Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego we współwłasności

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-13 • Aktualizacja: 2021-07-03

Ojciec zamierza sprzedać mieszkanie spółdzielcze własnościowe we współwłasności, w którym posiadam udział w wysokości 1/4 wartości lokalu, odziedziczony przeze mnie po śmierci mojej mamy. Mieszkanie chcę zachować dla mojej córki. Co należy zrobić, aby uniemożliwić ojcu sprzedaż lokalu mieszkalnego? Ojciec i ja jesteśmy jedynymi współwłaścicielami mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania spółdzielczego we współwłasności

Udział we współwłasności

Musi Pan pamiętać, że przysługuje Panu udział we współwłasności, tak samo jak ojcu. On nie może sprzedać całego mieszkania, a Pan nie ma prawa żądać zatrzymania całego mieszkania dla córki. Pan ma 1/4, ojciec 3/4.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 196. § 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Art. 198. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli”.

 

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych (art. 198). Udział więc stanowi wyłączne prawo współwłaściciela. Rozporządzenie udziałem obejmuje możliwość zbycia go, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, jeżeli oczywiście nie pozostaje to w sprzeczności z prawem, np. współwłaściciel może na udziale ustanowić hipotekę (art. 65 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece),

Zniesienie współwłasności

 

Pana ojciec ma święte prawo sprzedać swój udział. Pan nie może się temu nijak sprzeciwić. Ojciec może wnieść sprawę o zniesienie współwłasności i sąd tę współwłasność zniesie.

 

Według art. 210 każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być z woli samych współwłaścicieli ograniczone, ale tylko czasowo. Prawo zniesienia współwłasności nie ulega przedawnieniu (art. 220). Jeżeli przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, umowa znosząca współwłasność powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (por. np. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 141), choć przepisy takiego warunku wyraźnie nie przewidują. Umowne (tak samo z resztą sądowe) zniesienie współwłasności może nastąpić w trojaki sposób: przez fizyczny podział rzeczy (nieruchomości), przez przyznanie rzeczy jednemu lub kilku współwłaścicielom albo przez sprzedaż rzeczy (nieruchomości).

 

Jeśli chce Pan zachować mieszkanie dla córki, proszę spłacić ojca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »