Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szanse na mieszkanie komunalne babci, gdy własne się wynajmuje

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2018-11-30 • Aktualizacja: 2022-06-13

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym w Warszawie, do którego wyłączne prawo najmu miała moja babcia – zmarła przed 2 miesiącami. Nie jestem tu jednak zameldowany, gdyż przed jej śmiercią zameldowałem się w swoim mieszkaniu, które kupiłem kilka lat temu na kredyt. Szybko się okazało, że koszty kredytu we frankach są bardzo wysokie, dlatego byłem zmuszony to mieszkanie wynająć. Za życia babci podejmowałem próby wykupienia jej mieszkanie, bo to tu było moje „centrum życiowe”, jednak bez powodzenia. Podkreślam, że mieszkałem z babcią do jej śmierci, opiekowałem się nią, robiłem zakupy, woziłem do lekarza itd. Fakt ten mogą poświadczyć sąsiedzi. Czy wobec tego mam szansę uzyskać prawo do tego mieszkania? Jak powinno wyglądać pismo w tej sprawie do administracji? Ewentualnie, gdybym ja nie mógł, czy szanse miałaby moja mama, czyli córka babci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szanse na mieszkanie komunalne babci, gdy własne się wynajmuje

Bezumowne korzystanie z lokalu

Uchwała nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 r.* w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy jest aktem prawa miejscowego (właściwego dla Warszawy), w którym określono zasady wynajmowania mieszkań komunalnych. Uchwała ta wykonuje i doprecyzowuje zagadnienia uregulowane w ustawie o ochronie praw lokatorów….

Wskazałem na odnośną uchwałę, ponieważ w artykule 691 Kodeksu cywilnego (K.c.) nie uregulowano wstąpienia w prawo najmu przez wnuczęta zmarłego najemcy. Wcześniej (przez uchyleniem artykułu 691 K.c.) wnuczęta zaliczały się do osób mogących wstąpić w prawo najmu, zaś późniejsza wersja (po uchwaleniu nowego artykułu 691 K.c.) wykluczono uprawnienia wnucząt do wstąpienia w prawo najmu; poza taką sytuacją, gdy zmarły najemca był zobowiązany do alimentacji na rzecz wnuka (wnuczki) – tuż przed swą śmiercią.

Pańska babcia zapewne nie była zobowiązana do alimentacji na Pańską rzecz (sama korzystała z Pańskiego wsparcia), więc najprawdopodobniej Pan nie wstąpił w prawo najmu. Dalsze zajmowanie mieszkania komunalnego bez tytułu prawnego będzie oznaczało kontynuację obowiązku płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów…) oraz może skutkować wytoczeniem przeciwko Panu powództwa o eksmisję i być może nawet eksmisją – proszę pamiętać o tym, że do przeprowadzania egzekucji świadczeń (w tym do dokonywania eksmisji) są uprawnieni komornicy (nie zaś jacyś „windykatorzy” lub inne osoby).

Z uwagi na to rozsądne byłoby zwrócenie się do przedstawiciela właściciela danego mieszkania komunalnego (w praktyce prawdopodobnie do kierownictwa właściwej administracji budynków lub do władz określonej dzielnicy w Warszawie) o zawarcie z Panem umowy najmu – tego dotyczy rozdział 8 ww. uchwały Rady Warszawy. Proponuję swą sytuację zestawić z przepisami (w tym z § 31 tejże uchwały) – między innymi chodzi o powierzchnię mieszkania oraz o kryterium dochodowe.

Napisanie (zarysu) pisma do właściciela mieszkania może być łatwiejsze od uzyskania przez Pana prawa najmu do mieszkania komunalnego – zwłaszcza o dużej powierzchni (szczególnie w przypadku prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego). Przykładowo, zasadnicza treść (a więc poza ogólną strukturą pisma lub listu) mogłaby przedstawiać się tak oto: „Proszę uprzejmie o zawarcie ze mną umowy najmu mieszkania (adres …), którego najemcą była (do swej śmierci dnia …) moja babcia – ….. Mieszkałem z babcią do jej śmierci, prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe, wspieraliśmy się wzajemnie. Wolą babci było, bym nadal mieszkał w tym samym mieszkaniu.”

Zobacz również: Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego konsekwencje

Samorząd terytorialny

Rolą samorządu terytorialnego nie jest wspieranie „frankowiczów” – przedstawienia takiego stanowiska proszę się spodziewać. Zapewne władze samorządowe lub reprezentująca je administracja bez większego trudu będą w stanie ustalić, że jest Pan właścicielem innego mieszkania. Pańskie zameldowanie się we własnym mieszkaniu (czyli zameldowanie fikcyjne) może utrudnić Panu starania o uzyskanie statusu najemcy (odnośnego) mieszkania komunalnego. Daleki jestem od wskazywania, jaki będzie wynik Pańskich starań o uzyskanie przydziału na mieszkanie komunalne (na właśnie to albo na inne) – oby pozytywy. Proszę się jednak przygotować na trudności. Co więcej, dotychczas duża stabilizacja sytuacji najemców mieszkań komunalnych może zostać poważnie ograniczona, jeżeli dojdzie do uchwalenia i wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów….

Nawet w przypadku mieszkań socjalnych (a więc o szczególnym charakterze) ustawodawca (w artykule 25 ustawy o ochronie praw lokatorów…) użył sformułowania „może”, dając gminom możność wypowiadania albo niewypowiadania stosunku najmu w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających wypowiedzenie najmu. Dlatego tym bardziej nie można wykluczyć większej swobody decyzyjnej w odniesieniu do innych mieszkań z zasobu lokali komunalnych – oczywiście w granicach prawem przewidzianym; same przepisy odnośnej uchwały Rady Warszawy mogą stanowić utrudnienie w uzyskaniu przez Pana statusu najemcy mieszkania komunalnego (zwłaszcza przez Pana preferowanego). Proszę przygotować się na odmowę, ale również nie można wykluczyć akceptacji Pańskiej prośby (Pańskiego podania) o przydzielenie Panu (odnośnego) mieszkania komunalnego; jeżeli Pan nie podejmie starań w tym zakresie, to nie dowie się Pan, czy takie starania mogły skutkować dokonaniem przydziału mieszkania komunalnego na Pańską rzecz. Gdyby nie doszło do zawarcia z Panem umowy najmu mieszkania komunalnego (zwłaszcza na czas nieoznaczony), to proponuję protokolarnie (z odpowiednio dokładnymi postanowieniami) zdać mieszkanie komunalne – by było niewątpliwe zarówno samo „zdanie kluczy” (za pokwitowaniem ich przyjęcia!), jak też stan zdawanego mieszkania.

Czasami administracje mieszkań (domów) komunalnych zgadzają się zawrzeć umowę najmu na czas oznaczony z osobami, które nie wstąpiły w prawo najmu – także na czas o wiele dłuższy od potrzebnego do opróżnienia mieszkania z rzeczy zmarłego najemcy. Być może takie rozwiązanie (niejako pośrednie) byłoby do zaakceptowania przez obie strony.

Jeżeli Pańska mama spełnia przesłanki z artykułu 691 K.c., to z mocy prawa wstąpiła w prawo najmu (a więc stała się najemczynią tegoż mieszkania komunalnego) – praktycznie rzecz biorąc, wstąpienie w prawo najmu dobrze jest sformalizować, np. aneksem do dotychczasowej umowy najmu (administracje często domagają się zawarcia nowej umowy najmu, ale dobrze jest zachować czujność, bo treść nowej umowy może okazać się mniej korzystna dla najemcy od umowy dotychczasowej). Jeśli zaś Pańska mama nie spełnia przesłanek wstąpienia w prawo najmu (a dla dziecka zmarłego najemcy podstawowe znaczenie ma zamieszkiwanie wraz z najemcą aż do jego śmierci), to nie doszło do wstąpienia w prawo najmu przez Pańską mamę; w takiej sytuacji być może udałoby się doprowadzić do zawarcia umowy na podstawie odnośnej uchwały Rady Warszawy. O tym, kto ma większe szanse na zawarcie nowej umowy najmu, w praktyce decyduje wynajmujący lub jego przedstawiciel (np. kierownik właściwej administracji). Nie znając sytuacji Pańskiej mamy (zwłaszcza sytuacji mieszkaniowej), nie sposób formułować hipotez co do szans na zawarcie umowy najmu.

* Opis sprawy z marca 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »