Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania z darowizny i przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe

• Autor: Tomasz Krupiński

Otrzymałem od ojca mieszkanie w darowiźnie, które w kilka miesięcy później sprzedałem z zamiarem kupna docelowego mieszkania. Założeniem jest skorzystanie z ulgi mieszkaniowej (wykorzystanie kwoty ze sprzedaży na zakup mieszkania w przeciągu 3 lat w celu uniknięcia podatku dochodowego), jednak tutaj pojawia się pytanie.
Mieszkanie z darowizny zostało sprzedane za 500 tys. zł. Czy aby US pozytywnie rozpatrzył ulgę mieszkaniową, muszę wydać całość „gotówki” otrzymanej ze sprzedaży, czy możliwy jest zakup mieszkania o wartości równej lub większej od kwoty 500 tys. zł, jednak posiłkując się kredytem, a resztę kwoty pozostawiając na koncie? Przykładowo: 200 tys. zł jako wkład własny, 350 tys. zł kredytu (mieszkanie o wartości 550 tys.), a reszta kwoty z gotówki (300 tys.) pozostawiona na koncie w innych celach jak np. wykończenie mieszkania, inwestycje itp.? Czy od kwoty 300 tys. będzie należny podatek 19% czy nie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania z darowizny i przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe

Zwolnienie z podatku dochodowego

Aktualnie prawo do uzyskania zwolnienia z podatku dochodu ze zbycia mieszkania polega na tym, że zwolnione z podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W skrócie: jak wyda się 100% ceny ze zbycia (przychodu), to zwolnione jest 100% dochodu.

Wydatek na cele mieszkaniowe

W opisanej sytuacji tylko wydatek 200 000 zł byłby wydatkiem finansowanym z przychodu ze zbycie innego mieszkania. Reszta nie byłaby kwalifikowana w ten sposób.

Powstałaby sytuacja:

  • przychód: 500 000 zł,
  • koszty – 0 zł (bo w darowiźnie), a podatku od darowizny prawdopodobnie Pan nie płacił,
  • dochód do opodatkowania – 500 000 zł,
  • wydatki mieszkaniowe – 200 000 zł.

Wyliczenie kwoty zwolnionej

Kwota ulgi mieszkaniowej jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Zwolniony będzie dochód w wysokości, która: odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Obliczając dochód wolny od podatku, można posłużyć się poniższym wzorem:

  • (dochód x wydatki na cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia = dochód zwolniony
  • (500 000 * 200 000) / 500 000 = 200 000 zł

Oznacza to opodatkowanie części dochodu w kwocie 300 000 zł.

Chcąc uniknąć podatku, powinien Pan w okresie ustawowych 3 lat wydatkować jeszcze na własne cele mieszkaniowe kwotę co najmniej 300 000 zł.

W ramach tego mieści się remont nieruchomości; jej wykończenie przy nabyciu w stanie surowym, deweloperskim. To dałoby razem 100% przychodu na własne cele mieszkaniowe, a skutkiem tego byłoby zwolnienie 100% dochodu z opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl