Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Śmierć właściciela lokalu a przedłużenie umowy najmu

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-05 • Aktualizacja: 2022-06-07

Moja zmarła córka była właścicielką lokalu, który wynajmowała bankowi. Po jej śmierci bank chce kontynuować wynajem. Córka zostawiła trzech spadkobierców: męża i dwóch synów, którzy w październiku kończą 18 lat. Kto ma ich reprezentować w sądzie, wobec banku i jak to rozwiązać prawnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć właściciela lokalu a przedłużenie umowy najmu

Wchodzenie w stosunek najmu drogą spadku

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że córka nie pozostawiła po sobie testamentu, co powoduje, że konieczne jest zastosowanie przepisów odnoszących się do dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W przedstawionym stanie faktycznym każdy ze spadkobierców dziedziczy po 1/3 części. Należy nadto zastanowić się, czy właścicielem lokalu była jedynie córka, czy też córka wspólnie z mężem. Jeżeli jedynie córka, to mąż i jej dzieci będą miały po 1/3 części każde. W tej sytuacji formalnie (dla ważności umowy) konieczne byłoby po pierwsze przeprowadzenie postępowania spadkowego po córce, a po drugie wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dalsze wynajmowanie lokalu przez małoletnie dzieci. Należy jednak ustalić w sądzie, jaki jest czas oczekiwania na rozprawę. Mniemam, że sąd wydałby taką zgodę w imieniu małoletnich na wynajem, jako czynność przekraczającą zwykły zarząd, już na pierwszej rozprawie, aczkolwiek co do zasady czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi od 2 do 3 miesięcy.

Nie zmienia to jednak faktu, że na dzień dzisiejszy spadkobiercy po zmarłej córce wyjdą w prawa i obowiązku wynajmującego. Ja osobiście radziłbym by nie przeprowadzać żadnej czynności za wyjątkiem tej zmierzającej do ustalenia spadkobierców po córce. Stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić przed sądem lub przed notariuszem (notarialne poświadczenie dziedziczenia). Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł plus 5 zł na opłaty kancelaryjne bez względu na liczbę uczestników postępowania.

Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocni się po 21 dniach od jego wydania.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia – ale do tego konieczne jest stawiennictwo wszystkich spadkobierców jednocześnie. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Zobacz również: Śmierć wynajmującego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »