powinien zwrócić Pani kaucję – lub jej część stosownie do porozumienia – w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Jeżeli w momencie odbioru lokalu wynajmujący nie miał uwag, nie został sporządzony protokół ze szkodami, to kaucja winna zostać zwrócona stosownie do ustaleń w pełnej wysokości – jeżeli nie posiadała Pani innych zaległości.

Roszczenie o zwrot kaucji staje się wymagalne z upływem 30 dni od opróżnienia lokalu przez najemcę lub nabycia przez niego prawa własności lokalu (art. 6 ust. 4). Jeżeli termin ten już minął, Pani roszczenie o zwrot jest wymagalne.

Brak protokołu i roszczenia właściciela

Jeżeli nie sporządzili Państwo protokołu zdawczego lub innego pisma zawierającego uwagi od wynajmującego w zakresie konieczności innego rozliczenia kaucji, np. na poczet uszkodzeń, kaucja powinna być Pani zwrócona w pełnej wysokości. Sama konieczność odmalowania zależna jest od zniszczeń i stanu lokalu – jeżeli przy zwrocie lokalu wynajmująca nie miała żadnych uwag, to co do zasady ona powinna wykazać, iż to Pani w jakimś stopniu zniszczyła lokal i konieczna była jego naprawa. Powinna także Pani przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty naprawy.

Z uwagi na powyższe, jeżeli minął niniejszy termin i uważa Pani, że oddała Pani lokal w stanie niepogorszonym, to Pani roszczenie jest już wymagalne i może Pani go dochodzić na drodze sądowej. W pierwszej kolejności jednak proszę wysłać do wynajmującego ostateczne wezwanie do zwrotu płatności ze wskazaniem terminu płatności i kwoty roszczenia. Proszę wskazać, iż w przypadku porozumienia, kieruje Pani sprawę na drogę sądową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »