Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwy najem sutereny

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-02-28

Od 3 lat wynajmuję znajomemu za niewielką kwotę suterenę (w piwnicy) należącą do mieszkania, które wynajmuję jako właściciel. Znajomy miał tam mieszkać jedynie 4 miesiące, a do dziś nie chce się wyprowadzić. Nie płaci odstępnego bądź płaci z opóźnieniem. Co mam robić? Czy mogę odciąć prąd oraz wymienić zamki w drzwiach?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

W sposób całkowicie legalny, tj. w majestacie prawa, może się Pan pozbyć niechcianego lokatora, który nie ma żadnego prawa do zamieszkiwania w nim tylko poprzez eksmisję. Niestety wiem, że to jest rozwiązanie niezbyt korzystne dla właściciela lokalu, ale jedyne gwarantujące powodzenie. Wszelkie bowiem działania typu wstrzymanie dostawy mediów do mieszkania mogą być nawet potraktowane jako przestępstwo. 

Jeżeli lokator nie wyprowadzi się po zakończeniu najmu będzie Pan mógł przeciwko niemu wystąpić z powództwem eksmisyjnym na podstawie art. 222 Kodeksu cywilnego. § 1 tego przepisu mówi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Natomiast inną rzeczą jest to, że zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, a oznacza to, że najemca jeżeli w lokalu będzie zamieszkiwał jego pracownik z obowiązku tego się nie wywiąże, a więc jeśli poniesie Pan szkodę, tj. chociażby utraci czynsz najmu, który by Pan uzyskał, gdyby nie działanie osoby będącej najemcą, będzie Pan mógł dochodzić od niej odszkodowania.

Niezależnie też od powyższego za czas zamieszkiwania niechcianego lokatora po dniu wygaśnięciu umowy najmu będzie Pan mógł dochodzić od niego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pani lokalu w oparciu o treść art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 4 lipca 2012 roku, sygn. akt I CSK 641/11, wysokość takiego wynagrodzenia powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku czyli innymi słowy powinno być ono na poziomie standardowego czynszu najmu za tego rodzaju lokal.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W pierwszej kolejności należy wypowiedzieć umowę najmu, ponieważ skoro lokator mieszka nadal w lokalu, to należy uznać, że co najmniej przekształciła się ona na czas nieoznaczony (art. 674), jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony. Należałoby zastosować 3- miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeżeli zastosuje Pan środki opisane w pytaniu, a lokator będzie chciał Panu narobić problemów, to będzie miał ku temu podstawy i albo wystąpi z powództwem o naruszenie posiadania (w razie zmiany zamków) i sąd mu to posiadanie przywróci, bo nie wolno naruszać samowolnie posiadania, nawet jeżeli jest ono w złej wierze, albo wystosuje przeciwko Panu zawiadomienie o przestępstwie (lokal należy potraktować jako mieszkalny) z art. 191a Kodeksu karnego. § 1a tego przepisu stanowi bowiem, że karze pozbawienia wolności do lat  3 podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jedyne zgodne z prawem działanie to wypowiedzenia umowy najmu i następnie powództwo o eksmisję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »