Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania na chorą psychicznie matkę

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-05-25

Mam chorą na schizofrenię matkę, która 5 lat temu przepisała na mnie mieszkanie lokatorskie. Teraz ja chciałabym przepisać je z powrotem na mamę. Jak mam to zrobić?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Rozumiem, że przedmiotowe mieszkania nadal ma status spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?

W tej sytuacji powinna Pani wypowiedzieć członkostwo w spółdzielni i darować wkład związany z tym mieszkaniem osobie, na rzecz której spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu ma zostać ustanowione (np. mamie). Wypowiedzenie należy złożyć w spółdzielni pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Termin i okres wypowiedzenia określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia (art. 22 ustawy prawo spółdzielcze).

Umowę darowizny wkładu należy sporządzić również w formie pisemnej. W umowie darowizny winna Pani oświadczyć, iż przenosi nieodpłatnie na rzecz swojej mamy wkład mieszkaniowy; z kolei Pani mama musi oświadczyć, iż darowiznę tę przyjmuje. Umowę należy własnoręcznie podpisać. Umowę taką co do zasady można sporządzić w spółdzielni, w obecności jej pracownika.

Następnie Pani mama musi złożyć deklarację członkowską wraz z pisemny zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie. Ostatnią czynnością będzie zawarcie przez mamę i spółdzielnię umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wszelkie formalności związane z ww. deklaracją i ww. zapewnieniem również załatwicie w swojej spółdzielni.

W treści pytania wspomniała Pani, iż mama choruje na schizofrenię. Rozumiem, że na chwilę obecną Pani mama nie została ubezwłasnowolniona. Osoba ubezwłasnowolniona nie posiada bowiem zdolności do czynności prawnych (w tym do zawarcia umowy darowizny) lub zdolność ta jest w określony sposób ograniczona.

W związku z chorobą Pani mamy z ostrożności informuję, iż istnieje ryzyko, że spółdzielnia może odmówić zawarcia umowy z Pani mamą, jeśli poweźmie wątpliwości co do jej poczytalności i zdolności do swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli. Nadto w przyszłości umowa taka (czy też umowa darowizny wkładu) może zostać zakwestionowana, jeśli osoba zainteresowana stwierdzeniem nieważności tych umów wykaże, że Pani mama w chwili ich zawarcia była niepoczytalna lub niezdolna do swobodnego podjęcia decyzji lub wyrażenia woli.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykup mieszkania według wartości rynkowej

Czy mam prawo jako najemca mieszkania spółdzielczego do wykupu tego mieszkania według wartości rynkowej? Jak powinna przebiegać procedura? Czy spółdzielnia...

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Zamierzam kupić mieszkanie w bloku spółdzielczym. Obecny właściciel posiada spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie kupuję na kredyt...

Jak osiągnąć prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego?

Po śmierci mamy brat wymeldował się z mieszkania rodziców. Mamy udzielone przez niego pełnomocnictwo, później nas tam zameldowano. Jest to prawo...

Zakup mieszkania spółdzielczego z ustanowionym użytkowaniem dożywotnim

Przed ponad rokiem kupiłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W dniu podpisania aktu notarialnego sprzedaży sprzedająca wcześniej ustanowiła w tej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »