Kategoria: Mieszkanie socjalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchronienie się przed eksmisją po odrzuceniu propozycji lokalu socjalnego

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-07-15

Odrzuciłem propozycję przydziału lokalu socjalnego ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności. Komornik i tak wyznaczył termin eksmisji. Czy mogę złożyć skargę na czynności komornika? Jak się bronić? W załączniku dokumenty.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z ust. 4 pkt 2 sąd nie może orzec o braku takiego uprawnienia w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Orzekając o tym uprawnieniu, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ust. 6).

Tak zatem z przedłożonego wyroku, zgodnego ze wskazaniami ustawy, jak i z samej ustawy wynika, że eksmisja jest wstrzymana do momentu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, nie zaś do momentu zawarcia przez Pana tej umowy. U Pana taka oferta niewątpliwie została złożona – przedkłada Pan bowiem odpowiednie pismo. Skoro zaś oferta została złożona, wierzyciel mógł się nią wylegitymować przed sądem i uzyskać klauzulę wykonalności co do punktu I wyroku. Skoro znowuż taką klauzulę uzyskał (art. 786 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), mógł złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji w tym zakresie, tj. wykonanie eksmisji. Komornik nie bada merytorycznie tytułu wykonawczego, w tym zakresie działa zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W orzecznictwie wskazuje się, że nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, spełniającego wymogi ustawowe, powoduje bezpowrotne wygaśnięcie uprawnienia do lokalu socjalnego. Art. 2 ust. 1 pkt 5 podaje, jakie warunki powinien spełniać lokal socjalny: to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Nie podano innych warunków dla osób z niepełnosprawnością. Panu natomiast także zapewne trudno byłoby udowodnić, że lokal nie jest funkcjonalny i w związku z Pana niepełnosprawnością nie nadaje się do zamieszkania (choć próbował Pan to czynić w piśmie do gminy).

Z uwagi na odrzucenie oferty przedmiotowy lokal został zapewne wskazany jako pomieszczenie tymczasowe i rzeczywiście może tam Pan być eksmitowany. W działaniu komornika nie dopatruję się zatem żadnych nieprawidłowości, stąd trudno byłoby wskazywać zarzuty, które mógłby Pan podnieść w skardze na czynności komornika. Oczywiście musiałby się Pan oprzeć na zarzucie, iż oferowany lokal nie spełniał wymań lokalu dla osoby niepełnosprawnej z Pana rodzajem niepełnosprawności, jednak proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze taki wymóg nie został określony w ustawie, po drugie tak naprawdę w mojej ocenie trudno dopatrzyć się, jakie cechy przedmiotowego lokalu czyniłyby niemożliwym korzystanie z niego w świetle Pana niepełnosprawności (oczywiście korzystanie będzie uciążliwe, jednak nie niemożliwe). Może Pan zatem próbować wnosić skargę na czynności komornika (koszt: 100 zł, chyba że postara się Pan o zwolnienie od kosztów) i wnieść o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Niestety nie ma dużych szans, by taka skarga była skuteczna.

Aktualnie może Pan nadal wnioskować do gminy o zmianę wyznaczonego lokalu, wskazując, że nie odrzucił Pan oferty, jedynie próbował uzyskać jej zmianę z racji na Pana niepełnosprawność.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Prawo do lokalu socjalnego

Jestem po rozwodzie i praktycznie nie mam gdzie mieszkać, gdyż zostałam wymeldowana z mieszkania. Czy mam jakieś prawo do lokalu socjalnego?

Czy mogę zmienić miejsce zamieszkania przed otrzymaniem lokalu socjalnego?

Posiadam wyrok sądu o eksmisję. Eksmisja została wstrzymana do czasu uzyskania lokalu socjalnego od gminy. Czy w takim przypadku, wyprowadzając się...

Zlicytowane mieszkanie a lokal socjalny dla bliskich byłego właściciela

Sprawa dotyczy eksmisji moich siostrzeńców. Po śmierci ojca odziedziczyli dług zaciągnięty przez rodziców. Doszło do licytacji i komornik sprzedał...

Zasady przyznawania lokali socjalnych

Jestem właścicielem domu, w którym mieszka nielegalnie pewna osoba z dziećmi. Osoba ta ma prawomocny wyrok o eksmisji do lokalu socjalnego. Jeżeli kupię jej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »