Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż partycypacji mimo wcześniejszego zadłużenia

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2021-10-11 • Aktualizacja: 2022-06-11

Jestem najemcą - lokatorem mieszkania w TBS-ie. Jestem osobą niepełnosprawną. Na początku mojej choroby nie płaciłam czynszu przez kilka miesięcy i powstało zadłużenie. To było w 2018 r. Moja siostra jest partycypantem. TBS chciał mnie eksmitować. Jednak, ponieważ jeżdżę na wózku, nie doszło do tego. Miałam sprawę w sądzie. Spłata została podzielona na raty, które spłaciłam. Opuszczę mieszkanie TBS bez długu. Mam mieć zwróconą kaucję, jeżeli będzie mieszkanie opuszczone w dobrym stanie. Mieszkam w lokalu TBS od 2004 roku. Chciałaby zapytać o partycypację. Jeżeli moja siostra jest partycypantem, czy po opuszczeniu lokalu TBS-u przeze mnie będzie mogła sprzedać prawo do partycypacji? Czy też, ponieważ miałam mieć eksmisję, będzie musiała przekazać prawo do partycypacji TBS-owi? Mam znajomą, która kupiłaby prawo do partycypacji od mojej siostry dla swojej córki. Proszę o odpowiedź.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż partycypacji mimo wcześniejszego zadłużenia

Dziękuję z przesłanie umowy, wiele ona wyjaśnia w kwestii poruszonych przez Panią problemów.

Zwrot/sprzedaż partycypacji

W pierwszej kolejności należy zatem zaznaczyć, iż Pani zobowiązanie czynszowe nie mają wpływu na możliwość odstąpienia partycypacji w mieszkaniu TBS przez Pani Zo

siostrę. W przypadku mieszkania TBS mamy do czynienia bowiem z dwiema umowami. Pierwszą jest umowa o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, powiązana z obowiązkiem wpłacenia części kosztów budowy mieszkania i prawem do wskazywania najemców lokalu, gdy jest on wolny pod względem faktycznym i prawnym.

Kto zapłaci partycypację, ten automatycznie zyskuje prawo do wynajęcia mieszkania w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Natomiast kwota partycypacji podlega rewaloryzacji i jest zwracana wpłacającemu, gdy ten zechce rozwiązać umowę najmu. Podlega ona zwrotowi przeważnie na rzecz najemcy, ewentualnie na rzecz jego następców prawnych w przypadku zakończenia najmu i wyprowadzki z zajmowanego lokalu.

Zobacz również: Czy można przepisać mieszkanie TBS?

Cesja partycypacji TBS

Co do cesji partycypacji – ponieważ umowa została zawarta przed 1 stycznia 2005 r., to zastosowanie znajdą jedynie zasady wynikające z kodeksu cywilnego na podstawie, którego została zawarta umowa partycypacji (art. 3531 Kodeksu cywilnego – zasada swobody kształtowania umów). Generalnie, o fakcie cesji partycypacji, strony jedynie zobowiązane były poinformować TBS. Możliwość przeniesienia prawa do mieszkania w TBS-ie nabytego do 2005 r. wynikała także z tego, iż sama ustawa o formach popierania budownictwa nie wprowadzała żadnych ograniczeń, co do możliwości prowadzenia obrotu lokalami TBS-u na rynku wtórnym. Oczywiście można byłoby dokonać cesji praw z umowy partycypacji na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego. Cesja praw jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy wierzycielem (zbywcą wierzytelności–cedentem) a osobą trzecią (nabywcą wierzytelności–cesjonariuszem), na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią. W przedmiotowej sprawie można byłoby, zawrzeć z osobą trzecią umowę cesji praw i obowiązków z umowy partycypacyjnej. Problem polega na tym, że TBS w przedstawionej umowie w § 11 ust. 1 wskazuje, że partycypant może dokonać cesji partycypacji na inną osobę, ale za zgodą Towarzystwa (TBS), przy czym o dokonanej cesji partycypacji winien powiadomić pisemnie Towarzystwo.

Zatem w opisanym przypadku, powołując się na § 11 ust. 1 Pani siostra winna zwrócić się do Towarzystwa o zgodę na cesję partycypacji na osobę trzecią. W razie jej uzyskania powiadamia Towarzystwo o dokonaniu tej cesji.

Zobacz również: Zmiana głównego najemcy w TBS

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »