Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przebywanie w lokalu po nakazie eksmisji

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-12-20

Czy możliwe jest przebywanie w lokalu ZGM po nakazie eksmisji? Nie odbyła się żadna sprawa sądowa ani eksmisja, a prawa do najmu lokalu pozbawiono mnie, bo mieszkam i pracuję za granicą. Jestem jednak w mieszkaniu kilka razy w roku, opłacam rachunki.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podstawą wypowiedzenia umowy był najprawdopodobniej art. 11 ust. 3 pkt 1) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

„1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Cytowany przepis zawiera pełen wachlarz możliwości wypowiedzenia umowy w sytuacjach w niej nie przewidzianych. Gmina, wypowiadając Pani umowę najmu lokalu komunalnego, powinna wskazać, w związku z którą przesłanką wypowiedzenie jest dokonywane. Jeśli jak zakładam, chodzi tu o niezamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym (jako że czynsz opłacany jest regularnie), powinna złożyć Pani oświadczenie że w mieszkaniu Pani zamieszkuje i odwołać się od decyzji gminy. Tym niemniej obawiam się, że wskazana podstawa prawna może okazać się ciężka do obalenia. Jak podnosi się w orzecznictwie, przez niezamieszkiwanie należy bowiem rozumieć sytuację, w której najemca nie przebywa w lokalu bądź przebywa w nim, ale bez zamiaru stałego pobytu. Jeśli zatem na stałe przebywa Pani za granicą i nie ma zamiaru stałego pobytu w mieszkaniu komunalnym na chwilę obecną, to wypowiedzenie umowy najmu w oparciu o omawianą podstawę może być skuteczne.

Należy mieć jednak na uwadze, iż gmina nie może tak po prostu wejść do zajmowanego przez Panią lokalu i usunąć Pani rzeczy, w sytuacji jeśli nie przekaże Pani dobrowolnie lokalu. W tym celu powinno być wydane orzeczenie sądu nakazujące eksmisję. Należy jednak liczyć się w takiej sytuacji z obciążeniem Pani kosztami postępowania sądowego i ewentualnej eksmisji. Dlatego też, jeśli chce zachować Pani prawo najmu mieszkania, w obecnym stanie najlepszą ścieżką jest próba odwołania od decyzji gminy i pozasądowego załatwienia sprawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »