Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony

Autor: Marek Gola

Jestem właścicielem domu, w którym przebywa lokator z umową na czas nieokreślony. Wiek lokatora 74 lata. Chciałbym skorzystać z wypowiedzenia umowy i rozwiązać umowę nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, bo zamierzam w tym mieszkaniu zamieszkać. Jakie mam podjąć kroki prawne, aby w sytuacji opisanej powyżej podjąć proces rozwiązania umowy lokatorowi? Jakie podjąć działania, aby znaleźć lokal zastępczy? W jaki sposób mam to zrobić? Zaznaczam raz jeszcze, mam podpisaną umowę na czas nieokreślony z lokatorem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy najmu na czas nieokreślony

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan właścicielem lokalu mieszkalnego, który Pan wynajmuje. Najemcą na czas nieokreślony jest mężczyzna w wieku 74 lat. Wolą Pana jest wypowiedzenie umowy najmu celem możliwości zamieszkania w nim przez Pana. 

Podstawę prawną stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. 

Zobacz również: Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

Zapewnienie lokalu zamiennego lokatorowi

Komentowany art. 11 ust. 4–7 reguluje szczególny przypadek wypowiedzenia stosunku najmu, gdy sam najemca, jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny, mają zamieszkać w zajmowanym przez lokatora lokalu. Zgodnie z tym przepisem w razie zamiaru zamieszkania w lokalu osób, o których mowa powyżej, właściciel wypowiada umowę najmu na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, ale tylko jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. Konieczne jest zatem zapewnienie lokatorowi – najemcy prawa do lokalu o warunkach nie gorszych aniżeli Pana lokal. Prawo to może wynikać z nowej umowy najmu, aktu własności itp. 

Lokal winien być wskazany w ciągu kolejnych 6 miesięcy. To Pan decyduje o procederze dostarczenia lokalu, tj. czy będzie to wolny rynek, czy też miejski. 

Zobacz również: Artykuł 682 kodeksu cywilnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl