Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność a wykupione mieszkanie komunalne

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-01

Przed ślubem miałem mieszkanie komunalne, po ślubie wykupiłem już z żoną. Potem to mieszkanie sprzedaliśmy i kupiliśmy za te same pieniądze (bez dokładania) inne mieszkanie. Teraz sporządziliśmy rozdzielność majątkową. Jak to się ma do wkładu finansowego? Czego mam się spodziewać?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną niniejsze opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  

Zawarcie w formie aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej, której skutkiem jest powstanie rozdzielności majątkowej, powoduje, że to, co było wspólne do czasu jej zawarcia (w okresie obowiązywania ustawowej wspólności majątkowej), jest nadal wspólne i podlega podziałowi w toku postępowania o podział majątku.

Od dnia zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej nie ma natomiast majątku wspólnego, nie ma zatem wspólności ustawowej małżeńskiej, lecz każde z Państwa ma majątek osobisty.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Skoro dwukrotnie (raz przy sprzedaży mieszkania, a raz przy zakupie mieszkania) oświadczyli Państwo, że sprzedajecie prawo do lokalu wchodzące do majątku wspólnego, jak też kupujecie prawo do majątku wspólnego ze środków wspólnych, nie może być mowy o żadnych udziałach. Mieszkanie jest Państwa wspólne, a od daty rozdzielności majątkowej wszystko, co nabędziecie, będzie każdego majątkiem osobistym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zabezpieczenie transakcji zakupu mieszkania komunalnego

Za kilka dni mam podpisać umowę notarialną zobowiązującą mnie do zakupu mieszkania komunalnego. Problem jest taki, że na to mieszkanie została wzięta...

Szanse na wykup mieszkania komunalnego przez użytkownika nie najemcę

Mieszkam z żoną i dorosłymi dziećmi w mieszkaniu komunalnym, ale chyba będę musiał to mieszkanie wykupić, gdyż miasto dąży do pozbycia...

Uznanie wstąpienia w najem mieszkania i szanse na jego wykup

Mam pytanie dotyczące wykupu mieszkania komunalnego, do którego obecnie nie mam uregulowanego stosunku prawnego po śmierci mojej mamy (głównego najemcy)....

Odpowiedzialność najemcy i osób zamieszkujących za zapłatę czynszu

Jestem najemcą lokalu komunalnego, w którym mieszkała również moja siostra, oczekując na własny lokal komunalny. Wyprowadziła się do własnego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »