Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu spółdzielni

Marek Gola • Opublikowane: 2016-03-23

Mąż i żona są członkami spółdzielni mieszkaniowej, mieszkają za granicą. Żona jest obłożnie chora i nie może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Statut spółdzielni nie został dostosowany do obecnego prawa spółdzielczego, które dopuszcza głosowanie przez pełnomocnika, i sądzę, że zapis dopuszczający pełnomocnictwo nie zostanie zrealizowany, gdyż grupa osób posiadająca większość głosów nie dopuści do tego, aby nie stracić władzy. Jak spowodować, aby obłożnie chora żona niemogąca uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście mogła głosować przez pełnomocnika? Czy ja mogę ją reprezentować i na podstawie jakiego pełnomocnictwa? Czy będzie to zgodne z prawem, skoro statut spółdzielni nie przewiduje pełnomocnictw?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa ostatni raz miała przeprowadzaną lustrację. Spółdzielnie mieszkaniowe podlegają regularnej lustracji co 3 lata. Zasadne jest zatem ustalenie powyższego i wykorzystanie tego do walki w zakresie zmian statutowych.

Proszę jednak zwrócić uwagę na brzmienie art. 36 ust. 3 Prawa spółdzielczego, zgodnie z którym „członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika”.

Innymi słowy statut nie ma obowiązku przyznania członkowi prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Ustawodawca wskazuje bowiem wprost „jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej”. Jeżeli statut wskazuje, iż członek nie może występować przez pełnomocnika nie można zakładać, że jest on sprzeczny z przepisami prawa. Jak podkreśla się w literaturze, „członek spółdzielni bierze udział w walnym zgromadzeniu w zasadzie osobiście; może go zastępować pełnomocnik, tak jak to ma miejsce na gruncie kodeksu spółek handlowych (art. 243 § 1 i art. 412 § 1), jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Wyjątek od tej zasady dotyczy osób prawnych będących członkami spółdzielni (art. 36 § 2 zdanie drugie pr. spółdz.) oraz członków o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności (art. 15 § 3 pr. spółdz.)” (A. Stefaniak, Komentarz do art. 36 ustawy – Prawo spółdzielcze, 2014.05.01).

Jeżeli statut nie zabrania uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, członek ma prawo wejść na walne zgromadzenia z pełnomocnikiem. Nadto proszę zwrócić uwagę na uprawnienie członka spółdzielni do korzystania z pomocy prawnej lub eksperta w czasie walnego zgromadzenia. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. Innymi słowy każdy członek, na własny koszt, ma prawo przyjść na walne zgromadzenie z radcą prawnym, który zna się na prawie spółdzielczym, który będzie jego głosem doradczym. Może być bowiem taka sytuacja kiedy ekspert przekazuje członkowi informacje wymagające wiedzy specjalistycznej, by w dalszej kolejności tenże członek przekazywał na forum wypowiadane przez tegoż sformułowania. Powyższe stanowi możliwość obejścia prawa, które zakazuje ekspertom zabierania głosu.

Zasadne jest jednak dokładne zapoznanie się z treścią statutu pod kątem jego zgodności z prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Nadto proszę ustalić, czy spółdzielnia jest w związku spółdzielni.

Moim zdaniem pierwszym krokiem winno być jednak ustalenie, kiedy spółdzielnia miała ostatnią lustrację i jakie były zastrzeżenia do działalności spółdzielni w protokole polustracyjnym.

Proszę sprawdzić zapisy statutu, jeżeli ten nie zabrania głosować przez pełnomocnika, członek ma pełne prawo ustanowić pełnomocnika do głosowania. Proszę jednak zauważyć, iż co do zasady pełnomocnictwo udziela się przed pracownikiem spółdzielni celem weryfikacji danych mocodawcy. Nie powinno być jednak problemów z pełnomocnictwem udzielonym notarialnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wykup mieszkania według wartości rynkowej

Czy mam prawo jako najemca mieszkania spółdzielczego do wykupu tego mieszkania według wartości rynkowej? Jak powinna przebiegać procedura? Czy spółdzielnia...

 

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Zamierzam kupić mieszkanie w bloku spółdzielczym. Obecny właściciel posiada spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie kupuję na kredyt...

 

Jak osiągnąć prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego?

Po śmierci mamy brat wymeldował się z mieszkania rodziców. Mamy udzielone przez niego pełnomocnictwo, później nas tam zameldowano. Jest to prawo...

 

Śmierć lokatora zadłużonego mieszkania spółdzielczego

Zmarł właściciel mieszkania w bloku, który długotrwale zalegał z opłatami za czynsz dla spółdzielni; mieszkał z bratem. Został złożony...

 

Czy stałam się właścicielem mieszkania spółdzielczego?

Byliśmy małżeństwem od 1990 r. Mąż miał mieszkanie spółdzielcze, ja się do niego wprowadziłam. Po 4 latach wykupiliśmy mieszkanie na własność. Nie...

 

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu

Planuję powiększenie okien w mieszkaniu i zrobienie balkonów. Wiąże się to z przebudową dachu. W jakiej formie powinnam uzyskać zgodę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »