Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania podczas trwania najmu okazjonalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-05

Trzy lata temu moi rodzice zakupili za gotówkę mieszkanie (pełna własność). Mieszkanie obecnie jest wynajmowane na podstawie umowy najmu okazjonalnego. W mieszkaniu nie jest zameldowany nikt poza mną. Rodzice chcieliby obecnie przepisać mieszkanie na mnie w formie darowizny. Ja po otrzymaniu mieszkania od rodziców oczywiście w dalszym ciągu planuje je wynajmować osobom trzecim. Czy jesteśmy w stanie przepisać mieszkanie, nawet jeśli jest ono obiektem najmu? Jeśli tak, jak wygląda sprawa aneksu umowy z najemcami? Jeśli nie, jakie kroki należy wykonać, by sprawnie przepisać mieszkanie, tak by obecni najemcy mogli w dalszym ciągu wynajmować mieszkanie ode mnie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Sytuację opisaną przez Pana określają art. 678 i 679 Kodeksu cywilnego, które na podstawie art. 680  mają zastosowanie także do zbycia lokalu w czasie trwania najmu. Pamiętać jednak należy, że przepis ten jest wyłączony w razie zbycia pozostającego we władaniu najemcy lokalu mieszkalnego (chodzi o wyłączenie możliwości wypowiedzenia).

W razie zbycia rzeczy najętej najemca, który nie ma wpływu na zmianę właściciela rzeczy, nie powinien z tego powodu tracić swojej dotychczasowej pozycji. Takie założenie zapewne musiał uwzględnić ustawodawca, który przewidział, że nabywca wstępuje w miejsce zbywcy w zakresie stosunku najmu. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy ujął to w następujący sposób: „w razie zbycia budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, w czasie trwania najmu znajdującego się w tym budynku mieszkania zakładowego, nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy (art. 678 kodeksu cywilnego) z wszystkimi wynikającymi z tego stosunku obowiązkami, a więc także z obowiązkiem dostarczenia najemcy, w razie rozwiązania umowy najmu, lokalu zamiennego, jeżeli taki obowiązek spoczywałby na zbywcy w myśl art. 57 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe; t.jedn.: Dz. U. 1987 r. Nr 30 poz. 165” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1993 r.; III CZP 158/1993; OSN 1994 r. z. 6 poz. 130).

Dla najemcy istotnym skutkiem zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu jest to, że od tego czasu jest on zobowiązany płacić czynsz najmu na rzecz nabywcy rzeczy najętej.

Automatycznie stanie się Pan stroną stosunku najmu. Powinien Pan jedynie powiadomić najemców o tym. Przeniesienie własności mieszkania nie jest zależne od trwania stosunku najmu, ani od meldunku. Nie musi się Pan wymeldowywać ani zmieniać umowy najmu. Te rzeczy ze sobą nie kolidują,

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Konflikt w wspólnocie mieszkaniowej dotyczącej strychu

Sprawa dotyczy konfliktu w wspólnocie mieszkaniowej dotyczącej strychu. Jestem nowym członkiem wspólnoty mieszkaniowej, która od 4 lat trwa...

Remont lokalu i roszczenie finansowe wobec wspólnoty

Jestem w zarządzie wspólnoty mieszkaniowe. Jeden z współwłaścicieli przeprowadza remont swojego lokalu. Chce on dociążyć wspólnotę kosztami...

Sprzeciw na podwyższenie funduszu remontowego

Jestem właścicielem mieszkanka we wspólnocie (11 mieszkań o różnym metrażu). Zarząd stwierdził, że potrzebna jest wymiana dachu w budynku...

Zadłużenie mieszkania przez macochę

Moja macocha po śmierci mojego ojca nie płaciła czynszu i zadłużyła mieszkanie na około 50 000 zł. Teraz komornik ściąga ze mnie i z mojego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »