Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego we współwłasności

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-13

Ojciec zamierza sprzedać mieszkanie spółdzielcze własnościowe we współwłasności, w którym posiadam udział w wysokości 1/4 wartości lokalu, odziedziczony przeze mnie po śmierci mojej mamy. Mieszkanie chcę zachować dla mojej córki. Co należy zrobić, aby uniemożliwić ojcu sprzedaż lokalu mieszkalnego? Ojciec i ja jesteśmy jedynymi współwłaścicielami mieszkania.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat

Musi Pan pamiętać, że przysługuje Panu udział we współwłasności, tak samo jak ojcu. On nie może sprzedać całego mieszkania, a Pan nie ma prawa żądać zatrzymania całego mieszkania dla córki. Pan ma 1/4, ojciec 3/4.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 196. § 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Art. 198. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli”.

 

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych (art. 198). Udział więc stanowi wyłączne prawo współwłaściciela. Rozporządzenie udziałem obejmuje możliwość zbycia go, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, jeżeli oczywiście nie pozostaje to w sprzeczności z prawem, np. współwłaściciel może na udziale ustanowić hipotekę (art. 65 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece),

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Pana ojciec ma święte prawo sprzedać swój udział. Pan nie może się temu nijak sprzeciwić. Ojciec może wnieść sprawę o zniesienie współwłasności i sąd tę współwłasność zniesie.

 

Według art. 210 każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być z woli samych współwłaścicieli ograniczone, ale tylko czasowo. Prawo zniesienia współwłasności nie ulega przedawnieniu (art. 220). Jeżeli przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, umowa znosząca współwłasność powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (por. np. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 141), choć przepisy takiego warunku wyraźnie nie przewidują. Umowne (tak samo z resztą sądowe) zniesienie współwłasności może nastąpić w trojaki sposób: przez fizyczny podział rzeczy (nieruchomości), przez przyznanie rzeczy jednemu lub kilku współwłaścicielom albo przez sprzedaż rzeczy (nieruchomości).

 

Jeśli chce Pan zachować mieszkanie dla córki, proszę spłacić ojca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »