Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawka dla właścicieli miejsc postojowych

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-05-17

Powierzchnia użytkowa lokali + miejsc postojowych wynosi 3421,60m2 (342160 udziałów), w tym: lokali 3030,10 m2, miejsc postojowych 391,50 m2 (29 x 13,5 m2). Każde miejsce postojowe (13,5 m2) jest osobną nieruchomością i ma 1350 udziałów. Czy właściciele miejsc postojowych powinni, stosownie do ustawy o własności lokali, ponosić koszty utrzymania części wspólnej wg jednakowej stawki, jak za lokale, pomnożonej przez posiadany udział i czy uchwalenie przez większość udziałowców innej stawki (mniejszej lub większej) byłoby niezgodne z przepisami ustawy? A jak się to ma w odniesieniu do funduszu remontowego?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podjął Pan bardzo skomplikowane zagadnienie prawne. Problematyczny jest status prawny miejsc postojowych. Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 14 grudnia 2005 r. (sygn. akt SK 24/05). W opinii Trybunału nie zasługuje na poparcie teza, zgodnie z którą termin „pomieszczenie” jest terminem tak wieloznacznym i niedookreślonym w swej treści, że prowadzi to w konsekwencji do naruszenia zasady określoności przepisów prawnych. Nawet w języku ogólnym „pomieszczenie” według Słownika języka polskiego pod red. M. Szymczaka (Warszawa 1998, t. 2, s. 759) jest to rzeczownik od czasownika „pomieścić” i oznacza: budynek, wydzieloną część budynku, izbę itp. mogące pomieścić kogoś lub coś; lokum. Z kolei w uniwersalnym Słowniku języka polskiego pod red. S. Dubisza (Warszawa 2003, t. 3, s. 649) „pomieszczenie” to: budynek lub wydzielona jego część, np. pokój, mające określone przeznaczenie, pełniące określone funkcje. Jako przykłady użycia tego określenia podano tam: małe osobne pomieszczenie; pomieszczenie zamkowe; znaleźć czyste pomieszczenie gospodarcze, zaś „garaż” to pomieszczenie przystosowane do przechowywania pojazdów mechanicznych (t. 1, s. 972). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie ulega wątpliwości, że w definicji tej nie mieści się miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu, usytuowanym w podziemiach budynku, o ile jest ono wyznaczone jedynie liniami namalowanymi na podłodze tegoż garażu albo zaznaczone na rzucie danej kondygnacji budynku. W pojęciu „pomieszczenia” zawarty jest bowiem element oddzielenia go od pozostałej przestrzeni. Nie spełnia tego wymagania zaznaczenie miejsca garażowego na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o własności lokali, chociaż umożliwia ustalenie w przestrzeni granic miejsca garażowego. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Rozliczenia i przepływy finansowe powinny uwzględniać dwa ośrodki kosztów – jeden „zbierający” koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, drugi kumulujący koszty utrzymania wnętrza garażu. Obydwa ośrodki kosztów mają identyczną strukturę składników, różne będą jednak z reguły zarówno wartości kosztów jednostkowych, jak i sumy kosztów zebranych w danym okresie czasu. 

 

Zrozumiałe jest, że zaliczka na koszty nieruchomości wspólnej garażu siłą rzeczy musi być niższa niż w przypadku lokalu.

 

Wysokość opłat zależy od tego, czy dotyczy właściciela „miejsca postojowego”. Wówczas zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zaliczki związanej na koszty zarządu garażem oraz zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej (stosownie do udziałów). Zaliczka na poczet zarządzania garażem powinna być zdecydowanie niższa niż ta na poczet zarządzania lokalem. Fundusz remontowy powinien dotyczyć wyłącznie nieruchomości garażowej.

 

Jeżeli posiada Pan uchwały w tym zakresie, proszę o przesłanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »