Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trudności z pozbyciem się najemcy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-21

Prowadzę działalność gospodarczą, m.in. wynajmuję lokale będące środkiem trwałym firmy. Wynajmuję lokal użytkowy na sklep. Najemca zalega mi za pięć miesięcy z zapłatą czynszu. Wysłałam już wezwanie do zapłaty – nie poskutkowało. Później wezwanie do zwrotu przedmiotu najmu i rozwiązanie umowy. Na to najemca odpowiedział jedynie SMS-em, że postara się opuścić lokal. Żądałam opuszczenia pomieszczeń 8 grudnia. Mam już nowego klienta, a nie wiem, co robić. Czy mogę zająć sprzęt firmy poprzedniego najemcy? On grozi mi sądem, gdy to zrobię. Jakie mam prawa wobec takich trudności z pozbyciem się najemcy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Chciałabym zapoznać się z treścią umowy, aby określić prawidłowość wypowiedzenia umowy najmu. Niemniej jednak aby fizycznie odzyskać lokal, zapewne trzeba będzie przeprowadzić sprawę sądową o wydanie – na podstawie art. 222 Kodeksu cywilnego.

„Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Jeżeli posiadającemu niewłaścicielowi przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania nieruchomością, to roszczenie windykacyjne nie przysługuje. Jeżeli właściciel nieruchomości wystąpi do sądu o wydanie nieruchomości w stosunku do osoby, której przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania nieruchomością, to wówczas osoba ta może podnieść zarzut, że jej takie prawo przysługuje i w takim przypadku sąd powództwo oddala

Tym zarzutem może być niezgodne z zapisami wypowiedzenie umowy najmu. Ale to zależy od jej treści.

Ale oczywiście rozumiem, że nie o to Pani chodzi. Raczej o to, aby jak najszybciej usunąć najemcę z lokalu. Termin na oddanie lokalu upływa 8 grudnia. Przyjmuję, iż wypowiedzenie było wręczone prawidłowo zgodnie z zapisami umownymi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Od 9 grudnia może Pani liczyć odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. W stosunku do regulacji roszczenia windykacyjnego uzupełniającą rolę spełniają przepisy statuujące możliwość dochodzenia wynagrodzenia z tytułu korzystania z nieruchomości, roszczenia uzupełniające, które zostały przewidziane w art. 224 oraz art. 225 Kodeksu cywilnego. 9 grudnia może Pani dokonać zastawu na ruchomościach najemcy. Może go Pani uprzedzić, iż z powodu braku płatności zamierza Pani dokonać zastawu na majątku znajdującym się w lokalu – do czasu uregulowania zaległości.

Podstawą prawną dla realizacji prawa zastawu jest art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

Niektóre nieruchomości nie podlegają zajęciu, wymienione są w art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczy to jednak głównie przedmiotów zapewniających minimum egzystencji i nie odnosi się do stosunków gospodarczych. Oczywiście zastawu, czyli fizycznego zajęcia, najlepiej dokonać komisyjnie, nawet w obecności policji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »