Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony

Marek Gola • Opublikowane: 2020-06-12

Jestem właścicielem domu, w którym przebywa lokator z umową na czas nieokreślony. Wiek lokatora 74 lata. Chciałbym skorzystać z wypowiedzenia umowy i rozwiązać umowę nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, bo zamierzam w tym mieszkaniu zamieszkać. Jakie mam podjąć kroki prawne, aby w sytuacji opisanej powyżej podjąć proces rozwiązania umowy lokatorowi? Jakie podjąć działania, aby znaleźć lokal zastępczy? W jaki sposób mam to zrobić? Zaznaczam raz jeszcze, mam podpisaną umowę na czas nieokreślony z lokatorem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan właścicielem lokalu mieszkalnego, który Pan wynajmuje. Najemcą na czas nieokreślony jest mężczyzna w wieku 74 lat. Wolą Pana jest wypowiedzenie umowy najmu celem możliwości zamieszkania w nim przez Pana. 

Podstawę prawną stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. 

Zapewnienie lokalu zamiennego lokatorowi

Komentowany art. 11 ust. 4–7 reguluje szczególny przypadek wypowiedzenia stosunku najmu, gdy sam najemca, jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny, mają zamieszkać w zajmowanym przez lokatora lokalu. Zgodnie z tym przepisem w razie zamiaru zamieszkania w lokalu osób, o których mowa powyżej, właściciel wypowiada umowę najmu na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, ale tylko jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. Konieczne jest zatem zapewnienie lokatorowi – najemcy prawa do lokalu o warunkach nie gorszych aniżeli Pana lokal. Prawo to może wynikać z nowej umowy najmu, aktu własności itp. 

Lokal winien być wskazany w ciągu kolejnych 6 miesięcy. To Pan decyduje o procederze dostarczenia lokalu, tj. czy będzie to wolny rynek, czy też miejski. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Włamanie do wynajmowanego mieszkania - kto ponosi koszty naprawy?

Kto ponosi koszty naprawy wyłamanych drzwi i popsutych zamków po włamaniu do lokalu użytkowego – wynajmujący czy najemca?

 

Wynajem mieszkania matce samotnie wychowującej dziecko

Wynajem mieszkania matce samotnie wychowującej dziecko

Chcę wynająć swoje mieszkanie matce samotnie wychowującej dziecko. Czy mogę zabezpieczyć się jakoś od tego, że nie będzie płaciła czynszu lub nie...

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Wynajmuję mieszkanie pewnemu panu. Umowa skończyła się. Pan już przed końcem umowy miał zaległości finansowe. Kilka razy mówił, że mi zapłaci, ale do...

 

Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Kilka miesięcy temu wynajmowałem mieszkanie i rozstałem się z najemcą w raczej nieprzyjemnych okolicznościach. W moim mieszkaniu...

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Najemca odmawia pokrycia kosztów napraw zniszczeń - co zrobić?

Jestem właścicielem wynajmowanego mieszkania. Stosunek najmu wygasa za parę dni i chcę przejąć lokal na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »