Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania podczas trwania najmu okazjonalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-05 • Aktualizacja: 2021-12-14

Trzy lata temu moi rodzice zakupili za gotówkę mieszkanie (pełna własność). Mieszkanie obecnie jest wynajmowane na podstawie umowy najmu okazjonalnego. W mieszkaniu nie jest zameldowany nikt poza mną. Rodzice chcieliby obecnie przepisać mieszkanie na mnie w formie darowizny. Ja po otrzymaniu mieszkania od rodziców oczywiście w dalszym ciągu planuje je wynajmować osobom trzecim. Czy jesteśmy w stanie przepisać mieszkanie, nawet jeśli jest ono obiektem najmu? Jeśli tak, jak wygląda sprawa aneksu umowy z najemcami? Jeśli nie, jakie kroki należy wykonać, by sprawnie przepisać mieszkanie, tak by obecni najemcy mogli w dalszym ciągu wynajmować mieszkanie ode mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisanie mieszkania podczas trwania najmu okazjonalnego

Zbywanie rzeczy najętej

Sytuację opisaną przez Pana określają art. 678 i 679 Kodeksu cywilnego, które na podstawie art. 680 mają zastosowanie także do zbycia lokalu w czasie trwania najmu. Pamiętać jednak należy, że przepis ten jest wyłączony w razie zbycia pozostającego we władaniu najemcy lokalu mieszkalnego (chodzi o wyłączenie możliwości wypowiedzenia).


W razie zbycia rzeczy najętej najemca, który nie ma wpływu na zmianę właściciela rzeczy, nie powinien z tego powodu tracić swojej dotychczasowej pozycji. Takie założenie zapewne musiał uwzględnić ustawodawca, który przewidział, że nabywca wstępuje w miejsce zbywcy w zakresie stosunku najmu. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy ujął to w następujący sposób: „w razie zbycia budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, w czasie trwania najmu znajdującego się w tym budynku mieszkania zakładowego, nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy (art. 678 kodeksu cywilnego) z wszystkimi wynikającymi z tego stosunku obowiązkami, a więc także z obowiązkiem dostarczenia najemcy, w razie rozwiązania umowy najmu, lokalu zamiennego, jeżeli taki obowiązek spoczywałby na zbywcy w myśl art. 57 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe; t.jedn.: Dz. U. 1987 r. Nr 30 poz. 165” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1993 r.; III CZP 158/1993; OSN 1994 r. z. 6 poz. 130).

Czas trwania najmu


Dla najemcy istotnym skutkiem zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu jest to, że od tego czasu jest on zobowiązany płacić czynsz najmu na rzecz nabywcy rzeczy najętej.

Automatycznie stanie się Pan stroną stosunku najmu. Powinien Pan jedynie powiadomić najemców o tym. Przeniesienie własności mieszkania nie jest zależne od trwania stosunku najmu, ani od meldunku. Nie musi się Pan wymeldowywać ani zmieniać umowy najmu. Te rzeczy ze sobą nie kolidują,

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »