Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Remont lokalu i roszczenie finansowe wobec wspólnoty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-13

Jestem w zarządzie wspólnoty mieszkaniowe. Jeden z współwłaścicieli przeprowadza remont swojego lokalu. Chce on dociążyć wspólnotę kosztami zakupu wkładów kominowych do pieca gazowego i kozy grzewczej oraz kosztem przygotowania przewodów kominowych do ich zainstalowania i zainstalowania ich. Właściciel lokalu przeprowadził powyższe roboty bez zgody i powiadamiania o nich wspólny i zarządu. Chciałabym być pewna, że mogę podważyć przedstawione do zapłaty faktury.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Jeśli lokator wykonał remont bez zgody wspólnoty, to nie ma prawa żądać zapłaty za ten remont. W sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali. Zgodnie z treścią art. 17 ustawy za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń. Wspólnotę reprezentuje zarząd wybrany przez właścicieli lokali (art. 21 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy). Reprezentacja ta dotyczy zarówno spraw na zewnątrz, jak i w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zarząd także kieruje sprawami wspólnoty – z tym, że czynności zwykłego zarządu podejmuje samodzielnie, a do podjęcia czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu (art. 22 ust. 1 i 2 ustawy). Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania z zarządzie nieruchomością wspólną, co nie uchybia uprawnieniom zarządu opisanym powyżej (art. 27 ustawy).

Tym samym właściciel lokalu nie może samodzielnie podejmować czynności dotyczących części wspólnych nieruchomości, musi posiadać zgodę zarządu bądź uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na taką czynność (w zależności, czy jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd, czy nie).


Tym samym – skoro lokator bez zgody wspólnoty dokonał częściowego remontu komina na swój wyłączny użytek, czynił to na własne ryzyko. Brak jest więc podstaw do obciążenia wspólnoty kosztami. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, że każdy z właścicieli lokali będzie we własnym zakresie podejmował decyzje co do zasadności, terminu wykonania i zakresu remontów dotyczących części wspólnych nieruchomości. Takie uprawnienie zgodnie z art. 22 ustawy ma wyłącznie zarząd wspólnoty – w zależności od zakresu remontu – samodzielnie lub po uzyskaniu stosownej uchwały wspólnoty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »