Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeniesienie do lokalu socjalnego

• Autor: Michał Soćko

Mieszkam z mamą w mieszkaniu w budynku należącym do Skarbu Państwa. Mamy być przeniesione do lokalu socjalnego. Co mogę zrobić w przypadku propozycji niespełniających moich oczekiwań?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeniesienie do lokalu socjalnego

Lokal socjalny

Zgodnie z art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przez lokal socjalny należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Jak z powyższego wynika, aby uznać lokal za lokal socjalny nie musi on spełniać takiego standardu jak lokal poprzedni.

Co innego w przypadku, gdyby poprzedni właściciel miał zapewnić Pani lokal zamienny, przez który należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni.

Zobacz również: Odmowa przyjęcia lokalu zamiennego

Odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, który spełnia wymogi określone przepisami prawa, powoduje bezpowrotne wygaśnięcie uprawnienia do lokalu socjalnego.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeżeli odmówi Pani przyjęcia oferty zawarcia umowy lokalu socjalnego, jaki wskazała Pani gmina, właściciel będzie mógł rozpocząć proces o eksmisję, a następnie egzekucję komornika.

Odmowa przyjęcia oferty gminy będzie uzasadniona wyłącznie wtedy, kiedy zaproponowany przez gminę lokal socjalny nie będzie spełniał ustawowych warunków przewidzianych dla lokali socjalnych.

Oczywiście może się Pani zwrócić do gminy, aby rozpatrzyła możliwość wskazania innego lokalu. W takiej prośbie może Pani wskazać te argumenty, które Pani zdaniem przemawiają za tym, aby wskazać Pani i Pani mamie inny lokal.

Jeżeli gmina nie przychyli się do Pana prośby, a Pan nie przyjmie oferowanego lokalu socjalnego, to wówczas będzie Pani mogła mieć sprawę o eksmisję sądową, a następnie być eksmitowaną przez komornika do pomieszczenia tymczasowego.

W Pani przypadku, aby porada była pełna, muszę wiedzieć, na jakiej podstawie (treść porozumienia) Skarb Państwa przenosi Państwa do lokali socjalnych. Czy umowa najmu była rozwiązana oraz czy już odbywał się sprawy eksmisyjne najemców. Uprzejmie proszę o informację w tym zakresie, ewentualnie skany pism od Skarbu Państwa i gminy.

Zobacz również: Ile razy można odmówić mieszkania komunalnego?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Soćko

O autorze: Michał Soćko

Ukończył w 2010 r. stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwieńczone ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Następnie, w latach 2011-2013, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując przy tym pochwałę Dziekana za bardzo dobre wyniki z kolokwiów rocznych. Po złożeniu egzaminów radcowskich w 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Równolegle z aplikacją radcowską, w latach 2012-2015, był uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku prawo, prowadzonych w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia te ukończył, broniąc pracę doktorską zatytułowaną Potrącenie i egzekucja z wynagrodzenia za pracę, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Wykłada prawo administracyjne, cywilne i prawo pracy. Michał Soćko jest autorem kilkunastu artykułów naukowych napisanych w języku polskim, jak i angielskim oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym (m.in. w prawie rzeczowym, spadkowym, zobowiązań, rodzinnym i opiekuńczym, prawie autorskim), ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl