Kategoria: Mieszkanie socjalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchronienie się przed eksmisją po odrzuceniu propozycji lokalu socjalnego

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-07-15

Odrzuciłem propozycję przydziału lokalu socjalnego ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności. Komornik i tak wyznaczył termin eksmisji. Czy mogę złożyć skargę na czynności komornika? Jak się bronić? W załączniku dokumenty.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z ust. 4 pkt 2 sąd nie może orzec o braku takiego uprawnienia w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Orzekając o tym uprawnieniu, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ust. 6).

Tak zatem z przedłożonego wyroku, zgodnego ze wskazaniami ustawy, jak i z samej ustawy wynika, że eksmisja jest wstrzymana do momentu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, nie zaś do momentu zawarcia przez Pana tej umowy. U Pana taka oferta niewątpliwie została złożona – przedkłada Pan bowiem odpowiednie pismo. Skoro zaś oferta została złożona, wierzyciel mógł się nią wylegitymować przed sądem i uzyskać klauzulę wykonalności co do punktu I wyroku. Skoro znowuż taką klauzulę uzyskał (art. 786 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), mógł złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji w tym zakresie, tj. wykonanie eksmisji. Komornik nie bada merytorycznie tytułu wykonawczego, w tym zakresie działa zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W orzecznictwie wskazuje się, że nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, spełniającego wymogi ustawowe, powoduje bezpowrotne wygaśnięcie uprawnienia do lokalu socjalnego. Art. 2 ust. 1 pkt 5 podaje, jakie warunki powinien spełniać lokal socjalny: to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Nie podano innych warunków dla osób z niepełnosprawnością. Panu natomiast także zapewne trudno byłoby udowodnić, że lokal nie jest funkcjonalny i w związku z Pana niepełnosprawnością nie nadaje się do zamieszkania (choć próbował Pan to czynić w piśmie do gminy).

Z uwagi na odrzucenie oferty przedmiotowy lokal został zapewne wskazany jako pomieszczenie tymczasowe i rzeczywiście może tam Pan być eksmitowany. W działaniu komornika nie dopatruję się zatem żadnych nieprawidłowości, stąd trudno byłoby wskazywać zarzuty, które mógłby Pan podnieść w skardze na czynności komornika. Oczywiście musiałby się Pan oprzeć na zarzucie, iż oferowany lokal nie spełniał wymań lokalu dla osoby niepełnosprawnej z Pana rodzajem niepełnosprawności, jednak proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze taki wymóg nie został określony w ustawie, po drugie tak naprawdę w mojej ocenie trudno dopatrzyć się, jakie cechy przedmiotowego lokalu czyniłyby niemożliwym korzystanie z niego w świetle Pana niepełnosprawności (oczywiście korzystanie będzie uciążliwe, jednak nie niemożliwe). Może Pan zatem próbować wnosić skargę na czynności komornika (koszt: 100 zł, chyba że postara się Pan o zwolnienie od kosztów) i wnieść o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Niestety nie ma dużych szans, by taka skarga była skuteczna.

Aktualnie może Pan nadal wnioskować do gminy o zmianę wyznaczonego lokalu, wskazując, że nie odrzucił Pan oferty, jedynie próbował uzyskać jej zmianę z racji na Pana niepełnosprawność.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »