Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania na chorą psychicznie matkę

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-05-25

Mam chorą na schizofrenię matkę, która 5 lat temu przepisała na mnie mieszkanie lokatorskie. Teraz ja chciałabym przepisać je z powrotem na mamę. Jak mam to zrobić?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Rozumiem, że przedmiotowe mieszkania nadal ma status spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?

W tej sytuacji powinna Pani wypowiedzieć członkostwo w spółdzielni i darować wkład związany z tym mieszkaniem osobie, na rzecz której spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu ma zostać ustanowione (np. mamie). Wypowiedzenie należy złożyć w spółdzielni pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Termin i okres wypowiedzenia określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia (art. 22 ustawy prawo spółdzielcze).

Umowę darowizny wkładu należy sporządzić również w formie pisemnej. W umowie darowizny winna Pani oświadczyć, iż przenosi nieodpłatnie na rzecz swojej mamy wkład mieszkaniowy; z kolei Pani mama musi oświadczyć, iż darowiznę tę przyjmuje. Umowę należy własnoręcznie podpisać. Umowę taką co do zasady można sporządzić w spółdzielni, w obecności jej pracownika.

Następnie Pani mama musi złożyć deklarację członkowską wraz z pisemny zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie. Ostatnią czynnością będzie zawarcie przez mamę i spółdzielnię umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wszelkie formalności związane z ww. deklaracją i ww. zapewnieniem również załatwicie w swojej spółdzielni.

W treści pytania wspomniała Pani, iż mama choruje na schizofrenię. Rozumiem, że na chwilę obecną Pani mama nie została ubezwłasnowolniona. Osoba ubezwłasnowolniona nie posiada bowiem zdolności do czynności prawnych (w tym do zawarcia umowy darowizny) lub zdolność ta jest w określony sposób ograniczona.

W związku z chorobą Pani mamy z ostrożności informuję, iż istnieje ryzyko, że spółdzielnia może odmówić zawarcia umowy z Pani mamą, jeśli poweźmie wątpliwości co do jej poczytalności i zdolności do swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli. Nadto w przyszłości umowa taka (czy też umowa darowizny wkładu) może zostać zakwestionowana, jeśli osoba zainteresowana stwierdzeniem nieważności tych umów wykaże, że Pani mama w chwili ich zawarcia była niepoczytalna lub niezdolna do swobodnego podjęcia decyzji lub wyrażenia woli.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »