Uchronienie się przed eksmisją po odrzuceniu propozycji lokalu socjalnego

• Autor: Anna Sufin

Odrzuciłem propozycję przydziału lokalu socjalnego ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności. Komornik i tak wyznaczył termin eksmisji. Czy mogę złożyć skargę na czynności komornika? Jak się bronić? W załączniku dokumenty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uchronienie się przed eksmisją po odrzuceniu propozycji lokalu socjalnego

Odwołanie od otrzymania lokalu socjalnego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z ust. 4 pkt 2 sąd nie może orzec o braku takiego uprawnienia w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Orzekając o tym uprawnieniu, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ust. 6).

Tak zatem z przedłożonego wyroku, zgodnego ze wskazaniami ustawy, jak i z samej ustawy wynika, że eksmisja jest wstrzymana do momentu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, nie zaś do momentu zawarcia przez Pana tej umowy. U Pana taka oferta niewątpliwie została złożona – przedkłada Pan bowiem odpowiednie pismo. Skoro zaś oferta została złożona, wierzyciel mógł się nią wylegitymować przed sądem i uzyskać klauzulę wykonalności co do punktu I wyroku. Skoro znowuż taką klauzulę uzyskał (art. 786 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), mógł złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji w tym zakresie, tj. wykonanie eksmisji. Komornik nie bada merytorycznie tytułu wykonawczego, w tym zakresie działa zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

W orzecznictwie wskazuje się, że nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, spełniającego wymogi ustawowe, powoduje bezpowrotne wygaśnięcie uprawnienia do lokalu socjalnego. Art. 2 ust. 1 pkt 5 podaje, jakie warunki powinien spełniać lokal socjalny: to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Nie podano innych warunków dla osób z niepełnosprawnością. Panu natomiast także zapewne trudno byłoby udowodnić, że lokal nie jest funkcjonalny i w związku z Pana niepełnosprawnością nie nadaje się do zamieszkania (choć próbował Pan to czynić w piśmie do gminy).

Z uwagi na odrzucenie oferty przedmiotowy lokal został zapewne wskazany jako pomieszczenie tymczasowe i rzeczywiście może tam Pan być eksmitowany. W działaniu komornika nie dopatruję się zatem żadnych nieprawidłowości, stąd trudno byłoby wskazywać zarzuty, które mógłby Pan podnieść w skardze na czynności komornika. Oczywiście musiałby się Pan oprzeć na zarzucie, iż oferowany lokal nie spełniał wymagań lokalu dla osoby niepełnosprawnej z Pana rodzajem niepełnosprawności, jednak proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze taki wymóg nie został określony w ustawie, po drugie tak naprawdę w mojej ocenie trudno dopatrzyć się, jakie cechy przedmiotowego lokalu czyniłyby niemożliwym korzystanie z niego w świetle Pana niepełnosprawności (oczywiście korzystanie będzie uciążliwe, jednak nie niemożliwe). Może Pan zatem próbować wnosić skargę na czynności komornika (koszt: 100 zł, chyba że postara się Pan o zwolnienie od kosztów) i wnieść o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Niestety nie ma dużych szans, by taka skarga była skuteczna.

Aktualnie może Pan nadal wnioskować do gminy o zmianę wyznaczonego lokalu, wskazując, że nie odrzucił Pan oferty, jedynie próbował uzyskać jej zmianę z racji na Pana niepełnosprawność.

Zobacz również: Ile razy można odmówić przyjęcia lokalu socjalnego?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »