Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-13

Mam mieszkanie z zasobów miasta. Czy mogę je przepisać na matkę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Z opisu wynika, iż otrzymała Pani mieszkanie komunalne. To nie jest Pani własność, nie może nią Pani rozporządzać. Ma Pani tylko umowę najmu. Na czas nieokreślony.

 

Jest możliwość wstąpienia w stosunek najmu, za zgodą gminy w drodze zmiany umowy najmu, o ile mama spełnia kryteria gminne do otrzymania mieszkania komunalnego. Rzecz polega na rozwiązaniu umowy najmu lokalu z dotychczasowym głównym najemcą, czyli Panią, i zawarciu jej z nowym najemcą.

 

Sprawę regulują art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Stosownie do pierwszego z powołanych wyżej przepisów „do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”. Z kolei zgodnie z przywołanym z art. 21 ust. 1 pkt 1 „rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

Zgodnie z ust. 2 art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów „wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminny powinien być opracowany przez radę gminy na co najmniej 5 kolejnych lat i obejmować – w szczególności zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Załącznik do uchwały – stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 1–8 ustawy o ochronie praw lokatorów – „powinien obejmować: I – prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokalne socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, w rozdziale II – analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, w rozdziale III – planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, w rozdziale IV – zasady polityki czynszowej V – sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, rozdziale VI – źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, w rozdziale VII – wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, w rozdziale VIII – opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

Reasumując, zmiana najemcy możliwa jest tylko za zgodą gminy. Powinna więc Pani udać się tam, przedstawić sytuację mamy – zapewne w grę wchodzi kryterium dochodowe, fakt, czy posiada ona prawo do innego mieszkania – i uzyskać informację, czy gmina zgodzi się na zmianę najemcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »