Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia wsteczne wobec byłego zarządu wspólnoty

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-01

Czy wspólnota mieszkaniowa może domagać się od byłych członków zarządu roszczeń odszkodowawczych za – jak twierdzi obecny zarząd – zbędne wydatki na cele ogólne?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Na początek wyjaśnię, że teoretycznie za wyrządzoną wspólnocie mieszkaniowej szkodę członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą.

W nauce prawa wskazuje się, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Po pierwsze zatem działania członka zarządu musi być w jakikolwiek sposób zawinione. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to przyjmuje się, że odpowiedzialność członków zarządu jest solidarna. Sam fakt, że było się członkiem zarządu, nie przesądza jednak nijak o odpowiedzialności.

W ewentualnym procesie wspólnota musiałaby bowiem udowodnić: powstanie szkody w postaci – jak Pan to określił: błędnych wydatków na cele ogólne, cokolwiek obecny zarząd wspólnoty pod tym pojęciem rozumie, konkretnie udowodnić wysokość tejże szkody, zaniechanie byłych członków zarządu lub nienależyte wykonywanie obowiązków – bardzo precyzyjne, przy czym musiałoby to być działanie w pewien sposób rażąco niestaranne. Dodatkowo wspólnota musiałaby wykazać w procesie tzw. adekwatny związek przyczynowo-skutkowy, czyli że szkoda powstała z tego powodu, że zarząd zaniechał działania, do którego był zobowiązany, lub nienależycie wykonał swoje obowiązki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co do zasady w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Oczywiste jest, że musi działać z korzyścią dla wspólnoty, ale z drugiej strony zarząd samodzielnie działa w sprawach mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu, ewentualnie występuje w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w sądzie w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, jeżeli wynika to z upoważnienia ustawowego. W pozostałych sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebuje on zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. Co więcej członkowie wspólnoty mają określone uprawnienia kontrolne w stosunku do zarządu m.in. wyrażone w art. 29 ust 3 ustawy, przyjmują przecież co rok sprawozdania z działalności zarządy, oceniają jego pracę i podejmują uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium.

Nie jest to więc takie oczywiste, aby zarzucić zarządowi jakieś zaniedbanie. Natomiast nie mogę w tej sprawie ferować wyroków na podstawie ogólnego pytania. To, czy jest możliwe skuteczne powództwo odszkodowawcze, zależy bowiem od konkretnych okoliczności sprawy. Nie wiem, co dokładnie jest zarzucane byłemu zarządowi przez obecny zarząd, ale generalną zasadą obowiązującą przed sądem jest to, że należy przed sądem udowodniać, a nie tylko twierdzić, i tu ciężar dowodowy będzie spoczywał na wspólnocie w całości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak przenieść udział w mieszkaniu ze spłatą?

Sześć lat temu wykupiliśmy z bratem mieszkanie komunalne po rodzicach (po 50%). Teraz ustaliliśmy, że brat mnie spłaci. Czy w związku z tym...

Jak przyspieszyć proces wymeldowania?

Jestem po rozwodzie. Były mąż wyprowadził się 4 lata temu, spłaciłam go już dawno. On jednak nie chce się wymeldować z mojego mieszkania. Napisałam...

Zakup mieszkań na wynajem po kupnie nieruchomości w ramach MdM

Kupiliśmy z żoną mieszkanie w MdM, a chcielibyśmy kupować następne mieszkania pod wynajem. Czy można następne mieszkania kupić na firmę,...

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni może znów stać się jej członkiem?

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni za długi może z powrotem być przyjęta na członka i na jakich zasadach? Co z jej wkładem mieszkaniowym,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »