Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmieci porzucone na terenie spółdzielni mieszkaniowej - kto powinien posprzątać?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-03-15

Zgłosiłam do spółdzielni zalęgające, porzucone śmieci pod klatką schodową na zewnątrz (europalety, panele ogrodowe) i poprosiłam o uprzątnięcie terenu. Niestety spółdzielnia nie poczuwa się do obowiązku. Otrzymałam następującą odpowiedź: „Spółdzielnia nie zatrudnia na etacie pracownika, który będzie sprzątał europalety, panele i inne materiały pozostające po remontach czy naprawach lokatorskich. Lokator po remoncie swojego mieszkania ma obowiązek wywieźć z posesji pozostałe materiały. Klatki schodowe i ciągi komunikacyjne nie są miejscem składowania mebli i sprzętów, to wiedzą wszyscy.” Czy rzeczywiście spółdzielnia mieszkaniowa nie jest odpowiedzialna za porządek na terenie wokół budynku? Czy mogę wstrzymać opłatę czynszu, jeśli teren nie zostanie posprzątany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmieci porzucone na terenie spółdzielni mieszkaniowej - kto powinien posprzątać?

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Co do zasady spółdzielnia ma rację, jednak jeżeli mają Państwo utworzony – a zapewne tak jest – fundusz na bieżącą konserwację i eksploatację, a wspólnota zatrudnia osoby sprzątające, to one powinny uprzątnąć teren, a następnie ewentualnie wspólnota lub spółdzielnia powinna dochodzić regresowo zwrotu płatności od właściciela, który pozostawił bałagan. Zgodnie bowiem z treścią art. 14 ustawy o własności lokali:

„Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.”

Obowiązek opłacania comiesięcznych zaliczek na zarządzanie nieruchomością wspólną

Koszty związane ze sprzątaniem nieruchomości wspólnej są więc częścią kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne zazwyczaj z góry. Ustawa o własności lokali nie daje właścicielom możliwości innego rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Uchwała właścicieli może zatem ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu tylko dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Potwierdził to jako jedyny wyjątek od zasady Sąd Najwyższy w wyroku z 20 czerwca 1997 r., sygn. akt: II CKN 226/97. Właściciele płacą na pokrycie kosztów zarządu miesięczne zaliczki (art. 15 ust. 1 WłLokU). Zapłaty zaliczek od właściciela może dochodzić zarząd wspólnoty na rzecz wspólnoty (a nie w imieniu własnym). Właściciele lokali obowiązani są współdziałać w ochronie wspólnego dobra.

Wezwanie spółdzielni do uprzątnięcia terenu wspólnego

Z uwagi na powyższe, nie może Pani odstąpić od dalszego opłacania zaliczek na poczet zarządu nieruchomością – czy mówimy o wspólnocie, czy o spółdzielni. Jednak jak najbardziej posiada Pani uprawnienie do wezwania spółdzielni (zarządu wspólnoty) do uprzątnięcia terenu wspólnego, albowiem zarząd posiada środki w celu konserwacji i sprzątania części wspólnych i takie jest zadanie zarządu. Proszę więc powołać się na powyższe przepisy, wskazując, iż jest to obowiązek zarządu spółdzielni. Zarząd bowiem potem może pociągnąć do odpowiedzialności właściciela, który pozostawił śmieci poremontowe – nie jest to już jednak w kręgu Pani zainteresowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »