Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga mieszkaniowa – zakup nieruchomości na współwłasność, zakup za granicą

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-04-22

Rok temu nabyłam aktem własności od gminy mieszkanie i chcę sprzedać je przed upływem 5 lat, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Czy mogę kupić mieszkanie wspólnie z inną osobą? Czy istnieje możliwość kupna mieszkania za granicą (UE) bez utraty ulgi mieszkaniowej?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dzięki niej wiem jak należy postąpić.
Marianna
Serdecznie dziękuję za udzielenie mi rzeczowej odpowiedzi na moje pytanie. Jest ona jasno i przejrzyście napisana, co przyczynia się do jej dogłębnego zrozumienia. Jestem teraz spokojna o moje mieszkanie. Przypuszczam, że z serwisu ePorady24.pl skorzystam jeszcze niejednokrotnie. Jeszcze raz dziękuję i gorąco pozdrawiam. Wdzięczna klientka
Beata
Dziękuję za udzielone odpowiedzi jestem z nich zadowolony oraz z prędkości udzielonych odpowiedzi. 
Jan, rencista, 65 lat
Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata

Ustawa PIT* – art. 30e. „1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.”

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, które przeznaczone są na cele wskazane w ustawie.

Zwolnienie jest limitowane, zarówno co do czasu, jak i co do wysokości. Nową nieruchomość (budynek mieszkalny, odrębny lokal mieszkalny) lub prawo majątkowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) musimy nabyć w ciągu 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie poprzedniej własności. Dotyczy to również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (np. działki) czy też budynków niemieszkalnych i lokali użytkowych.

Według interpretacji Ministra Finansów – „zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy PIT, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy PIT wskazano, iż do wydatków powyższych zaliczamy wydatki poniesione na:

„a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego (...).”

W świetle powyższego należy uznać, że można nabyć lokal na współwłasność – jednak wkład pieniężny musi stanowić równowartość kwoty otrzymanej ze sprzedaży, gdyż jeżeli część kwoty nie zostanie spożytkowana na własne cele mieszkaniowe, od tej części trzeba będzie zapłacić podatek w wysokości 19%.

Natomiast wydatki na własne cele mieszkaniowe obejmują również wszelkie transakcje, które są dokonywane poza granicami Polski. Oznacza to, że wydatki na cele mieszkaniowe mogą być ponoszone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem koniecznym do zastosowania ulgi mieszkaniowej w przypadku zakupu nieruchomości za granicą jest obowiązek istnienia podstawy prawnej (która wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji od organów podatkowych państwa, na terenie którego polski podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

*Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Książeczka czynszowa

Wiele lat temu kupiłem (traktując to jako inwestycję) mieszkanie od cioci, która obawiała się, że nie będzie w stanie w przyszłość go...

Obawy o utratę mieszkania mimo spłacania zadłużenia

Z powodu kłopotów finansowych nasze mieszkanie jest zadłużone. Spłaciliśmy już część zadłużenia, ale wciąż są długi. Komornik sporządzić spis...

Postawienie spółdzielni mieszkaniowej w stan likwidacji

Przed dwoma laty ze spółdzielni mieszkaniowej wyodrębniły się wspólnoty, w wyniku czego spółdzielni pozostała tylko kotłownia, która sprzedaje...

Jak przenieść udział w mieszkaniu ze spłatą?

Sześć lat temu wykupiliśmy z bratem mieszkanie komunalne po rodzicach (po 50%). Teraz ustaliliśmy, że brat mnie spłaci. Czy w związku z tym...

Jak przyspieszyć proces wymeldowania?

Jestem po rozwodzie. Były mąż wyprowadził się 4 lata temu, spłaciłam go już dawno. On jednak nie chce się wymeldować z mojego mieszkania. Napisałam...

Zrzeczenie się prawa do lokalu

Jestem współwłaścicielem mieszkania (wraz z siostrą i bratem, czyli 1/3 całości). Chciałbym zrzec się prawa do tego lokalu, aby nie ponosić...

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni może znów stać się jej członkiem?

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni za długi może z powrotem być przyjęta na członka i na jakich zasadach? Co z jej wkładem mieszkaniowym,...

Nabycie działki pod budynkiem mimo braku zgody jednego członka wspólnoty

Jestem współwłaścicielem mieszkania w 3-pietrowym budynku, który ma 4 mieszkania. Wiele lat temu mieszkania te zostały wykupione od miasta. Przed kilku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »