Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwy najem sutereny

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-02-28

Od 3 lat wynajmuję znajomemu za niewielką kwotę suterenę (w piwnicy) należącą do mieszkania, które wynajmuję jako właściciel. Znajomy miał tam mieszkać jedynie 4 miesiące, a do dziś nie chce się wyprowadzić. Nie płaci odstępnego bądź płaci z opóźnieniem. Co mam robić? Czy mogę odciąć prąd oraz wymienić zamki w drzwiach?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W sposób całkowicie legalny, tj. w majestacie prawa, może się Pan pozbyć niechcianego lokatora, który nie ma żadnego prawa do zamieszkiwania w nim tylko poprzez eksmisję. Niestety wiem, że to jest rozwiązanie niezbyt korzystne dla właściciela lokalu, ale jedyne gwarantujące powodzenie. Wszelkie bowiem działania typu wstrzymanie dostawy mediów do mieszkania mogą być nawet potraktowane jako przestępstwo. 

Jeżeli lokator nie wyprowadzi się po zakończeniu najmu będzie Pan mógł przeciwko niemu wystąpić z powództwem eksmisyjnym na podstawie art. 222 Kodeksu cywilnego. § 1 tego przepisu mówi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Natomiast inną rzeczą jest to, że zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, a oznacza to, że najemca jeżeli w lokalu będzie zamieszkiwał jego pracownik z obowiązku tego się nie wywiąże, a więc jeśli poniesie Pan szkodę, tj. chociażby utraci czynsz najmu, który by Pan uzyskał, gdyby nie działanie osoby będącej najemcą, będzie Pan mógł dochodzić od niej odszkodowania.

Niezależnie też od powyższego za czas zamieszkiwania niechcianego lokatora po dniu wygaśnięciu umowy najmu będzie Pan mógł dochodzić od niego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pani lokalu w oparciu o treść art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 4 lipca 2012 roku, sygn. akt I CSK 641/11, wysokość takiego wynagrodzenia powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku czyli innymi słowy powinno być ono na poziomie standardowego czynszu najmu za tego rodzaju lokal.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W pierwszej kolejności należy wypowiedzieć umowę najmu, ponieważ skoro lokator mieszka nadal w lokalu, to należy uznać, że co najmniej przekształciła się ona na czas nieoznaczony (art. 674), jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony. Należałoby zastosować 3- miesięczny okres wypowiedzenia.

Jeżeli zastosuje Pan środki opisane w pytaniu, a lokator będzie chciał Panu narobić problemów, to będzie miał ku temu podstawy i albo wystąpi z powództwem o naruszenie posiadania (w razie zmiany zamków) i sąd mu to posiadanie przywróci, bo nie wolno naruszać samowolnie posiadania, nawet jeżeli jest ono w złej wierze, albo wystosuje przeciwko Panu zawiadomienie o przestępstwie (lokal należy potraktować jako mieszkalny) z art. 191a Kodeksu karnego. § 1a tego przepisu stanowi bowiem, że karze pozbawienia wolności do lat  3 podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jedyne zgodne z prawem działanie to wypowiedzenia umowy najmu i następnie powództwo o eksmisję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy można na siłę wejść do wynajmowanego mieszkania?

Mam umowę najmu, która została wypowiedziana tuż przed śmiercią właściciela mieszkania (właściciel zmarł zanim bieg wypowiedzenie upłynął)....

Przedterminowe zerwanie umowy najmu przez najemcę

Wynajmuję mieszkanie. Umowa z najemcą jest zawarta na czas określony (12 miesięcy) trwa od 5 miesięcy. W tym miesiącu najemca przesłał mi maila...

Pęknięta rura wodna po wyprowadzce najemców – kto płaci?

Wynajmowany dom opuściliśmy 1 października ubiegłego roku. Ostatni rachunek za wodę zapłaciliśmy za okres do 10 listopada. Niestety protokół...

Podrobienie podpisu na umowie najmu

Mój mąż i jego siostra są współwłaścicielami mieszkania, które postanowili wynająć. Siostra z przyczyn losowych nie dojechała na spotkanie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »