Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-13

Mam mieszkanie z zasobów miasta. Czy mogę je przepisać na matkę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Z opisu wynika, iż otrzymała Pani mieszkanie komunalne. To nie jest Pani własność, nie może nią Pani rozporządzać. Ma Pani tylko umowę najmu. Na czas nieokreślony.

 

Jest możliwość wstąpienia w stosunek najmu, za zgodą gminy w drodze zmiany umowy najmu, o ile mama spełnia kryteria gminne do otrzymania mieszkania komunalnego. Rzecz polega na rozwiązaniu umowy najmu lokalu z dotychczasowym głównym najemcą, czyli Panią, i zawarciu jej z nowym najemcą.

 

Sprawę regulują art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Stosownie do pierwszego z powołanych wyżej przepisów „do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”. Z kolei zgodnie z przywołanym z art. 21 ust. 1 pkt 1 „rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

Zgodnie z ust. 2 art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów „wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminny powinien być opracowany przez radę gminy na co najmniej 5 kolejnych lat i obejmować – w szczególności zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Załącznik do uchwały – stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 1–8 ustawy o ochronie praw lokatorów – „powinien obejmować: I – prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokalne socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, w rozdziale II – analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, w rozdziale III – planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, w rozdziale IV – zasady polityki czynszowej V – sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, rozdziale VI – źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, w rozdziale VII – wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, w rozdziale VIII – opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

Reasumując, zmiana najemcy możliwa jest tylko za zgodą gminy. Powinna więc Pani udać się tam, przedstawić sytuację mamy – zapewne w grę wchodzi kryterium dochodowe, fakt, czy posiada ona prawo do innego mieszkania – i uzyskać informację, czy gmina zgodzi się na zmianę najemcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »