Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach

Czy własnościowe mieszkanie odziedziczone po rodzicach można od razu sprzedać (oczywiście po uregulowaniu wymaganych formalności dziedziczenia)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach

Zbywanie spadku

Oczywiście.

Nasze prawo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia ustanawia zasady, według których jest możliwe zbycie spadku (udziału w nim) albo składnika spadku (udziału w nim). Stosownie do Kodeksu cywilnego:

„Art. 1036. Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.”

Bez zgody pozostałych spadkobierców możliwe jest zbycie spadku przez danego spadkobiercę.

Formalności związane z dziedziczeniem jakie są niezbędne do dokonania zbycia mieszkania (przez jednego lub kilku spadkobierców), to co najmniej:

1) uzyskanie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia,

2) zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego,

3) uzyskanie zaświadczenia o tym, że spadek jest wolny od podatku od spadku (wymagane przy sprzedaży odziedziczonego mieszkania).

Jeżeli był tylko jeden spadkobierca – to odziedziczył mieszkanie w całości.

Jeżeli było kilku spadkobierców to odziedziczyli mieszkanie stosownie do udziałów w spadku. W takim przypadku mieszkanie mogą zbyć wszyscy spadkobiercy łącznie lub każdy oddzielnie w odniesieniu do swego udziału w mieszkaniu.

Możliwe jest dokonanie działu spadku i przyznanie mieszkania jednemu ze spadkobierców – wtedy mieszkanie sprzedaje tylko ten spadkobierca.

Oczywiście należy mieć na względzie to, że natychmiastowe zbycie odziedziczonego mieszkania, o ile od końca roku w jakim nastąpiło nabycie mieszkania (lub udziału w nim) nie upłynęło więcej niż 5 lat – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl