Przerzucenie kosztów za ubytki wody we wspólnocie mieszkaniowej na najemców

Spółka z o.o. jest właścicielem 9 z 16 lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej. Po zakończonym roku zarząd WM obciążył spółkę, zgodnie z podjętą uchwałą, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, stratą za ubytki wody. W związku z tym zarząd spółki przerzucił ten koszt na 9 najemców (proporcjonalnie do powierzchni lokali). Jeden z najemców uważa, iż nie ma podstaw do obciążania go kosztem ubytków w wodzie, twierdząc, że ustawa reguluje sposób dostarczania wody i jej rozliczania do budynku, ale nie odnosi się do osoby najemcy, gdyż nie ma osobnej umowy z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, powołując się na art. 26 ust. 3 ustawy oraz kluczowe dla tego przepisu odwołanie do art. 6 ust. 6 pkt 3 tejże ustawy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przerzucenie kosztów za ubytki wody we wspólnocie mieszkaniowej na najemców

Ubytki wody

Niewątpliwie przepisy dotyczące dostaw wody do budynku dotyczą rozliczania na linii właściciel lokalu – dostawca wody.

Obowiązek rozliczenia kosztów dostarczonej do budynku wody i odprowadzanych ścieków nakłada na właściciela oraz zarządcę budynku wielolokalowego ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zmianami). Ustawa ta wprowadza jednocześnie rygor, aby suma obciążeń za wodę i ścieki nie była wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego (art. 26 ustawy). Oznacza to, że należnością za wodę i ścieki według faktur Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dla danego budynku w swoich zasobach WM właściciel budynku musi obciążyć użytkowników lokali znajdujących się w tym budynku. Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków regulowane są przez mieszkańców na podstawie wskazań wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu, zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wody do budynku – według cen ujętych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Koszt wody i ścieków wynikający z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (tzw. niedobór) pokrywany być powinien zgodnie z obowiązującym w danej własności regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali przez użytkowników wszystkich lokali w danym budynku. Różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych i zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 r. Nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach + 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczenia z lokatorami

Kwestie rozliczeń z lokatorem reguluje umowa i jej zapisy.

Jeśli umowa najmu zawiera zapisy, iż najemca płaci wg wskazań liczników – nie ma podstawy, aby obciążyć go opłatami, jeśli zaś umowa zawiera zapisy, iż opłaty według wyliczeń WM, lokator ma obowiązek za nie zapłacić. Właściciel ma obowiązek rozliczenia najemcy zgodnie z rozliczeniami umownymi. Na koszt ogrzewania i wody składają się też straty na instalacji, koszty ujęć wody w nieruchomości wspólnej czy ogrzewania nieruchomości wspólnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »