Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej a opłacanie czynszu

Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-25 • Aktualizacja: 2021-07-03

Zrezygnowałam z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej – nie chciałam więcej płacić czynszu z uwagi na bierność, jaką wykazuje spółdzielnia mieszkaniowa (nie odśnieża dróg, nie remontuje itp., za wszystko płacimy sami). Posiadam akt własności domu i działki z wpisem do księgi wieczystej. Dzisiaj otrzymałam pismo, że i owszem, nie jestem już członkiem spółdzielni, ale nadal muszę płacić czynsz na poczet kosztów administracyjno-eksploatacyjnych. Zaznaczę, że w czasie przekształceń własności spółdzielnia nie udzieliła informacji, jakie tereny, parkingi zostają własnością wspólną. Czy nadal muszę płacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej a opłacanie czynszu

Odrębna własność nieruchomości a spółdzielnia mieszkaniowa

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej „u.s.m.”) oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej „o.w.l.”).

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, iż w dalszym ciągu pomimo odrębnej własności nieruchomością zarządza spółdzielnia mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się Pani lokal. Zgodnie z art. 26 u.s.m., jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

Istotne dla Pani znaczenie ma treść ust. 2 ww. przepisu, zgodnie z którym „właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu”.

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. u.s.m., który dotyczy uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię.

Innymi słowy, sama rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej nie zwalnia Pani z obowiązku uiszczenia opłat w zakresie wskazanym powyżej.

W chwili obecnej może Pani na podstawie art. 4 ust 6[4] u.s.m. wystąpić do spółdzielni z żądaniem przedstawienia kalkulacji wysokości opłat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »